תואר ראשון - שנה ג

קורסי יסוד
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411930901 אפליה ד"ר קריכלי כץ תמר
א' א 10:00-08:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
ד"ר קריכלי כץ תמר
א' ד 10:00-08:00 308- אולם בן שמש
1411930301 דיני מיסים פרופ' לחובסקי אסף
א' ב 12:00-10:00 100 - אולם קגן 4 ש"ס
פרופ' לחובסקי אסף
א' ה 12:00-10:00 100 - אולם קגן
1411930501 הגבלים עסקיים א' פרופ' גילה דיויד
א' ד 16:00-14:00 308- אולם בן שמש 2 ש"ס
1411930701 משפט בינלאומי פרטי פרופ' קלמנט אלון
א' ב 10:00-08:00 209 - אולם קפלון 4 ש"ס
פרופ' קלמנט אלון
א' ה 10:00-08:00 209 - אולם קפלון
1411931201 משפט השלטון המקומי פרופ' בלנק ישי
א' א 14:00-12:00 301 4 ש"ס
פרופ' בלנק ישי
א' ד 14:00-12:00 301
1411930801 קניין רוחני פרופ' בירנהק מיכאל דן
א' ב 10:00-08:00 100 - אולם קגן 4 ש"ס
פרופ' בירנהק מיכאל דן
א' ה 10:00-08:00 100 - אולם קגן
1411930310 דיני מיסים פרופ' טבח אברהם
ב' ב 12:00-10:00 100 - אולם קגן 4 ש"ס
פרופ' טבח אברהם
ב' ה 12:00-10:00 100 - אולם קגן
1411931001 דיני ניירות ערך פרופ' קמר אהוד
ב' א 12:00-10:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס שינוי חדר-27.2.19
פרופ' קמר אהוד
ב' ד 12:00-10:00 308- אולם בן שמש
1411931401 דיני סביבה ד"ר שור דוד
ב' א 12:00-10:00 207 4 ש"ס
ד"ר שור דוד
ב' ד 12:00-10:00 207
1411931501 הגבלים עסקיים ב' פרופ' גילה דיויד
ב' ד 16:00-14:00 209 - אולם קפלון 2 ש"ס
1411930601 המקצוע המשפטי - תיאוריה, פרקטיקה ואתיקה ד"ר צימרמן נורית
ב' ב 16:00-14:00 301 4 ש"ס
ד"ר צימרמן נורית
ב' ה 10:00-08:00 308- אולם בן שמש
1411931301 משפט מסחרי: דיני שיעבודים פרופ' זלצמן נינה
ב' א 14:00-12:00 100 - אולם קגן 4 ש"ס מכסה:100
פרופ' זלצמן נינה
ב' ד 14:00-12:00 100 - אולם קגן
1411931601 עשיית עושר ולא במשפט גב' נפתלי בן-ציון יפעת
ב' ב 16:00-14:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס
1411930810 קניין רוחני פרופ' חורי אמיר
ב' ב 12:00-10:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
פרופ' חורי אמיר
ב' ה 12:00-10:00 308- אולם בן שמש
קורסים מתקדמים
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411933001 דיון אזרחי ד"ר ליפשיץ איתי
א' ב 14:00-12:00 102 - אולם מירון 4 ש"ס
ד"ר ליפשיץ איתי
א' ה 14:00-12:00 102 - אולם מירון
1411933101 דיון פלילי ד"ר ספיר יואב
א' ד 20:00-18:00 301 3 ש"ס
1411933102 דיון פלילי-קבוצה א' מר בלפור יגאל
א' ד 21:30-20:00 301 אחת לשבועיים
1411933103 דיון פלילי-קבוצה ב' מר בלפור יגאל
א' ד 21:30-20:00 301 אחת לשבועיים
1411934201 דיני ירושה והמשפט האזרחי מר מנדלסון יוסף
א' ב 16:00-14:00 301 2 ש"ס
1411933410 דיני ראיות פרופ' פישר טליה
א' א 17:30-16:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
פרופ' פישר טליה
א' ד 12:00-10:00 308- אולם בן שמש
1411934301 המשפט הבינלאומי לזכויות אדם ד"ר דודזון נטלי רוז
א' א 12:00-10:00 100 - אולם קגן 4 ש"ס
ד"ר דודזון נטלי רוז
א' ד 12:00-10:00 100 - אולם קגן
1411933501 מימון חברות פרופ' טבח אברהם
א' ב 12:00-10:00 201 4 ש"ס שינוי חדר-18.10.19
פרופ' טבח אברהם
א' ה 12:00-10:00 201
1411934401 סוגיות מתקדמות במשפט עברי ד"ר ווזנר שי
א' ב 14:00-12:00 100 - אולם קגן 4 ש"ס
ד"ר ווזנר שי
א' ה 14:00-12:00 100 - אולם קגן
1411930101 אג"ח, הסדרי חוב וחדלות פירעון פרופ' חמדני אסף
ב' ב 10:00-08:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
פרופ' חמדני אסף
ב' ה 16:00-14:00 308- אולם בן שמש
1411933010 דיון אזרחי ד"ר לביא שי נ.
ב' ב 14:00-12:00 209 - אולם קפלון 4 ש"ס
ד"ר לביא שי נ.
ב' ה 14:00-12:00 209 - אולם קפלון
1411934101 דיון פלילי ד"ר ווזנר שי
ב' ד 16:00-14:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס
1411933701 דיני שימוש בכוח ולחימה במשפט הבינלאומי הפומבי ד"ר ליבליך אליאב
ב' ב 14:00-12:00 201 4 ש"ס
ד"ר ליבליך אליאב
ב' ה 14:00-12:00 201
1411933801 דיני תאגידים למתקדמים פרופ' חנס שרון
מר עמינצח אריאל
ב' ד 10:00-08:00 301 2 ש"ס
1411933401 דיני ראיות ד"ר פונדיק עמית
ב' ב 14:00-12:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
ד"ר פונדיק עמית
ב' ה 14:00-12:00 308- אולם בן שמש
1411933901 מיזוגים ורכישות פרופ' חמדני אסף
מר וול אברהם
ב' ב 18:00-16:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
פרופ' חמדני אסף
מר וול אברהם
ב' ה 18:00-16:00 308- אולם בן שמש