תואר ראשון - שנה ב

קורסי יסוד
מס' קורס שם קורס מרצים סמ. יום שעות חדר ש"ס הערה
1411922001 דיני משפחות פרופ' הקר דפנה
א' ב 10:00-08:00 209 - אולם קפלון 4 ש"ס
פרופ' הקר דפנה
א' ה 10:00-08:00 209 - אולם קפלון
1411922101 דיני קניין פרופ' דויטש מיגל
א' ב 14:00-12:00 301 4 ש"ס
פרופ' דויטש מיגל
א' ה 14:00-12:00 301
1411922601 דיני רווחה ד"ר שמיר הילה
א' א 14:00-12:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
ד"ר שמיר הילה
א' ד 14:00-12:00 308- אולם בן שמש
1411922201 דיני תאגידים פרופ' פרוקצ'יה אוריאל
א' ב 12:00-10:00 35 אולם כס המשפט 4 ש"ס
פרופ' פרוקצ'יה אוריאל
א' ה 12:00-10:00 35 אולם כס המשפט
1411922210 דיני תאגידים פרופ' קמר אהוד
א' א 12:00-10:00 301 4 ש"ס
פרופ' קמר אהוד
א' ד 12:00-10:00 301
1411922301 משפט בינלאומי פומבי ד"ר ליבליך אליאב
א' ב 14:00-12:00 100 - אולם קגן 4 ש"ס
ד"ר ליבליך אליאב
א' ה 14:00-12:00 100 - אולם קגן
1411922401 משפט מנהלי פרופ' בלנק ישי
א' א 12:00-10:00 100 - אולם קגן 4 ש"ס
פרופ' בלנק ישי
א' ד 12:00-10:00 100 - אולם קגן
1411922410 משפט מנהלי פרופ' קנאור איריס
א' ב 10:00-08:00 301 4 ש"ס
פרופ' קנאור איריס
א' ה 10:00-08:00 301
1882140102 Economic Growth and Distributive Justice פרופ' מרגליות יורם
א' 2 ש"ס Coursera
1411922010 דיני משפחות מר מנדלסון יוסף
ב' ב 14:00-12:00 301 4 ש"ס
מר מנדלסון יוסף
ב' ה 14:00-12:00 301
1411922501 דיני עבודה ד"ר שמיר הילה
ב' א 14:00-12:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
ד"ר שמיר הילה
ב' ד 14:00-12:00 308- אולם בן שמש
1411922110 דיני קניין פרופ' דגן חנוך
ב' א 12:00-10:00 301 4 ש"ס
פרופ' דגן חנוך
ב' ד 12:00-10:00 301
1411922310 משפט בינלאומי פומבי ד"ר ליבליך אליאב
ב' ב 10:00-08:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
ד"ר ליבליך אליאב
ב' ה 10:00-08:00 308- אולם בן שמש
סוגיות מתקדמות
מס' קורס שם קורס מרצים סמ. יום שעות חדר ש"ס הערה
1411920101 חוזים - סוגיות מתקדמות פרופ' קרייטנר רועי
ב' ב 10:00-08:00 203 4 ש"ס
פרופ' קרייטנר רועי
ב' ה 10:00-08:00 203
1411920201 חוקתי - סוגיות מתקדמות פרופ' בלנק ישי
ב' ב 14:00-12:00 209 - אולם קפלון 4 ש"ס
פרופ' בלנק ישי
ב' ה 12:00-10:00 209 - אולם קפלון
1411920210 חוקתי - סוגיות מתקדמות פרופ' בנבג'י יצחק
ב' א 14:00-12:00 203 4 ש"ס
פרופ' בנבג'י יצחק
ב' ד 14:00-12:00 203
1411920301 נזיקין - סוגיות מתקדמות מר יחזקאל פלד עומר
ב' ב 12:00-10:00 209 - אולם קפלון 4 ש"ס שינוי חדר-27.3.17
מר יחזקאל פלד עומר
ב' ה 12:00-10:00 203
1411920401 עונשין - סוגיות מתקדמות פרופ' לביא שי
ב' ה 18:00-16:00 203 2 ש"ס
תאוריות מתקדמות
מס' קורס שם קורס מרצים סמ. יום שעות חדר ש"ס הערה
1411924001 משפט וכלכלה פרופ' אברהם רונן
א' א 16:00-14:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס
1411924010 משפט וכלכלה פרופ' טבח אברהם
א' ה 16:00-14:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס חשבונאות-ניהול-כלכלה
1411924101 משפט ופילוסופיה פרופ' בנבג'י יצחק
א' ד 14:00-12:00 301 2 ש"ס פכמ
1411924301 תיאוריות ביקורתיות של המשפט פרופ' בלנק ישי
ב' ה 14:00-12:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס
1411924601 פסיכולוגיה וקבלת החלטות במשפט ד"ר גלברד מנחם
ב' ד 10:00-08:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס חדש-3.11.16
1411924201 משפט, חברה ותרבות פרופ' מאוטנר מנחם
ב' ד 12:00-10:00 308- אולם בן שמש 2 ש"ס
1411924401 פמיניזם ומשפט ד"ר שמיר הילה
ב' ד 10:00-08:00 301 2 ש"ס
1411924501 Law and History ד"ר שלאימה לינא
ב' ב 10:00-08:00 209 - אולם קפלון 2 ש"ס