מספר קורס שם קורס
0455312301 סמינריון בכתב בביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
פרופ' כנעני דן
    
סמינר א'
 
מספר קורס שם קורס
0455612301 סמינריון בכתב בביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
פרופ' כנעני דן
    
סמינר ב'

תוצאות חיפוש עבור:הפקולטה למדעי החיים