אשכול בחירה - לימודי סייבר

סמסטר א
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411930801 קניין רוחני פרופ' בירנהק מיכאל דן
א' ב 10:00-08:00 100 - אולם קגן 4 ש"ס
1411733801 דיני סייבר ומידע ד"ר רחום-טוויג עמרי
א' ד 20:00-18:00 204 2 ש"ס
1843031001 מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב ד"ר רוזנברג אריק
א' ב 10:00-08:00 277 3 ש"ס
1843062101 סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית ד"ר אלחנתי משה
א' ד 12:00-10:00 281 2 ש"ס
סמסטר ב
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411930810 קניין רוחני פרופ' חורי אמיר
ב' ב 12:00-10:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
1411597001 הזכות לפרטיות פרופ' בירנהק מיכאל דן
ב' ב 18:00-16:00 201 3 ש"ס
1843101001 מבוא כללי לסייבר פרופ' בן ישראל יצחק
ב' ד 16:00-14:00 2 ש"ס
1843051001 טכנולוגיות בסיסיות של מערכות סייבר ד"ר הירשפרונג שמחה רן
ב' ד 19:00-16:00 3 ש"ס
1843122101 ניהול מידע בעידן הסייבר ד"ר שמר יצחק
ב' ב 16:00-14:00 2 ש"ס