מספר קורס שם קורס
0455252201 מעבדה בכימיה
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
פרופ' גוטמן מנחם
ד"ר נחליאל אסתר
   
שיעור שרמן 105 א 09:00 10:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455252202 מעבדה בכימיה
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
פרופ' גוטמן מנחם
ד"ר נחליאל אסתר
   
שיעור שרמן 002 ב 09:00 10:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455252203 מעבדה בכימיה
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
פרופ' גוטמן מנחם
ד"ר נחליאל אסתר
   
מעבדה שרמן 102 א 14:00 19:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455252204 מעבדה בכימיה
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
פרופ' גוטמן מנחם
ד"ר נחליאל אסתר
   
מעבדה שרמן 102 ב 14:00 19:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455252205 מעבדה בכימיה
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
פרופ' גוטמן מנחם
ד"ר נחליאל אסתר
   
מעבדה שרמן 102 ד 11:00 16:00 ב'

תוצאות חיפוש עבור:הפקולטה למדעי החיים מס' קורס 04552522