מספר קורס שם קורס
0455151001 מבוא לביולוגיה של התא
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
פרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
  
שיעור בריטניה 014 ב 10:00 12:00 ב'
פרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
  
שיעור בריטניה 014 ה 12:00 14:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455151002 מבוא לביולוגיה של התא
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
פרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
  
שיעור בריטניה 014 ב 12:00 14:00 ב'
פרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
  
שיעור בריטניה 014 ה 10:00 12:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455151003 מבוא לביולוגיה של התא
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר דנציגר עודד
גב' סופר צור נטע
גב' ליובומירסקייוליה
גב' בן דוד תמוז
מר בשיר סלאם
תרגיל שרמן 105 ד 12:00 14:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455151004 מבוא לביולוגיה של התא
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר דנציגר עודד
גב' סופר צור נטע
גב' ליובומירסקייוליה
גב' בן דוד תמוז
מר בשיר סלאם
תרגיל בריטניה 005 ד 14:00 16:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455151005 מבוא לביולוגיה של התא
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר דנציגר עודד
גב' סופר צור נטע
גב' ליובומירסקייוליה
גב' בן דוד תמוז
מר בשיר סלאם
תרגיל בריטניה 006 ב 12:00 14:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455151006 מבוא לביולוגיה של התא
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר דנציגר עודד
גב' סופר צור נטע
גב' ליובומירסקייוליה
גב' בן דוד תמוז
מר בשיר סלאם
תרגיל שרמן 110 ה 10:00 12:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455151007 מבוא לביולוגיה של התא
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר דנציגר עודד
גב' סופר צור נטע
גב' ליובומירסקייוליה
גב' בן דוד תמוז
מר בשיר סלאם
תרגיל בריטניה 006 ג 10:00 12:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455151008 מבוא לביולוגיה של התא
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר דנציגר עודד
גב' סופר צור נטע
גב' ליובומירסקייוליה
גב' בן דוד תמוז
מר בשיר סלאם
תרגיל דן-דוד 112 א 12:00 14:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455151009 מבוא לביולוגיה של התא
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר דנציגר עודד
גב' סופר צור נטע
גב' ליובומירסקייוליה
גב' בן דוד תמוז
מר בשיר סלאם
תרגיל שרמן 002 ה 12:00 14:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455151010 מבוא לביולוגיה של התא
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר דנציגר עודד
גב' סופר צור נטע
גב' ליובומירסקייוליה
גב' בן דוד תמוז
מר בשיר סלאם
תרגיל שרמן 110 ב 14:00 16:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455151011 מבוא לביולוגיה של התא
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר דנציגר עודד
גב' סופר צור נטע
גב' ליובומירסקייוליה
גב' בן דוד תמוז
מר בשיר סלאם
תרגיל שרמן 002 א 14:00 16:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455151012 מבוא לביולוגיה של התא
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר דנציגר עודד
גב' סופר צור נטע
גב' ליובומירסקייוליה
גב' בן דוד תמוז
מר בשיר סלאם
תרגיל בריטניה 005 ה 08:00 10:00 ב'
 
מספר קורס שם קורס
0455151013 מבוא לביולוגיה של התא
מרצים סוג שיעור בניין חדר יום משעה עד שעה סמ'
מר דנציגר עודד
גב' סופר צור נטע
גב' ליובומירסקייוליה
גב' בן דוד תמוז
מר בשיר סלאם
תרגיל שרמן 105 ג 12:00 14:00 ב'

תוצאות חיפוש עבור:הפקולטה למדעי החיים מס' קורס 04551510