מנות תשפ"א

מערכת שעות: %u05E9%u05E0%u05D4 %u05D1' - %u05DE%u05D3%u05E2 %u05D5%u05D4%u05E0%u05D3%u05E1%u05D4 %u05E9%u05DC %u05D7%u05D5%u05DE%u05E8%u05D9%u05DD %u05D5%u05DB%u05D9%u05DE%u05D9%u05D4 - %u05DE%u05E0%u05D4 03510700 - %u05E1%u05DE%u05E1%u05D8%u05E8 %u05D0' (%u05D0%u05D5%u05E4%u05E6%u05D9%u05D4 %u05E0%u05D5%u05E1%u05E4%u05EA %u05D1%u05D4%u05E0%u05D3%u05E1%u05D4 %u05D1%u05DC%u05D1%u05D3)
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
09:00
0509.2805.06
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית
תרגיל
מר בראז אבי

0581.2191.01
מבוא לגלים
שיעור
ד"ר בן כהן אסיה

0509.2805.04
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית
שיעור
ד"ר משיח- יעקבי איילה

0581.2132.01
מעבדה במבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
מעבדה
מר סבטלציקי דוד
פרופ' כהן עמית

 
10:00  
0581.2191.01
מבוא לגלים
שיעור
ד"ר בן כהן אסיה

0509.2805.04
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית
שיעור
ד"ר משיח- יעקבי איילה

0581.2132.01
מעבדה במבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
מעבדה
מר סבטלציקי דוד
פרופ' כהן עמית

0351.2304.01
כימיה אורגנית 1
שיעור
פרופ' אמיר רועי

11:00
0351.2304.03
כימיה אורגנית 1
תרגיל
גב' טבת שחר

0581.2191.01
מבוא לגלים
שיעור
ד"ר בן כהן אסיה

0509.2805.04
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית
שיעור
ד"ר משיח- יעקבי איילה

0581.2132.01
מעבדה במבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
מעבדה
מר סבטלציקי דוד
פרופ' כהן עמית

0351.2304.01
כימיה אורגנית 1
שיעור
פרופ' אמיר רועי

12:00
0351.2202.01
תרמודינמיקה
שיעור
פרופ' הוד עודד

0351.2202.03
תרמודינמיקה
תרגיל
מר זרצקי דניאל

0581.2130.02
שיטות מתמטיות
תרגיל
ד"ר כהן רועי

 
0351.2202.01
תרמודינמיקה
שיעור
פרופ' הוד עודד

13:00
0351.2202.01
תרמודינמיקה
שיעור
פרופ' הוד עודד

0351.2202.03
תרמודינמיקה
תרגיל
מר זרצקי דניאל

0581.2111.02
מבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
תרגיל
מר נודלמן רומן

 
0351.2202.01
תרמודינמיקה
שיעור
פרופ' הוד עודד

14:00
0581.2130.01
שיטות מתמטיות
שיעור
ד"ר כהן רועי

0581.2111.01
מבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

0581.2191.02
מבוא לגלים
תרגיל
גב' אמזלג אודליה

   
15:00
0581.2130.01
שיטות מתמטיות
שיעור
ד"ר כהן רועי

0581.2111.01
מבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

     
16:00
0581.2130.01
שיטות מתמטיות
שיעור
ד"ר כהן רועי

0581.2111.01
מבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

     
17:00  
0351.2304.01
כימיה אורגנית 1
שיעור
פרופ' אמיר רועי

     
18:00  
0351.2304.01
כימיה אורגנית 1
שיעור
פרופ' אמיר רועי

     
19:00          
20:00          
21:00