תואר ראשון - שנה ב

קורסי יסוד
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411922001 דיני משפחות מר מנדלסון יוסף
א' ב 14:00-12:00 301 4 ש"ס
מר מנדלסון יוסף
א' ה 14:00-12:00 301
1411922501 דיני עבודה שופטת לויט מיכל
א' ב 10:00-08:00 301 4 ש"ס
שופטת לויט מיכל
א' ה 16:00-14:00 301
1411922101 דיני קניין ד"ר שטרן שי
א' ב 12:00-10:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
ד"ר שטרן שי
א' ה 12:00-10:00 308- אולם בן שמש
1411922601 דיני רווחה ד"ר שמיר הילה
א' א 12:00-10:00 301 4 ש"ס
ד"ר שמיר הילה
א' ד 12:00-10:00 301
1411922210 דיני תאגידים פרופ' חנס שרון
א' ב 12:00-10:00 35 אולם כס המשפט 4 ש"ס שינוי חדר-18.10.19
פרופ' חנס שרון
א' ה 12:00-10:00 35 אולם כס המשפט
1411922301 משפט בינלאומי פומבי ד"ר ליבליך אליאב
א' ב 14:00-12:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
ד"ר ליבליך אליאב
א' ה 14:00-12:00 308- אולם בן שמש
1411922410 משפט מנהלי ד"ר פלג איל
א' ב 10:00-08:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
ד"ר פלג איל
א' ה 10:00-08:00 308- אולם בן שמש
1411922010 דיני משפחות פרופ' טריגר צבי חיים
ב' ב 10:00-08:00 100 - אולם קגן 4 ש"ס
פרופ' טריגר צבי חיים
ב' ה 10:00-08:00 100 - אולם קגן
1411922510 דיני עבודה ד"ר וינר אסף
ב' ה 14:00-12:00 301 4 ש"ס קורס בחלקו מקוון
1411922110 דיני קניין פרופ' זנדברג חיים
ב' א 13:45-12:15 301 4 ש"ס
פרופ' זנדברג חיים
ב' ד 10:00-08:30 100 - אולם קגן
1411922201 דיני תאגידים ד"ר קסטיאל יעקב
ב' א 14:00-12:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
ד"ר קסטיאל יעקב
ב' ד 10:00-08:00 308- אולם בן שמש
1411922310 משפט בינלאומי פומבי ד"ר לוסטיג דורין
ב' ב 10:00-08:30 301 4 ש"ס
ד"ר לוסטיג דורין
ב' ה 10:00-08:30 301
1411922401 משפט מנהלי פרופ' בלנק ישי
ב' ב 14:00-12:00 100 - אולם קגן 4 ש"ס
פרופ' בלנק ישי
ב' ה 14:00-12:00 100 - אולם קגן
סוגיות מתקדמות
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411920301 נזיקין - סוגיות מתקדמות ד"ר יחזקאל פלד עומר
א' א 14:00-12:00 100 - אולם קגן 4 ש"ס
ד"ר יחזקאל פלד עומר
א' ד 14:00-12:00 100 - אולם קגן
1411920201 חוקתי - סוגיות מתקדמות פרופ' בנבנישתי איל
א' א 14:00-12:00 209 - אולם קפלון 4 ש"ס
פרופ' בנבנישתי איל
א' ד 14:00-12:00 209 - אולם קפלון
1411920501 תרופות בחוזים ובנזיקין - סוגיות מתקדמות פרופ' פורת אריאל
א' א 14:00-12:00 203 4 ש"ס
פרופ' פורת אריאל
א' ד 14:00-12:00 203
1411920310 נזיקין - סוגיות מתקדמות פרופ' דורפמן אביחי
ב' ב 12:00-10:00 301 4 ש"ס
פרופ' דורפמן אביחי
ב' ה 12:00-10:00 301
1411920401 עונשין - סוגיות מתקדמות ד"ר פונדיק עמית
ב' ב 12:00-10:30 209 - אולם קפלון 4 ש"ס
ד"ר פונדיק עמית
ב' ה 12:00-10:30 209 - אולם קפלון
תאוריות מתקדמות
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411924001 משפט וכלכלה פרופ' אברהם רונן
א' ה 10:00-08:00 301 2 ש"ס
1411924010 משפט וכלכלה ד"ר לביא שי נ.
א' א 16:00-14:00 301 2 ש"ס חשבונאות-ניהול-כלכלה-פכמ
1411924301 תיאוריות ביקורתיות של המשפט פרופ' בלנק ישי
א' ד 16:00-14:00 35 אולם כס המשפט 2 ש"ס שינוי חדר-24.10.18
0608112201 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
א' ה 12:00-10:00 282 2 ש"ס
1411924201 משפט ,חברה ותרבות פרופ' מאוטנר מנחם
ב' ד 12:00-10:00 301 2 ש"ס
1411924901 משפט, כלכלה ופסיכולוגיה פרופ' בר-גיל אורן
ב' ב 18:00-16:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס
1411924101 משפט ופילוסופיה פרופ' בנבג'י יצחק
ב' א 12:00-10:00 301 2 ש"ס פכמ, שינוי חדר-27.2.19
1411924401 פמיניזם ומשפט פרופ' בילסקי ליאורה
ב' ה 16:00-14:00 301 2 ש"ס
1411924501 משפט והיסטוריה ד"ר שור דוד
ב' ד 14:00-12:00 301 2 ש"ס