סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורי בחירה של ביה"ס לאדריכלות
א' 0881.2020.01 אוכל תשוקה והנאה באמנות ואדריכלות המערב ד"ר שרה בנינגה
שיעור ג 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
א' 0881.4127.01 קולות הכרך 1 ד"ר מרגלית טליה
שו"ת א 09:00 12:00 3
אב 0881.4308.01 עיצוב בחמישה קולות אדר' שפירו מוריס
שו"ת ד 16:00 19:00 3
א' 0881.4524.01 מבוא להיסטוריה ותיאוריה של גנים ד"ר הילדסהיים אפרת
שיעור ג 16:00 18:00 02 קיקואין 2
ב' 0881.4414.01 צילוםבאדריכלות אדר' כרמון אסתר
שו"ת ה 16:00 18:00 02 קיקואין 2
ב' 0881.4125.01 סדנת תכנון בסביבות אקלים קיצוניות אדר' שפירא דן
סדנה ג 14:00 18:00 4
ב' 0881.2507.01 **תכנון באמצעות רישום (קורס 2 ש"ס ב-6 מפגשים של 4 ש') אדר' משה סלומון
סדנה ו 09:00 13:00