בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תשעז
שנה א'
מבואות - שנה א'
א' 0851.6529.01 מבוא לתולדות הקולנוע-א' מר אינגבר נחמן
שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
 • אסיסטנט גל נדלר
 • ב' 0851.6530.01 מבוא לתולדות הקולנוע-ב' מר אינגבר נחמן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
 • אסיסטנט גל נדלר
 • א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות פרופ' יוסף רז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6548.01 מבע קולנועי מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • אסיסטנט גל נדלר
 • א' 0851.6190.01 מבוא לקולנוע תיעודי [1] ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6217.01 יסודות בצילום ועריכה מר לרנר דן
  שיעור ה 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ד 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה) ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  אב 0851.0005.01 בקיאות בסרטים מר נדלר גל
  קולוק' ה 18:00 21:00 115 פאסטליכט מכסיקו 1
  ב' 0851.6539.01 מבוא לתסריטאות [1] מר צפור אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • [1] על תלמידי דו חוגי חובה להשלים:
 • או מבוא לקולנוע תיעודי או מבוא לתסריטאות.
 • לתלמידי דו חוגי שישלימו את שניהם יחשב הקורס השני
 • לקורס בחירה עיוני שנים ב' ג' מסגרת 600.
 • תרגילים - שנה א'
  תרגיל בתיאוריות קולנועיות
  א' 0851.6527.01 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר רוזנבוים אביעד
  תרגיל א 18:00 20:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.02 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' אלפרשטיין טל
  תרגיל ג 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.03 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר נהלוני מתן
  תרגיל ד 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.04 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גזית אירית
  תרגיל ג 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.05 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.06 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר נהלוני מתן
  תרגיל א 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.07 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' אלפרשטיין טל
  תרגיל ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.08 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר אלחנן גל
  תרגיל ג 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.09 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר עוזיאל שלמה
  תרגיל א 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.10 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר נדלר גל
  תרגיל ג 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  תרגיל במבע קולנועי 1
  א' 0851.6551.01 תרגיל במבע קולנועי 1 מר נדלר גל
  תרגיל א 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.02 תרגיל במבע קולנועי 1 מר ברוך ירון
  תרגיל א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.03 תרגיל במבע קולנועי 1 גב' מור ג'ני
  תרגיל א 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.04 תרגיל במבע קולנועי 1 מר קרבלניק משה
  תרגיל ה 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.05 תרגיל במבע קולנועי 1 גב' מור ג'ני
  תרגיל א 14:00 16:00 208 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.06 תרגיל במבע קולנועי 1 מר קרבלניק משה
  תרגיל ג 18:00 20:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.07 תרגיל במבע קולנועי 1 מר קרבלניק משה
  תרגיל ב 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.08 תרגיל במבע קולנועי 1 מר נדלר גל
  תרגיל א 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.09 תרגיל במבע קולנועי 1 גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל א 10:00 12:00 ג206 מכסיקו 2
  קריאה וכתיבה מודרכת
  ב' 0851.6546.01 קריאה וכתיבה מודרכת גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל א 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.02 קריאה וכתיבה מודרכת מר פלדמן אופיר
  תרגיל א 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.03 קריאה וכתיבה מודרכת מר נהלוני מתן
  תרגיל ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.04 קריאה וכתיבה מודרכת גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.05 קריאה וכתיבה מודרכת מר פלדמן אופיר
  תרגיל ג 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.06 קריאה וכתיבה מודרכת מר נדלר גל
  תרגיל ה 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.07 קריאה וכתיבה מודרכת מר נהלוני מתן
  תרגיל ה 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.08 קריאה וכתיבה מודרכת מר אלחליבי עובד
  תרגיל ה 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.09 קריאה וכתיבה מודרכת מר נדלר גל
  תרגיל ה 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  תרגיל בלימודי טלוויזיה
 • תרגיל "בלימודי טלוויזיה" יינתן אחת לשבועיים
 • ב' 0851.6554.01 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר ברוך ירון
  תרגיל ה 16:00 18:00 209 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.02 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר ברוך ירון
  תרגיל ה 16:00 18:00 209 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.03 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' ידין שירה
  תרגיל ג 16:00 18:00 211 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.04 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' ידין שירה
  תרגיל ג 16:00 18:00 211 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.05 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל ה 16:00 18:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.06 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל ה 16:00 18:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.07 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר ברוך ירון
  תרגיל ה 14:00 16:00 213 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.08 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר ברוך ירון
  תרגיל ה 14:00 16:00 213 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.09 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר עוזיאל שלמה
  תרגיל ג 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 1
  תרגיל בכתיבת תסריט
  ב' 0851.1516.01 כתיבת תסריט גב' איטה שיר
  תרגיל א 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.02 כתיבת תסריט גב' איטה שיר
  תרגיל א 16:00 18:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.03 כתיבת תסריט מר רונן ארז
  תרגיל ה 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.04 כתיבת תסריט מר לרון עומרי
  תרגיל א 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.05 כתיבת תסריט גב' תשרי עדי
  תרגיל א 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.06 כתיבת תסריט מר רונן ארז
  תרגיל א 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.07 כתיבת תסריט מר לרון עומרי
  תרגיל ב 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.08 כתיבת תסריט מר גבסו שי
  תרגיל א 16:00 18:00 208 מכסיקו 2