מנות תשפ"ב

מערכת שעות: %u05E9%u05E0%u05D4 %u05D0' - %u05DE%u05D3%u05E2 %u05D5%u05D4%u05E0%u05D3%u05E1%u05D4 %u05E9%u05DC %u05D7%u05D5%u05DE%u05E8%u05D9%u05DD %u05D5%u05DB%u05D9%u05DE%u05D9%u05D4 - %u05DE%u05E0%u05D4 03510600 - %u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4 01 - %u05E1%u05DE%u05E1%u05D8%u05E8 %u05D1'
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00
0351.1108.01
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' גולודניצקי דינה

 
0509.1834.08
מעבדה בפיזיקה
מעבדה
ד"ר לחיני יואב

 
0351.1109.01
מבוא לכימיה אורגנית
שיעור
פרופ' פורטנוי משה

09:00
0351.1108.01
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' גולודניצקי דינה

 
0509.1834.08
מעבדה בפיזיקה
מעבדה
ד"ר לחיני יואב

 
0351.1109.01
מבוא לכימיה אורגנית
שיעור
פרופ' פורטנוי משה

10:00
0351.1108.01
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' גולודניצקי דינה

 
0509.1834.08
מעבדה בפיזיקה
מעבדה
ד"ר לחיני יואב

 
0509.1829.13
פיזיקה (2)
שיעור
ד"ר פומרנץ ישי

11:00
0351.1108.01
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' גולודניצקי דינה

 
0509.1834.08
מעבדה בפיזיקה
מעבדה
ד"ר לחיני יואב

 
0509.1829.13
פיזיקה (2)
שיעור
ד"ר פומרנץ ישי

12:00
0351.1108.01
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' גולודניצקי דינה

     
0351.1825.01
קינטיקה
שיעור
פרופ' מרקוביץ גיל

13:00
0351.1108.01
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' גולודניצקי דינה

 
0509.1829.13
פיזיקה (2)
שיעור
ד"ר פומרנץ ישי

0581.1118.01
מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה
שיעור
ד"ר יוסף יצחק

0351.1825.01
קינטיקה
שיעור
פרופ' מרקוביץ גיל

14:00
0351.1108.01
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' גולודניצקי דינה

 
0509.1829.13
פיזיקה (2)
שיעור
ד"ר פומרנץ ישי

0581.1118.01
מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה
שיעור
ד"ר יוסף יצחק

 
15:00      
0351.1825.04
קינטיקה
תרגיל
0581.1118.02
מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה
תרגיל
מר בייטנר דניאל

16:00    
0581.1118.01
מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה
שיעור
ד"ר יוסף יצחק

0351.1109.04
מבוא לכימיה אורגנית
תרגיל
0581.1118.02
מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה
תרגיל
מר בייטנר דניאל

17:00    
0581.1118.01
מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה
שיעור
ד"ר יוסף יצחק

   
18:00
2171.0054.04
אנגלית ברמת מתקדמים
שיעור
   
0509.1829.14
פיזיקה (2)
תרגיל
מר אלגזי זמיר


2171.0054.04
אנגלית ברמת מתקדמים
שיעור
 
19:00
2171.0054.04
אנגלית ברמת מתקדמים
שיעור
   
0509.1829.14
פיזיקה (2)
תרגיל
מר אלגזי זמיר


2171.0054.04
אנגלית ברמת מתקדמים
שיעור
 
20:00          
21:00