מנות תשפ"ב

מערכת שעות: %u05E9%u05E0%u05D4 %u05D1' - %u05DE%u05D3%u05E2 %u05D5%u05D4%u05E0%u05D3%u05E1%u05D4 %u05E9%u05DC %u05D7%u05D5%u05DE%u05E8%u05D9%u05DD %u05D5%u05DB%u05D9%u05DE%u05D9%u05D4 - %u05DE%u05E0%u05D4 03510700 - %u05E1%u05DE%u05E1%u05D8%u05E8 %u05D0'
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00  
0581.2191.01
מבוא לגלים
שיעור
ד"ר בן כהן אסיה

     
09:00  
0581.2191.01
מבוא לגלים
שיעור
ד"ר בן כהן אסיה

0509.2805.04
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית
שיעור
ד"ר מעיין יוחאי

   
10:00
0351.2304.02
כימיה אורגנית 1
תרגיל
גב' טבת שחר

0581.2191.01
מבוא לגלים
שיעור
ד"ר בן כהן אסיה

0509.2805.04
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית
שיעור
ד"ר מעיין יוחאי

 
0351.2304.01
כימיה אורגנית 1
שיעור
פרופ' אמיר רועי

11:00    
0509.2805.04
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית
שיעור
ד"ר מעיין יוחאי

0581.2132.02
מעבדה במבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
מעבדה
ד"ר גורפמן סמיון
פרופ' אליעז נעם

0351.2304.01
כימיה אורגנית 1
שיעור
פרופ' אמיר רועי

12:00
0351.2202.01
תרמודינמיקה
שיעור
פרופ' הוד עודד

0351.2202.03
תרמודינמיקה
תרגיל
מר גורן שחר

 
0581.2132.02
מעבדה במבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
מעבדה
ד"ר גורפמן סמיון
פרופ' אליעז נעם

0351.2202.01
תרמודינמיקה
שיעור
פרופ' הוד עודד

13:00
0351.2202.01
תרמודינמיקה
שיעור
פרופ' הוד עודד

0351.2202.03
תרמודינמיקה
תרגיל
מר גורן שחר

0581.2111.02
מבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
תרגיל
מר נודלמן רומן

0581.2132.02
מעבדה במבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
מעבדה
ד"ר גורפמן סמיון
פרופ' אליעז נעם

0351.2202.01
תרמודינמיקה
שיעור
פרופ' הוד עודד

14:00
0509.2805.06
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית
תרגיל
מר פלג עמרי

0581.2111.01
מבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

0581.2191.02
מבוא לגלים
תרגיל
גב' אמזלג אודליה

   
15:00
0581.2130.01
שיטות מתמטיות
שיעור
גב' ויזנר מעיין

0581.2111.01
מבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

0581.2130.02
שיטות מתמטיות
תרגיל
   
16:00
0581.2130.01
שיטות מתמטיות
שיעור
גב' ויזנר מעיין

0581.2111.01
מבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

     
17:00
0581.2130.01
שיטות מתמטיות
שיעור
גב' ויזנר מעיין

0351.2304.01
כימיה אורגנית 1
שיעור
פרופ' אמיר רועי

     
18:00  
0351.2304.01
כימיה אורגנית 1
שיעור
פרופ' אמיר רועי

     
19:00          
20:00          
21:00