בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי תואר שני MFA
שיעורי השלמה עיוניים (לתלמידים ללא רקע בתחום)
 • יש לסיים את שיעורי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים
 • א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חגין בועז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6234.01 תולדות הקולנוע א' ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  א' 0851.6234.01 תולדות הקולנוע א' (הקרנה) ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  ב' 0851.6235.01 תולדות הקולנוע ב' ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  ב' 0851.6235.01 תולדות הקולנוע ב' (הקרנה) ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  לימודי תואר שני (MFA)
  מסלול בימוי/הפקה
 • ניתן ללמוד עד 25% מהשעות בתואר שני משעורי תואר ראשון
 • חטיבת שיעורים מעשית
  הדרכות חובה/ סדנאות מקצועיות
  א' 0851.0012.02 בטיחות כללית וחשמל סדנה
 • חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
 • 6.10.19
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - הרמה נכונה
 • 10:30-10:45 הפסקה
 • 10:45-12:15 בטיחות בחשמל
 • 12:15-12:30 הפסקה
 • 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
 • 13:15-14:00 הפסקת צהריים
 • 14:00-15:30 בטיחות בעבודה בגובה
 • 7.10.19
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - בטיחות כללית,בטיחות אש, בטיחות עבודה בצבע
 • 10:30-10:45 הפסקה
 • 10:45-12:15 עזרה ראשונה והחייאה
 • 12:15-13:00 הפסקת צהריים
 • 13:00-14:30 המשך עזרה ראשונה והחייאה
 • 14:30-15:00 - מבחן
 • א' 0851.0010.02 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה
 • הסדנה תתקיים ב-23.10.19 בשעות 10:30-12:30
 • ב' 0851.0011.02 סדנה למקצועות הסט גב' שושני שירי
  סדנה
 • סדנה מרוכזת בתאריך 3.2.2020בשעות 09:30-14:00
 • שנה א'
  שיעור חובה בשנה א'
  סדנאות בימוי- יש להרשם לשתי סדנאות מתוך שלוש סדנאות בימוי
  א' 0851.9119.01 סדנת בימוי דוקומנטרי א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 18:00 20:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9139.01 סדנת בימוי דוקומנטרי ב' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.9324.01 סוגיות בימוי בקולנוע דוקומנטרי גב' בראון נטע לי
  סדנה ה 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
 • שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי דוקומנטרי
 • א' 0851.9118.01 סדנת תסריט ובימוי עלילתי א' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.9122.01 סדנת תסריט ובימוי עלילתי ב' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
  אב 0851.9160.01 תסריט לדרמה קצרה מר בלוך ירון
  סדנה ה 10:00 12:00 א117 מכסיקו 4
 • שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
 • ב' 0851.9129.01 עבודה עם שחקנים גב' שלום עזר טלי
  סדנה ה 16:00 20:00 א122 מכסיקו 4
 • שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
 • ב' 0851.9537.01 חונכות בימוי עלילתי תש"פ מר טל רן
  הדרכה אישית ד 18:00 20:00 ג122 מכסיקו 2
 • תלמידים הרשומים לסדנאות הבימוי חייבים להרשם ל:
 • סדנת צילום אחת, סדנת עריכה אחת וסדנת הקלטה אחת
 • א' 0851.9114.01 סגנונות בעריכה א מר שטויר דב בוריס
  סדנה ה 18:00 20:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.9322.01 סגנונות בעריכה ב מר גרינפלד יוסף
  סדנה ה 14:00 16:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.9318.01 פסקול- פוסט פרודקשן גב' דרור רותם
  סדנה ה 14:00 16:00 ד014 מכסיקו 2
  א' 0851.9320.01 סגנונות בצילום א מר כצנלסון רוני
  סדנה ד 10:00 12:00 א122 מכסיקו 2
  ב' 0851.2668.01 עיצוב הצליל 2 מר רשף אורי
  סדנה ג 12:00 14:00 ב122 מכסיקו 2
 • סדנה מרוכזת
 • סדנאות מקצועיות: יש לבחור סדנאות בהיקף עד 6 ש"ס
  א' 0851.2509.01 סינמטוגרפיה 1 מר פיצ'חדזה יוסף
  שו"ת ב 12:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.2589.01 ביצוע וכתיבת תחקיר גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.3802.01 עריכה ממוחשבת 1 מר שטויר דב בוריס
  סדנה א 18:00 20:00 א119 מכסיקו 0
  ב' 0851.2590.01 מתחקיר לתסריט גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3621.01 צילום דוקומנטרי מר כצנלסון רוני
  סדנה א 12:00 14:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.3803.01 עריכה ממוחשבת 2 מר שטויר דב בוריס
  סדנה ה 16:00 18:00 א119 מכסיקו 0
  ב' 0851.3800.01 סדנת עריכה למתקדמים יפורסם
  סדנה 2
  ב' 0851.2699.01 הבמאי כמנצח מתסריט לסרט מר קוסושווילי דובר
  סדנה ג 18:00 20:00 117 מכסיקו 2
  שנה ב'
  שיעורי חובה לשנה ב' - יש להרשם לשני הסמסטרים
  א' 0851.9146.01 ליווי פרוייקט גמר א' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ה 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
 • יש להגיש בשיעור הראשון טריטמנט או הצעה דוק' לפרוייקט גמר
 • ב' 0851.9147.01 ליווי פרוייקט גמר ב' מר פיצ'חדזה יוסף
  שו"ת ה 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
 • יש להגיע לשיעור הראשון עם תקציר של פרויקט גמר לעבודה בשעו
 • רשימת החונכויות המיועדות לתלמידים שעובדים על פרויקט גמר
  ב' 0851.9532.01 חונכות בימוי פרופ' אביעד מיכל
  הדרכה אישית ד 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9534.01 חונכות בימוי עלילתי מר שני ירון
  הדרכה אישית ה 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
  סדנאות מקצועיות לשנה ב'
  א' 0851.9330.01 סדנת מאיץ לפיתוח סדרות טלוויזיה מר ארניה אלון
  סדנה 2
 • סדנה מרוכזת בחודש דצמבר 2019
 • ב' 0851.9149.01 בימוי דוקומנטרי 3 מר טל רן
  סדנה ד 12:00 14:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.9141.01 הפקה והפצה מר שחורי כתריאל
  סדנה 2
 • סדנה מרוכזת בשבוע הפסטיבל לסרטי סטודנטים
 • ב' 0851.9627.01 מטריטמנט לתסריט לסרט גמר מר יואב כץ
  שו"ת ה 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.3628.01 חונכות עריכה גב' פרלוב יעל
  הדרכה אישית ה 16:00 18:00 0
 • באחריות התלמיד לתאם חדר עריכה לפגישה
 • סדנאות לבחירה ממסלול הפקה תואר ראשון
  א' 0851.2509.01 סינמטוגרפיה 1 מר פיצ'חדזה יוסף
  שו"ת ב 12:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.2589.01 ביצוע וכתיבת תחקיר גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.3582.01 פיתוח סדרת אינטרנט מר צפור אסף
  שיעור ג 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.3629.01 פיתוח תוכן 1 גב' להט קרמן מאיה
  שיעור ד 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.3587.01 בימוי - "שחקנים לא מקצועיים" מר שני ירון
  סדנה ג 10:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  א' 0851.9318.01 פסקול- פוסט פרודקשן גב' דרור רותם
  סדנה ה 14:00 16:00 ד014 מכסיקו 2
  ב' 0851.2590.01 מתחקיר לתסריט גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3621.01 צילום דוקומנטרי מר כצנלסון רוני
  סדנה א 12:00 14:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.3527.01 עריכה 4 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 12:00 14:00 ד014 מכסיקו 2
  ב' 0851.3527.02 עריכה 4 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 12:00 14:00 ד014 מכסיקו 2
  סדנאות מרוכזות
  א' 0851.3524.01 סינמטוגרפיה 3 גב' גלאון טליה
  סדנה 2
  ב' 0851.3525.01 סינמטוגרפיה 4 מר קלמן פרד
  סדנה 2
  א' 0851.3802.01 עריכה ממוחשבת 1 מר שטויר דב בוריס
  סדנה א 18:00 20:00 א119 מכסיקו 0
  ב' 0851.3803.01 עריכה ממוחשבת 2 מר שטויר דב בוריס
  סדנה ה 16:00 18:00 א119 מכסיקו 0
  ב' 0851.3800.01 סדנת עריכה למתקדמים יפורסם
  סדנה 2
  א' 0851.3628.01 חונכות עריכה גב' פרלוב יעל
  הדרכה אישית ה 16:00 18:00 0
  א' 0851.3628.02 חונכות עריכה מר שטויר דב בוריס
  הדרכה אישית א 14:00 16:00 ג122 מכסיקו 0
  חטיבת לימודים עיונית-(מסגרת שיעורים עיוניים) לתלמידי בימוי
  שיעור מתודולוגי-חובה לתלמידי שנה א'
  א' 0851.9001.01 נרטיב טלוויזיוני ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  סמינר חובה
  ב' 0851.9329.01 תיאוריות קולנועיות בנות זמננו ד"ר בן דוד בני
  סמינר ד 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  סמינר מחלקתי עיוני-חובה לתלמידי שנה ב'
  ב' 0851.9006.01 סמינר מחלקתי עיוני פרופ' בורשטיין יגאל
  סמינר ה 14:00 16:00 ג122 מכסיקו 2
 • הקורס יתקיים כפגישות אישיות בתאום מראש
 • סמינרים
  ב' 0851.9069.01 הנרטיב הקולנועי ד"ר רז גל
  סמינר א 12:00 16:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.5073.01 סירק, פסבינדר, אלמודובר: מלודרמה וקולנוע פרופ' יוסף רז
  סמינר ב 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5122.01 האקדח: ז'אנר המערבון וזהות אמריקנית ד"ר חיוטין דן
  סמינר ב 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  א' 0851.9072.01 אסטרטגיות של תיעוד במאה ה-21 ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ג 14:00 18:00 119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9073.01 שחזור והעמדה מחדש בקולנוע ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ד 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5115.01 קולנוע - פילוסופיה: כיוונים ויישומים חדשים ד"ר בידרמן שי
  סמינר ג 08:00 12:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.5117.01 לראות את האור: על אסתטיקה רוחנית בקולנוע ד"ר חיוטין דן
  סמינר ב 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.5103.01 קולנוע ומחאה חברתית ד"ר אלוש לברון מירב
  סמינר ב 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0851.9070.01 תיאוריות קוגנטיביות קולנועיות ד"ר רז גל
  סמינר א 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.9049.01 קולנוע ישראלי עכשווי פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ד 14:00 18:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.5102.01 מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.5093.01 קולנוע פלסטיני ד"ר רינאוי חליל
  סמינר ד 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.9822.01 קולנוע טראומה פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.9895.01 קולנוע, פילוסופיה ופסיכואנליזה של האוטוביוגרפיה: משובו של מר דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ד 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9886.01 פמיניזם וקוויר כאן ועכשיו: מגדר, מיניות וקולנוע פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9896.01 דלז וקולנוע ד"ר ניר קדם
  סמינר ה 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  לימודי השלמה MA קולנוע וטלוויזיה
 • שיעורי השלמה עיוניים (לתלמידים ללא רקע בתחום)
 • יש לסיים את שיעורי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים
 • א' 0851.6234.01 תולדות הקולנוע א' ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  א' 0851.6234.01 תולדות הקולנוע א' (הקרנה) ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  ב' 0851.6235.01 תולדות הקולנוע ב' ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  ב' 0851.6235.01 תולדות הקולנוע ב' (הקרנה) ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
 • ייש לבחור : תולדות הקולנוע א או תולדות הקולנוע ב'
 • א' 0851.6548.01 מבע קולנועי ד"ר כהן רז אודיה
  שיעור ד 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חגין בועז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  אחת מהקבוצות הבאות:
  א' 0851.4000.01 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות ד"ר גרינברג סלבה
  פרו"ס ג 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.02 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות גב' מזור יעל
  פרו"ס ד 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.4000.03 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות גב' פישר תומר
  פרו"ס ב 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.04 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות ד"ר לוי יעל
  פרו"ס ד 12:00 16:00 119 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.05 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות מר אבישר אריאל
  פרו"ס ב 16:00 20:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.06 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות גב' עובדיה מורן
  פרו"ס ה 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.4000.07 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות ד"ר בן דוד בני
  פרו"ס א 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.4000.08 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות מר דבורה ארז
  פרו"ס ה 08:00 12:00 200 מכסיקו 4
  אחד מהשניים הבאים:
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • יש לבחור סמינריון אחד
 • מתוך היצע הסמינריונים לתואר ראשון
 • ראה/י בתכנית הלימודים בידיעון תואר ראשון
 • לימודי MA קולנוע וטלוויזיה
  קורסי חובה שנה א'
  אב 0851.9884.01 קולוקוויום מחלקתי ד"ר חגין בועז
  סמינר ג 18:00 20:00 א119 מכסיקו 1
 • אסיסטניטית: גב' גלסטיאן דיאנה
 • סמינריון מתודולוגי
  א' 0851.9874.01 מחקרים עכשוויים בקולנוע טלוויזיה ומדיה ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 01 קיקואין 4
  קורסי חובה שנה ב'
  א' 0851.9810.01 סמינריון מחקרי פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
 • סמינר חובה לתלמידי שנה ב' במסלול כתיבת תזה ודוקטורט
 • סמינריונים לבחירה
 • פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בעלי ציון ממוצע מעל 85
 • דרישת קדם מבע קולנועי ופרו"ס תיאוריות קולנועית מודרניות
 • באישור המרצה ועל בסיס מקום פנוי
 • א' 0851.9822.01 קולנוע טראומה פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.9862.01 האתיקה של הדימוי התיעודי בעידן המציאות המדומה ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 14:00 18:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.9895.01 קולנוע, פילוסופיה ופסיכואנליזה של האוטוביוגרפיה: משובו של מר דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ד 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.9885.01 כתב עת: גחליליות - העבר שעוד לא היה -היסטוריוגרפיה ומדע בדיו פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
 • יעל מזור הפקה ועורכת שותפה- גליון 3
 • ב' 0851.9897.01 Cinema and Migration: Ways of Seeing Refugees prof Von Moltke Johannes
  סמינר ג 12:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9897.01 Cinema and Migration: Ways of Seeing Refugees prof Von Moltke Johannes
  סמינר ה 14:00 18:00 א117 מכסיקו 0
 • הסמינר באנגלית ייתקיים בסמסטר ב'
 • במשך 4 שבועות בחודשים מאי יוני 2020
 • הסמינר ינתן באנגלית ניתן להגיש עבודות בעברית
 • מתקיים באופן מרוכז פעמיים בשבוע
 • אסיסטנטית: גב' דנה גרין
 • ב' 0851.9839.01 קולנוע ופנומנולוגיה ד"ר חגין בועז
  סמינר ג 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.5075.01 היפר נרטיביות אינטראקציה וקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0851.9894.01 אמפתיה והיטמעות בקולנוע ובמדיה דיגיטלית ד"ר רז גל
  סמינר א 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.9886.01 פמיניזם וקוויר כאן ועכשיו: מגדר, מיניות וקולנוע פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9896.01 דלז וקולנוע ד"ר ניר קדם
  סמינר ה 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0851.6728.01 שאלה של טעם? לאצור קולנוע בין תיאוריה ומעשה ד"ר חיוטין דן
  שיעור ד 16:00 18:00 02 קיקואין 2
 • שאלה של טעם? הוא שיעור תואר ראשון
 • מומלץ לתלמידי תואר שני
 • שלא לקחו קורס אחר מהתואר הראשון
 • אין אפשרות להירשם לקורסים אחרים מהתואר הראשון
 • ללא אישור ראש התכנית
 • MFA - דוקומנטרי בינלאומי
  א' 0851.6400.01 Directing Workshop 1- Direct Cinema, Cinema Verite מר הר עידו
  סדנה א 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6401.01 Ethnographic Film Workshop גב' ליברמן תמר
  סדנה ב 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6402.01 Research for the Documentary Film גב' פרי שירה
  סדנה א 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6403.01 Documentary Cinematography 1 מר כצנלסון רוני
  סדנה א 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6421.01 New Theoretical Perspectives on Documentary Cinema ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ב 10:00 14:00 119 מכסיקו 4
  אב 0851.6404.01 Meeting with Israeli directors גב' בראון נטע לי
  סדנה ב 16:00 18:00 119 מכסיקו 1
  ב' 0851.6405.01 Directing Workshop 2 - Testimony and the Archive מר גולדפינגר ארנון
  סדנה א 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6406.01 Documentary Screenplay Workshop פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ב 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6407.01 Documentary Cinematography 2 מר מרום איתי
  סדנה א 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6408.01 Visiting Artist Workshop Mr Luznytsya Sergiy
  סדנה 2
  ב' 0851.6409.01 Editing Workshop 1 גב' פלר נילי
  סדנה א 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6417.01 A cinematic/television narrative -Ethics of the Documentary ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 08:00 12:00 119 מכסיקו 2
  שנה ב
  ק 0851.6410.01 Directing Workshop 3 - Space and Place מר טל רן
  סדנה א 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  ק 0851.6411.01 MFA Project - Development and Preproduction מר שחורי כתריאל
  סדנה ב 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ק 0851.6412.01 Editing Workshop 2 מר ליאון בועז
  סדנה ב 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  ק 0851.6413.01 Sound Design גב' דרור רותם
  סדנה ב 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ק 0851.6422.01 Technologies Identity and Memory in Israeli documentary cine ד"ר ערב דן
  סמינר א 12:00 16:00 119 מכסיקו 4
  תשפא
  א' 0851.6414.01 Final Project 2 מר טל רן
  הדרכה אישית 2
  א' 0851.6414.02 Final Project 1 פרופ' אביעד מיכל
  הדרכה אישית 2
  א' 0851.6414.03 MFA Final Project Tutoring הדרכה אישית 2
  א' 0851.6420.01 Final Project Seminar פרופ' בורשטיין יגאל
  סמינר 4