בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תשעט
שנה א'
מבואות - שנה א'
א' 0851.6234.01 תולדות הקולנוע א' גב' לוין אורי
שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
א' 0851.6234.01 תולדות הקולנוע א' (הקרנה) גב' לוין אורי
שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
 • אסיסטנט גל נדלר
 • ב' 0851.6235.01 תולדות הקולנוע ב' ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  ב' 0851.6235.01 תולדות הקולנוע ב' (הקרנה) ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
 • אסיסטנט גל נדלר
 • א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חגין בועז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6548.01 מבע קולנועי ד"ר כהן רז אודיה
  שיעור ד 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • אסיסטנט גל נדלר
 • א' 0851.6190.01 מבוא לקולנוע תיעודי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ד 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6217.01 יסודות בצילום ועריכה מר לרנר דן
  שיעור ה 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6236.01 מבוא לתרבות פופולרית גרינברג סלבה
  שיעור ד 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  אב 0851.0005.01 בקיאות בסרטים א' מר נדלר גל
  קולוק' ה 18:00 21:00 115 פאסטליכט מכסיקו 1
  ב' 0851.6539.01 מבוא לתסריטאות [1] מר צפור אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • לתלמידי דו חוגי שישלימו את מבוא לתסריטאות יחשב הקורס
 • לקורס בחירה עיוני שנים ב' ג' מסגרת 600.
 • תרגילים - שנה א'
  תרגיל בתיאוריות קולנועיות
  א' 0851.6527.01 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר עוזיאל שלמה
  תרגיל א 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.02 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר עוזיאל שלמה
  תרגיל ה 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.03 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר יודקובסקי אלון
  תרגיל ה 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.04 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.05 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר ארבל יואב
  תרגיל א 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.06 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ד 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.07 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר עוזיאל שלמה
  תרגיל א 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.08 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר ארבל יואב
  תרגיל ה 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 2
  תרגיל במבע קולנועי
  א' 0851.6551.01 תרגיל במבע קולנועי מר ברוך ירון
  תרגיל א 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.02 תרגיל במבע קולנועי מר אלחליבי עובד
  תרגיל א 16:00 18:00 02 קיקואין 2
  א' 0851.6551.03 תרגיל במבע קולנועי מר איתן עידו
  תרגיל ה 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.04 תרגיל במבע קולנועי מר נדלר גל
  תרגיל ג 18:00 20:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.05 תרגיל במבע קולנועי מר יודקובסקי אלון
  תרגיל ב 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.06 תרגיל במבע קולנועי מר נדלר גל
  תרגיל ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.07 תרגיל במבע קולנועי מר אלחליבי עובד
  תרגיל א 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.08 תרגיל במבע קולנועי מר ברוך ירון
  תרגיל א 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית
  ב' 0851.6546.01 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר ארבל יואב
  תרגיל א 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.02 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ד 16:00 18:00 201 דן-דוד 2
  ב' 0851.6546.03 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר אלחליבי עובד
  תרגיל א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.04 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר נדלר גל
  תרגיל ג 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.05 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר פלדמן אופיר
  תרגיל ה 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.06 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר פלדמן אופיר
  תרגיל ה 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.07 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ה 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.08 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר ארבל יואב
  תרגיל ה 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.09 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר אלחליבי עובד
  תרגיל ג 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 2
  תרגיל בלימודי טלוויזיה
 • תרגיל "בלימודי טלוויזיה" יינתן אחת לשבועיים
 • ב' 0851.6554.01 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר ברוך ירון
  תרגיל ה 16:00 18:00 209 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.02 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר ברוך ירון
  תרגיל ה 16:00 18:00 209 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.03 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' בן עוזר נירה
  תרגיל ג 16:00 18:00 211 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.04 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' בן עוזר נירה
  תרגיל ג 16:00 18:00 211 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.05 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר עוזיאל שלמה
  תרגיל ה 16:00 18:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.06 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר עוזיאל שלמה
  תרגיל ה 16:00 18:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.07 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר עוזיאל שלמה
  תרגיל ה 14:00 16:00 א117 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.08 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר ברוך ירון
  תרגיל ה 14:00 16:00 213 מכסיקו 1
  תרגיל בכתיבת תסריט
  ב' 0851.1516.01 כתיבת תסריט גב' גפני ענת
  תרגיל א 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.02 כתיבת תסריט גב' איטה שיר
  תרגיל א 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.05 כתיבת תסריט גב' ברוך שירה
  תרגיל א 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.03 כתיבת תסריט גב' ברוך שירה
  תרגיל א 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.04 כתיבת תסריט גב' תשרי עדי
  תרגיל א 10:00 12:00 02 קיקואין 2
  ב' 0851.1516.07 כתיבת תסריט גב' תשרי עדי
  תרגיל א 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.06 כתיבת תסריט מר שקדי יונתן
  תרגיל ה 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.08 כתיבת תסריט מר ישראלי ליאור
  תרגיל ה 16:00 18:00 117 מכסיקו 2