%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA %u05EA%u05E9%u05E4"%u05D1

מערכת שעות: %u05E9%u05E0%u05D4 %u05D0' - %u05DB%u05D9%u05DE%u05D9%u05D4 %u05DE%u05E1%u05DC%u05D5%u05DC %u05DE%u05D7%u05E7%u05E8%u05D9 - %u05DE%u05E0%u05D4 03510200 - %u05E1%u05DE%u05E1%u05D8%u05E8 %u05D0'
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00
0366.1124.01
חדו"א 1 ג
שיעור
ד"ר בביצ'נקו יוסף

0366.1124.01
חדו"א 1 ג
שיעור
ד"ר בביצ'נקו יוסף

0351.1800.01
מעבדה בפיזיקה א' - שנתית
מעבדה
ד"ר לחיני יואב

0351.1105.02
כימיה כללית 1
תרגיל
גב' בכר בק מיטל

 
09:00
0366.1124.01
חדו"א 1 ג
שיעור
ד"ר בביצ'נקו יוסף

0366.1124.01
חדו"א 1 ג
שיעור
ד"ר בביצ'נקו יוסף

0351.1800.01
מעבדה בפיזיקה א' - שנתית
מעבדה
ד"ר לחיני יואב

0351.1105.02
כימיה כללית 1
תרגיל
גב' בכר בק מיטל

0366.1130.01
אלגברה ליניארית 1 ג
שיעור
ד"ר פרחי אלזה

10:00
0351.1810.02
פיזיקה כללית א'1
תרגיל
מר כהן איתמר

0351.1810.01
פיזיקה כללית א'1
שיעור
ד"ר אופנהיימר נעמי

0351.1800.01
מעבדה בפיזיקה א' - שנתית
מעבדה
ד"ר לחיני יואב

0351.1810.01
פיזיקה כללית א'1
שיעור
ד"ר אופנהיימר נעמי

0366.1124.02
חדו"א 1 ג
תרגיל
מר פליישר אופיר

11:00
0351.1810.02
פיזיקה כללית א'1
תרגיל
מר כהן איתמר

0351.1810.01
פיזיקה כללית א'1
שיעור
ד"ר אופנהיימר נעמי

0351.1800.01
מעבדה בפיזיקה א' - שנתית
מעבדה
ד"ר לחיני יואב

0351.1810.01
פיזיקה כללית א'1
שיעור
ד"ר אופנהיימר נעמי

0366.1124.02
חדו"א 1 ג
תרגיל
מר פליישר אופיר

12:00
0351.1110.01
כימיה כללית 2
שיעור
ד"ר קמינקר איליה

0351.1110.01
כימיה כללית 2
שיעור
ד"ר קמינקר איליה

 
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

0351.1110.02
כימיה כללית 2
תרגיל
גב' ניר-ארד אורית

13:00
0351.1110.01
כימיה כללית 2
שיעור
ד"ר קמינקר איליה

0366.1130.01
אלגברה ליניארית 1 ג
שיעור
ד"ר פרחי אלזה

 
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

0351.1110.02
כימיה כללית 2
תרגיל
גב' ניר-ארד אורית

14:00  
0366.1130.01
אלגברה ליניארית 1 ג
שיעור
ד"ר פרחי אלזה

   
0366.1130.02
אלגברה ליניארית 1 ג
תרגיל
מר בלומברג רועי

15:00
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

     
0366.1130.02
אלגברה ליניארית 1 ג
תרגיל
מר בלומברג רועי

16:00
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

       
17:00
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

       
18:00          
19:00          
20:00          
21:00