%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA %u05EA%u05E9"%u05E3

מערכת שעות: %u05E9%u05E0%u05D4 %u05D2' - %u05DE%u05D3%u05E2 %u05D5%u05D4%u05E0%u05D3%u05E1%u05D4 %u05E9%u05DC %u05D7%u05D5%u05DE%u05E8%u05D9%u05DD %u05D5%u05DB%u05D9%u05DE%u05D9%u05D4 - %u05DE%u05E0%u05D4 03510900 - %u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4 02 - %u05E1%u05DE%u05E1%u05D8%u05E8 %u05D1'
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00        
0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

09:00  
0581.4132.01
מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
שיעור
ד"ר גורפמן סמיון

0509.2192.02
כתיבה טכנית באנגלית
שיעור
ד"ר סוסמן אב-רון אביבה

 
0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

10:00  
0581.4132.01
מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
שיעור
ד"ר גורפמן סמיון

0509.2192.02
כתיבה טכנית באנגלית
שיעור
ד"ר סוסמן אב-רון אביבה

0351.2809.03
ביוכימיה לכימאים
תרגיל
0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

11:00  
0581.4132.01
מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
שיעור
ד"ר גורפמן סמיון

0512.1205.05
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
תרגיל
מר ויטלסון רן

0351.2809.03
ביוכימיה לכימאים
תרגיל
0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

12:00    
0351.2809.01
ביוכימיה לכימאים
שיעור
פרופ' הירש יואל
פרופ' עאזם עבדסלאם

0581.3181.01
התנהגות מכנית של חומרים
שיעור
פרופ' גולדפרב אילן

0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

13:00  
0581.3133.01
אפיון חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

0351.2809.01
ביוכימיה לכימאים
שיעור
פרופ' הירש יואל
פרופ' עאזם עבדסלאם

0581.3181.01
התנהגות מכנית של חומרים
שיעור
פרופ' גולדפרב אילן

0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

14:00  
0581.3133.01
אפיון חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

0581.3123.02
דיפוזיה במוצקים
תרגיל
מר המו אלירן

0581.3181.01
התנהגות מכנית של חומרים
שיעור
פרופ' גולדפרב אילן

0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

15:00  
0581.3133.01
אפיון חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

0581.3181.02
התנהגות מכנית של חומרים
תרגיל
מר שור סטניסלב

0581.4132.02
מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
תרגיל
גב' ורטהיים ליאור

0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

16:00  
0581.3133.02
אפיון חומרים
תרגיל
מר רובינסקי לב

   
0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

17:00  
0581.4111.01
חומרים מרוכבים 2
שו"ת
פרופ' וינברג אמוץ

0512.1205.04
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
שיעור
מר שפט גבריאל

0351.2809.01
ביוכימיה לכימאים
שיעור
פרופ' הירש יואל
פרופ' עאזם עבדסלאם

0581.3123.01
דיפוזיה במוצקים
שיעור
מר המו אלירן

18:00  
0581.4111.01
חומרים מרוכבים 2
שו"ת
פרופ' וינברג אמוץ

0512.1205.04
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
שיעור
מר שפט גבריאל

 
0581.3123.01
דיפוזיה במוצקים
שיעור
מר המו אלירן

19:00  
0581.4111.01
חומרים מרוכבים 2
שו"ת
פרופ' וינברג אמוץ

0512.1205.04
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
שיעור
מר שפט גבריאל

 
0581.3123.01
דיפוזיה במוצקים
שיעור
מר המו אלירן

20:00          
21:00