מספר קורס שם קורס
0455151401 מבוא לביולוגיה ג'
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
ד"ר יובל יוסי
ד"ר שרף ינון
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גוטהילף יואב
ד"ר בלינדר פבלו
שיעור בריטניה 014 א 16:00 18:00 ב'
ד"ר יובל יוסי
ד"ר שרף ינון
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גוטהילף יואב
ד"ר בלינדר פבלו
שיעור בריטניה 014 ה 14:00 16:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455151402 מבוא לביולוגיה ג'
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
ד"ר יובל יוסי
ד"ר שרף ינון
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גוטהילף יואב
ד"ר בלינדר פבלו
שיעור בריטניה 014 ג 16:00 18:00 ב'
ד"ר יובל יוסי
ד"ר שרף ינון
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גוטהילף יואב
ד"ר בלינדר פבלו
שיעור בריטניה 014 ד 14:00 16:00 ב'

תוצאות חיפוש עבור:הפקולטה למדעי החיים מס' קורס 04551514