מספר קורס שם קורס
0455180401 מתמטיקה
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
פרופ' גינסבורג דוד
    
שיעור בריטניה 014 ג 10:00 12:00 א'
פרופ' גינסבורג דוד
    
שיעור בריטניה 014 ה 12:00 14:00 א'
 
מספר קורס שם קורס
0455180402 מתמטיקה
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' קרוננברג גל
    
שיעור בריטניה 014 ג 12:00 14:00 א'
גב' קרוננברג גל
    
שיעור בריטניה 014 ה 10:00 12:00 א'
 
מספר קורס שם קורס
0455180403 מתמטיקה
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר שוסטין בוריס
    
תרגיל שרמן 110 ד 10:00 12:00 א'
 
מספר קורס שם קורס
0455180404 מתמטיקה
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' קרידי תאילין
    
תרגיל שרמן 105 א 12:00 14:00 א'
 
מספר קורס שם קורס
0455180405 מתמטיקה
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר שוסטין בוריס
    
תרגיל שרמן 002 ה 08:00 10:00 א'
 
מספר קורס שם קורס
0455180406 מתמטיקה
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' קרידי תאילין
    
תרגיל וולפסון 134 ג 10:00 12:00 א'
 
מספר קורס שם קורס
0455180407 מתמטיקה
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר וקסמן עזרא
    
תרגיל שרמן 105 ד 12:00 14:00 א'
 
מספר קורס שם קורס
0455180408 מתמטיקה
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' קרידי תאילין
    
תרגיל שרמן 002 א 14:00 16:00 א'

תוצאות חיפוש עבור:הפקולטה למדעי החיים מס' קורס 04551804