מספר קורס שם קורס
0455156201 כימיה אורגנית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
ד"ר צפדיה יוסף
    
שיעור בריטניה 014 א 14:00 16:00 ב'
ד"ר צפדיה יוסף
    
שיעור בריטניה 014 ג 16:00 18:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156202 כימיה אורגנית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
ד"ר צפדיה יוסף
    
שיעור בריטניה 014 ג 12:00 14:00 ב'
ד"ר צפדיה יוסף
    
שיעור בריטניה 014 ד 12:00 14:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156203 כימיה אורגנית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' גולדשמידט יפעת
    
תרגיל שרמן 105 ב 12:00 14:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156204 כימיה אורגנית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' מוגמי שני
    
תרגיל דן-דוד 201 א 12:00 14:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156205 כימיה אורגנית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' וויינדלינג אסתר
    
תרגיל בריטניה 006 ד 12:00 14:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156206 כימיה אורגנית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' נצראל סיגל
    
תרגיל בריטניה 014 ד 14:00 16:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156207 כימיה אורגנית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר מנוחין אמיתי
    
תרגיל בריטניה 006 ה 14:00 16:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156208 כימיה אורגנית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' גולדשמידט יפעת
    
תרגיל שרמן 002 ב 10:00 12:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156209 כימיה אורגנית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' נצראל סיגל
    
תרגיל שרמן 112 ד 10:00 12:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156210 כימיה אורגנית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר מנוחין אמיתי
    
תרגיל שרמן 114 ד 14:00 16:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156211 כימיה אורגנית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' וויינדלינג אסתר
    
תרגיל דן-דוד 112 ב 10:00 12:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455156212 כימיה אורגנית
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
גב' מוגמי שני
    
תרגיל שרמן 105 ה 12:00 14:00 ב'

תוצאות חיפוש עבור:הפקולטה למדעי החיים מס' קורס 04551562