מספר קורס שם קורס
0455281501 פיסיקה ב'
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
פרופ' פיסצקי אליעזר
    
שיעור פיזיקה שנקר לב ג 14:00 16:00 א'
 
מספר קורס שם קורס
0455281502 פיסיקה ב'
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
פרופ' פיסצקי אליעזר
    
שיעור פיזיקה שנקר לב ג 16:00 18:00 א'
 
מספר קורס שם קורס
0455281503 פיסיקה ב'
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר ליזרוביץ שי
    
תרגיל בריטניה 005 א 12:00 13:00 א'
 
מספר קורס שם קורס
0455281504 פיסיקה ב'
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר סלון אורן
    
תרגיל שרמן 110 ב 12:00 13:00 א'
 
מספר קורס שם קורס
0455281505 פיסיקה ב'
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר אריאלי אורי
    
תרגיל פיזיקה שנקר 104 ה 12:00 13:00 א'
 
מספר קורס שם קורס
0455281506 פיסיקה ב'
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר ליזרוביץ שי
    
תרגיל בריטניה 006 א 11:00 12:00 א'
 
מספר קורס שם קורס
0455281507 פיסיקה ב'
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר ליזרוביץ שי
    
תרגיל בריטניה 005 ד 12:00 13:00 א'
 
מספר קורס שם קורס
0455281508 פיסיקה ב'
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר סלון אורן
    
תרגיל שרמן 002 ג 12:00 13:00 א'
 
מספר קורס שם קורס
0455281509 פיסיקה ב'
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר ליזרוביץ שי
    
תרגיל בריטניה 005 ד 11:00 12:00 א'
 
מספר קורס שם קורס
0455281510 פיסיקה ב' - תגבור
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
פרופ' פיסצקי אליעזר
    
תרגיל בריטניה 014 ה 18:00 20:00 א'

תוצאות חיפוש עבור:הפקולטה למדעי החיים מס' קורס 04552815