מנות תשפ"א

מערכת שעות: %u05E9%u05E0%u05D4 %u05D0' - %u05DE%u05D3%u05E2 %u05D5%u05D4%u05E0%u05D3%u05E1%u05D4 %u05E9%u05DC %u05D7%u05D5%u05DE%u05E8%u05D9%u05DD %u05D5%u05DB%u05D9%u05DE%u05D9%u05D4 - %u05DE%u05E0%u05D4 03510500 - %u05E1%u05DE%u05E1%u05D8%u05E8 %u05D0'
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00
0581.1117.01
מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה
שיעור
ד"ר יוסף יצחק

 
0509.1646.06
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים
תרגיל
גב' לירן נטלי

0351.1105.04
כימיה כללית 1
תרגיל
גב' לוזון סיון

 
09:00
0581.1117.01
מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה
שיעור
ד"ר יוסף יצחק

 
0509.1646.06
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים
תרגיל
גב' לירן נטלי

0351.1105.04
כימיה כללית 1
תרגיל
גב' לוזון סיון

 
10:00
0509.1646.04
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים
שיעור
ד"ר מוחוב אלונה

 
0509.1826.01
פיזיקה 1
שיעור
ד"ר סויפר הדס

0509.1826.02
פיזיקה 1
תרגיל
מר שרייר נדב

 
11:00
0509.1646.04
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים
שיעור
ד"ר מוחוב אלונה

 
0509.1826.01
פיזיקה 1
שיעור
ד"ר סויפר הדס

0509.1826.02
פיזיקה 1
תרגיל
מר שרייר נדב

 
12:00
0351.1110.01
כימיה כללית 2
שיעור
ד"ר קמינקר איליה

0351.1110.01
כימיה כללית 2
שיעור
ד"ר קמינקר איליה

0581.1112.01
אופקים בהנדסת חומרים
שיעור
ד"ר לכמן-סנש נועה

0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

 
13:00
0351.1110.01
כימיה כללית 2
שיעור
ד"ר קמינקר איליה

0509.1826.01
פיזיקה 1
שיעור
ד"ר סויפר הדס

0581.1117.01
מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה
שיעור
ד"ר יוסף יצחק

0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

 
14:00  
0509.1826.01
פיזיקה 1
שיעור
ד"ר סויפר הדס

0581.1117.01
מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה
שיעור
ד"ר יוסף יצחק

   
15:00
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

   
0581.1117.02
מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה
תרגיל
ד"ר יוסף יצחק

 
16:00
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

0509.1646.04
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים
שיעור
ד"ר מוחוב אלונה

0351.1110.04
כימיה כללית 2
תרגיל
מר ניפקר גיל

0581.1117.02
מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה
תרגיל
ד"ר יוסף יצחק

 
17:00
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

0509.1646.04
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים
שיעור
ד"ר מוחוב אלונה

0351.1110.04
כימיה כללית 2
תרגיל
מר ניפקר גיל

   
18:00  
2171.0054.02
אנגלית ברמת מתקדמים
שיעור
2171.0054.02
אנגלית ברמת מתקדמים
שיעור
   
19:00  
2171.0054.02
אנגלית ברמת מתקדמים
שיעור
2171.0054.02
אנגלית ברמת מתקדמים
שיעור
   
20:00          
21:00