קורסי חובה בתכנית משפטים ורוח

מס' קורס שם קורס מרצים סמ. יום שעות חדר ש"ס הערה
משפטים - מדעי הרוח
1411119001 זיכרון, זהות ומשפט פרופ' בילסקי ליאורה
א' א 19:00-16:00 3 ש"ס משפטים ורוח-קורס חובה לשנה ב'
1411746701 מתודולוגיות וזרמים פרופ' חריס רון
א' ב 18:00-16:00 2 ש"ס משפטים ורוח-קורס חובה לשנה ג'
0677180101 היסטוריות ישראליות פרופ' אורית רוזין
ב' ד 18:00-16:00 203 חדר מורים 2 ש"ס