מנות תשפ"א

מערכת שעות: %u05E9%u05E0%u05D4 %u05D1' - %u05DE%u05D3%u05E2 %u05D5%u05D4%u05E0%u05D3%u05E1%u05D4 %u05E9%u05DC %u05D7%u05D5%u05DE%u05E8%u05D9%u05DD %u05D5%u05DB%u05D9%u05DE%u05D9%u05D4 - %u05DE%u05E0%u05D4 03510800 - %u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4 02 - %u05E1%u05DE%u05E1%u05D8%u05E8 %u05D1'
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00    
0351.2305.01
כימיה אורגנית 2
שיעור
פרופ' שבת דורון

0351.2210.03
מעבדה בכימיה פיזיקלית1
מעבדה
פרופ' מרקוביץ גיל
ד"ר פליישר שר-לי

0351.2212.02
אופקים בכימיה
שיעור
פרופ' כהן יורם

09:00    
0351.2305.01
כימיה אורגנית 2
שיעור
פרופ' שבת דורון

0351.2210.03
מעבדה בכימיה פיזיקלית1
מעבדה
פרופ' מרקוביץ גיל
ד"ר פליישר שר-לי

0351.2212.02
אופקים בכימיה
שיעור
פרופ' כהן יורם

10:00  
0555.2407.03
מכניקת המוצקים
שיעור
ד"ר לסמן איילת

0351.2305.02
כימיה אורגנית 2
תרגיל
גב' ישפה מוריה

0351.2210.03
מעבדה בכימיה פיזיקלית1
מעבדה
פרופ' מרקוביץ גיל
ד"ר פליישר שר-לי

0351.2206.04
קוונטים וקשר כימי
תרגיל
מר בראון נעם

11:00  
0555.2407.03
מכניקת המוצקים
שיעור
ד"ר לסמן איילת

 
0351.2210.03
מעבדה בכימיה פיזיקלית1
מעבדה
פרופ' מרקוביץ גיל
ד"ר פליישר שר-לי

0351.2206.04
קוונטים וקשר כימי
תרגיל
מר בראון נעם

12:00
0351.2206.01
קוונטים וקשר כימי
שיעור
ד"ר כהן גיא

0555.2407.03
מכניקת המוצקים
שיעור
ד"ר לסמן איילת

0555.2407.04
מכניקת המוצקים
תרגיל
מר גולן עילם

 
0509.1820.21
תכנות - (פייתון)
תרגיל
מר ירון יואב

13:00
0351.2206.01
קוונטים וקשר כימי
שיעור
ד"ר כהן גיא

 
0555.2407.05
מכניקת המוצקים
תרגיל
מר גולן עילם

 
0509.1820.21
תכנות - (פייתון)
תרגיל
מר ירון יואב

14:00
0351.2305.01
כימיה אורגנית 2
שיעור
פרופ' שבת דורון

       
15:00
0351.2305.01
כימיה אורגנית 2
שיעור
פרופ' שבת דורון

 
0351.2206.01
קוונטים וקשר כימי
שיעור
ד"ר כהן גיא

0512.1205.05
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
תרגיל
מר רגב אביב

 
16:00
0351.2206.01
קוונטים וקשר כימי
שיעור
ד"ר כהן גיא

 
0351.2206.01
קוונטים וקשר כימי
שיעור
ד"ר כהן גיא

0509.1820.19
תכנות - (פייתון)
שיעור
מר צימרמן איתמר

 
17:00    
0512.1205.04
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
שיעור
מר לנדסברג נפתלי

0509.1820.19
תכנות - (פייתון)
שיעור
מר צימרמן איתמר

 
18:00    
0512.1205.04
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
שיעור
מר לנדסברג נפתלי

   
19:00    
0512.1205.04
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
שיעור
מר לנדסברג נפתלי

   
20:00          
21:00