מנות תשפ"א

מערכת שעות: %u05E9%u05E0%u05D4 %u05D2' - %u05DE%u05D3%u05E2 %u05D5%u05D4%u05E0%u05D3%u05E1%u05D4 %u05E9%u05DC %u05D7%u05D5%u05DE%u05E8%u05D9%u05DD %u05D5%u05DB%u05D9%u05DE%u05D9%u05D4 - %u05DE%u05E0%u05D4 03510900 - %u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4 01 - %u05E1%u05DE%u05E1%u05D8%u05E8 %u05D1'
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

0581.3123.01
דיפוזיה במוצקים
שיעור
מר חמו אלירן

0581.3181.02
התנהגות מכנית של חומרים
תרגיל
מר מסר אור

   
09:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

0581.3123.01
דיפוזיה במוצקים
שיעור
מר חמו אלירן

     
10:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

 
0581.3123.01
דיפוזיה במוצקים
שיעור
מר חמו אלירן

0351.2809.02
ביוכימיה לכימאים
תרגיל
גב' הנדין נעם

 
11:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

0581.4132.01
מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
שיעור
ד"ר גורפמן סמיון

0581.3123.02
דיפוזיה במוצקים
תרגיל
מר חמו אלירן

0351.2809.02
ביוכימיה לכימאים
תרגיל
גב' הנדין נעם

 
12:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

0581.4132.01
מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
שיעור
ד"ר גורפמן סמיון

0351.2809.01
ביוכימיה לכימאים
שיעור
פרופ' הירש יואל
ד"ר רובינשטיין רתם

   
13:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

0581.4132.01
מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
שיעור
ד"ר גורפמן סמיון

0351.2809.01
ביוכימיה לכימאים
שיעור
פרופ' הירש יואל
ד"ר רובינשטיין רתם

   
14:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

0581.3181.01
התנהגות מכנית של חומרים
שיעור
פרופ' גולדפרב אילן

0581.4132.02
מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
תרגיל
גב' ורטהיים ליאור

   
15:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

0581.3181.01
התנהגות מכנית של חומרים
שיעור
פרופ' גולדפרב אילן

     
16:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

0581.3181.01
התנהגות מכנית של חומרים
שיעור
פרופ' גולדפרב אילן

0581.3133.01
אפיון חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

0581.3133.02
אפיון חומרים
תרגיל
מר רובינסקי לב

 
17:00
0509.2192.01
כתיבה טכנית באנגלית
שיעור
ד"ר סוסמן אב-רון אביבה


0581.5211.01
חומרים אופטיים
שיעור
ד"ר גלון אהוד

0581.4111.01
חומרים מרוכבים 2
שו"ת
פרופ' וינברג אמוץ

0581.3133.01
אפיון חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

0351.2809.01
ביוכימיה לכימאים
שיעור
פרופ' הירש יואל
ד"ר רובינשטיין רתם

 
18:00
0509.2192.01
כתיבה טכנית באנגלית
שיעור
ד"ר סוסמן אב-רון אביבה


0581.5211.01
חומרים אופטיים
שיעור
ד"ר גלון אהוד

0581.4111.01
חומרים מרוכבים 2
שו"ת
פרופ' וינברג אמוץ

0581.3133.01
אפיון חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

   
19:00
0581.5211.01
חומרים אופטיים
שיעור
ד"ר גלון אהוד

0581.4111.01
חומרים מרוכבים 2
שו"ת
פרופ' וינברג אמוץ

     
20:00          
21:00