מספר קורס שם קורס
0455156501 כימיה פיסיקלית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
ד"ר צפדיה יוסף
    
שיעור בריטניה 014 ב 14:00 16:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156502 כימיה פיסיקלית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
ד"ר צפדיה יוסף
    
שיעור בריטניה 014 ד 08:00 10:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156503 כימיה פיסיקלית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' לוין אולגה
    
תרגיל דן-דוד 112 ג 10:00 12:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156504 כימיה פיסיקלית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' זוהרי קרן
    
תרגיל שרמן 114 ב 12:00 14:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156505 כימיה פיסיקלית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' קומצ'רנקו נטלי
    
תרגיל דן-דוד 203 ד 14:00 16:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156506 כימיה פיסיקלית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' זוהרי קרן
    
תרגיל שרמן 112 ד 12:00 14:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156507 כימיה פיסיקלית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' קומצ'רנקו נטלי
    
תרגיל שרמן 002 א 10:00 12:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156508 כימיה פיסיקלית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' קומצ'רנקו נטלי
    
תרגיל שרמן 105 ד 10:00 12:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156509 כימיה פיסיקלית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' לוין אולגה
    
תרגיל שרמן 110 ב 10:00 12:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156510 כימיה פיסיקלית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' קומצ'רנקו נטלי
    
תרגיל שרמן 110 ג 10:00 12:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156511 כימיה פיסיקלית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' זוהרי קרן
    
תרגיל שרמן 110 ד 10:00 12:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156512 כימיה פיסיקלית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' זוהרי קרן
    
תרגיל בריטניה 006 ב 14:00 16:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156513 כימיה פיסיקלית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' לוין אולגה
    
תרגיל בריטניה 006 ג 16:00 18:00 ב'

תוצאות חיפוש עבור:הפקולטה למדעי החיים מס' קורס 04551565