החוג לתולדות האמנות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי התואר הראשון
----------------------------------------------------
שיעורים פנוראמיים
א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים ד"ר שדה נאוה
ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1902.01 אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית ד"ר ספי הנדלר
דר' קרן צדפי
שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
שיעורי ליבה (מבוא)
**אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
אלא אם כן מדובר בשיפור ציון
תלמיד שלמד את הקורס מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19
0821150901 והשיג בו ציון חיובי, לא יוכל להירשם לקורס
0809156901 מבוא לאמנות המאה ה-19 והולדת המוזיאון המודרני
א' 0821.1009.01 מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות - קורס חתך ד"ר יעל יונג
שיעור ה 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
א' 0671.1091.01 מבוא לאמנות בקדמת אסיה: 3,500 - 500 לפנה"ס ד"ר עדו קוך
שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו
א' 0821.1314.01 מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי ד"ר ברטל רננה
שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
א' 0821.1432.01 מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנס ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור א 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
א' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
שיעור ב 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובלית קלאסית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסיינ ד"ר אילת זהר
שיעור ב 12:00 14:00 01 קיקואין 2
א' 0821.1431.01 מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם בר ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעור ד 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
א' 0809.1569.01 מבוא לאמנות המאה ה- 19 והולדת המוזיאון המודרני ד"ר מאיר תמר
שיעור ה 14:00 16:00 01 קיקואין 2
א' 0821.1722.01 מבוא לאמנות גלובלית מודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזם במאות ד"ר אילת זהר
שיעור ד 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.1306.01 מבוא לאמנות ימי הביניים: דמויי פולחן: אמנות ימה"ב, משלהי העת ד"ר שלום גילי
שיעור ב 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.1131.01 מבוא לאמנות קלאסית : יוון ורומא ד"ר פישר מתי
שיעור ה 12:00 14:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1312.01 מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקה ד"ר שלום גילי
שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1430.01 מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקי ד"ר ספי הנדלר
שיעור ג 10:00 12:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1341.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1528.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרד ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1622.01 מבוא לאמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
שיעור ב 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
 • *תנאי קדם לשיעור:מבוא לאמנות מודרנית מאה 20-אמנות האוונגרד
 • תרגיל בשפת האמנות ( 2 קבוצות מקבילות)
  א' 0821.1710.01 שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוח ד"ר שדה נאוה
  תרגיל ב 16:00 18:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0821.1710.02 שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוח ד"ר ארונוב איגור
  תרגיל ד 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  תרגיל ביסודות הכתיבה האקדמית (2 קבוצות מקבילות)
  א' 0821.1711.01 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר אפעל לאוטנשלגר עדי
  תרגיל ג 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0821.1711.02 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר שלום גילי
  תרגיל ד 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
  תרגילי קריאה העת העתיקה***
 • *אחת לשבועיים לסירוגין
 • א' 0821.1801.01 תרגיל קריאה / העת העתיקה גב' גליה אנג'ל
  תרגיל א 12:00 14:00 211 מכסיקו 1
  א' 0821.1801.02 תרגיל קריאה / העת העתיקה גב' גליה אנג'ל
  תרגיל א 12:00 14:00 211 מכסיקו 1
  תרגילי קריאה/ העת החדשה***
 • *אחת לשבועיים לסירוגין
 • ב' 0821.1802.03 תרגיל קריאה העת החדשה גב' חן דרורי סקלי
  תרגיל א 12:00 14:00 02 קיקואין 1
  ב' 0821.1802.04 תרגיל קריאה העת החדשה גב' חן דרורי סקלי
  תרגיל א 12:00 14:00 02 קיקואין 1
  שיעורי בחירה
  שיעור שנתי
  א' 0811.1097.01 תכניה וקטלוג בעידן דיגיטלי ד"ר להבי שרון
  ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ג 16:00 18:00 ג206 מכסיקו 2
 • *שיעור ייעודי לתלמידי מסלול מקצועות האמנות
 • *ועל בסיס מקום פנוי לתלמידי המסלול החד חוגי
 • שיעורים סמסטריאליים
  א' 0821.6587.01 מסדנת המאייר:דימויים ויוצרים בכתבי יד מאוירים של ימי הביניים ד"ר ברטל רננה
  סדנה ב 14:00 16:00 200 מכסיקו 2
 • *קורס חובה למסלול מקצועות האמנות ועל בסיס מקום פנוי
 • *לתלמידי כל המסלולים. דרישת קדם:
 • *מבוא לימ"ב: 0821131401 או 0821130601 או 0821131201
 • א' 0821.6344.01 רנסנס ניו יורקי: אוסף הפריק, עבר מפואר, עתיד מזהיר? ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ה 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
 • *שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים ומקצועות האמנות
 • *ועל בסיס מקום פנוי לתלמידי המסלול החד חוגי
 • *דרישת קדם: קורס 0821143201 או 08211431 או 0821143001
 • א' 0821.6803.01 סטודיו חומרים וטכניקות גב' אפרת גל נור
  סדנה ג 08:00 12:00 212 מכסיקו 4
 • *סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים
 • א' 0821.6150.01 ארוס והפוליס: מגדר ומחשבה אפלטונית באמנות הארכאית והקלאסית ד"ר שדה נאוה
  שיעור ב 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  א' 0821.6754.01 'שלום לך מרים'-כנסיית הבשורה הקתולית בנצרת: אדריכלות, ארכי ד"ר קשמן אנסטסיה
  שיעור א 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0821.6495.01 "כך הורדנוהו ממרומים": הכתב הערבי ותנועת האמנות הערבית המוד דר' קרן צדפי
  שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  א' 0821.6387.01 גברים וגבריות באמנות האסלאם ד"ר הגר נעמי
  שיעור ד 18:00 20:00 211 מכסיקו 2
  א' 0821.6007.01 נוכחים וגם נפקדים:ייצוגי אמנות האסלאם במרחב המוזיאלי הישראלי ד"ר הגר נעמי
  שיעור ה 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
 • *שיעור ייעודי למסלול המצטיינים ולמסלול מקצועות האמנות
 • א' 0821.6023.01 כתת אמן: ארכיאולוגיה של אמנות סאונד ד"ר יוני ניב
  שיעור ב 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
 • *שיעור לתלמידי מסלול המצטיינים, מסלול מקצועות האמנות
 • *ועל בסיס מקום פנוי לתלמידי כל המסלולים
 • א' 0821.6974.01 התנועה לזכויות האזרח בתמונות ד"ר איילת כרמי
  שיעור ג 14:00 16:00 02 קיקואין 2
  א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
  שיעור ה 14:00 16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
  א' 0687.2526.01 אמנויות אסיה-סוגיות ד"ר שלמית בג'רנו
  שיעור ד 10:00 12:00 280 גילמן
  א' 0881.2020.01 אוכל תשוקה והנאה באמנות ואדריכלות המערב ד"ר שרה בנינגה
  שיעור ג 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  קורס אקדמי בשפה האנגלית
  א' 0821.6031.01 20th century realisms ד"ר רייצ'ל פרי
  שיעור ב 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0821.6333.01 קוסמופוליטיות, מודרניות קולוניאלית והקריקטורה בעולם הערבי דר' קרן צדפי
  שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0821.6804.01 סדנת חומריות ויצירה-סדנה מעשית בציור גב' אפרת גל נור
  סדנה ג 08:00 12:00 212 מכסיקו 4
 • *סדנה ייעודית לתלמידי מסלול מקצועות האמנות
 • *ועל בסיס מקום פנוי לתלמידי המסלול החד חוגי
 • ב' 0821.6681.01 צילום עכשווי ד"ר מיימון ורד
  שיעור ב 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.6156.01 עידנו של ורמיר: הציור ההולנדי במאה ה17 ד"ר שרה בנינגה
  שיעור ה 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0821.6498.01 הקוביה הלבנה ואקטיביזם קהילתי ד"ר רונה סלע
  שיעור ג 09:00 13:00 4
 • *סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים במוזיאון תל אביב
 • ב' 0821.6155.01 בין הלוקלי לגלובלי: אקספוזיציות של אמנות בעידן הגלובלי ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור ד 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
 • *סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים בלבד
 • ב' 0821.6234.01 נשים באמנות ימי הביניים: פטרונות, צריכה ויצירה ד"ר עינת קלפטר
  שיעור ג 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0821.6879.01 "Chroma" האסתטיקה של הצבע ומשמעותו באמנות יוון ורומא ד"ר יעל יונג
  שיעור ד 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.6898.01 אמנות אפריקאית מהי? מזירה קולוניאלית לאמנות גלובלית ד"ר סוניה נרונסקי לאדן
  שיעור ה 14:00 16:00 02 קיקואין 2
  ב' 0821.6891.01 תקשורת חזותית באמנות מצרים והמזרח הקדום ד"ר שירלי בן-דור אבין
  שיעור ב 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
 • *שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים
 • ב' 0671.1238.01 טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ו ד"ר אמיר גילן
  שיעור א 14:00 16:00 220 גילמן 0
  ב' 0687.2464.01 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן ד"ר רז גרינברג
  שיעור א 12:00 14:00 278 גילמן
  ב' 0671.4188.01 חותמות בקדמת אסיה ובמצרים, 4,500 - 500 לפנה"ס* ד"ר עדו קוך
  שיעור ג 14:00 16:00 361 גילמן
 • *דרישת קדם: 0671104301 או 06711033 או 0671109101
 • קורס אקדמי משלב עשייה חברתית
  סמינרים מתודולוגיים (פרו"ס) 2 קבוצות מקבילות
  א' 0821.2187.01 אמנות ותאוריה ד"ר לוריא-חיון עדי
  פרו"ס א 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.2187.02 אמנות ותאוריה ד"ר ברטל רננה
  פרו"ס ה 12:00 16:00 א119 מכסיקו 4
  סמינרים
  א' 0821.3022.01 לכתוב את "החיים": ג'ורג'יו ואזארי ו"המצאת" הרנסנס ד"ר ספי הנדלר
  סמינר ג 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.3985.01 מאוטופיה לדיסטופיה: האמנות המודרנית בין שני קטבים ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 12:00 16:00 203 דן-דוד 4
  א' 0821.3964.01 על האסתטי והפוליטי באמנות הישראלית ד"ר שבי אורלי
  סמינר ה 14:00 18:00 213 מכסיקו 4
  א' 0821.3426.01 אפוקליפסה עכשיו: סוף העולם בכתבי יד מאוירים של ימי הביניים ד"ר ברטל רננה
  סמינר ה 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3800.01 מקדתרלת נוטרדאם למוזיאון הלובר - סמינר יישומי ד"ר ספי הנדלר
  ד"ר שלום גילי
  סמינר ד 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
 • *סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים בלבד
 • *תנאי קדם לסמינר הייעודי: 08211312 ו-08211430
 • ב' 0821.3802.01 פרקטיקות של צפייה: מאחורי הקלעים של החללים המוזיאליים בישראל ד"ר שבי אורלי
  סמינר ד 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
 • *סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים ומסלול מקצועות האמנו
 • ב' 0821.3024.01 הדוניזם או דקדנס? יצרים ואשליות בציור ובפסיפס הרומי ד"ר שדה נאוה
  סמינר ב 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0821.3745.01 קוביזם: פרגמנטציה וריבוי ד"ר לוריא-חיון עדי
  סמינר א 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3785.01 איקונה באמנות ארץ הקודש - מעל ומעבר או כאן ועכשיו? ד"ר קשמן אנסטסיה
  סמינר א 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0821.3737.01 מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהות ד"ר מיימון ורד
  סמינר ג 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0809.3000.01 גישות באוצרות ד"ר מאיר תמר
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4