מספר קורס שם קורס
0455256601 מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התא
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
פרופ' וייל מיגל
    
מעבדה בריטניה 006 א 14:00 18:00 ב'
פרופ' וייל מיגל
    
מעבדה בריטניה 107 ג 14:00 19:00 ב'

תוצאות חיפוש עבור:הפקולטה למדעי החיים מס' קורס 04552566