%u05D1%u05D9%u05D4"%u05E1 %u05DC%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05E7%u05D4 - %u05EA%u05D5%u05D0%u05E8 %u05E9%u05E0%u05D9 - %u05EA%u05E9%u05E4"%u05D1

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל ד"ר יצחקי עפרה
שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
אב 0845.3103.02 Israeli Art Music ד"ר יצחקי עפרה
שו"ת ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
א' 0845.1001.01 תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס פרופ' טנאי דורית
שיעור א 16:00 20:00 015 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור יועץ ביה"ס וברישום ידני
 • ב' 0845.1002.01 תולדות המוזיקה-בארוק פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 015 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור יועץ ביה"ס וברישום ידני
 • המגמה למוזיקולוגיה - תואר שני
  שיעורים וסמינריונים חובה
  א' 0845.4124.01 כתיבה מחקרית פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שו"ת ד 14:00 16:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
  שיעור חובה בתואר שני במגמות ביצוע במסלול ללא עבודת גמר
 • למעט המסלול לקומפוזיציה
 • אב 0842.5430.01 Grad. Recital Repertoire ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
 • לשנה ב' בלבד. קורס זה יועבר בשפה האנגלית
 • שיעורי בחירה - תואר שני (פתוחים גם לשנים ג' ד' מתואר ראשון)
 • אין להירשם לקורס בחירה שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
 • שיעורי בחירה - סמינרים
  אב 0845.5133.01 The Race for Music: Musical Others in interwar Europe ד"ר גזית עופר
  סמינר ד 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0845.2167.01 Music and Contemporary Discourses פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  סמינר ה 12:00 14:00 015 ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האגלית
 • אב 0845.5101.01 המוזיקה של רחמנינוב: בין הסגנון הרומנטי לסגנון המודרני דר קרביץ נלי
  סמינר ב 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
  ב' 0845.4149.01 באופן תיאורטי: קומפוזיציה, ביצוע, אסתטיקה ופדגוגיה מוסיקלית פרופ' טנאי דורית
  סמינר ד 16:00 18:00 031 ביה"ס למוזיקה
 • פתוח לשנים ג' וד' בתאום עם המרצה
 • אב 0845.2165.01 אסתטיקה למוזיקאים ד"ר אופנהיים רועי
  סמינר ב 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
  שיעורי בחירה
  א' 0842.5436.01 Studies in J.S.Bach’s Art of Fuge פרופ' גורין אלכסנדר
  שו"ת ג 10:00 12:00 013 ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • הקורס מיועד לתלמידי המחלקה לפסנתר
 • א' 0842.2461.01 The Piano Music of Johannes Brahms פרופ' זוהר אסף
  שיעור א 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.4116.01 Selected topics in music history ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ד 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • א' 0842.3470.01 The Concerto medium from CPE Bach to Mendelssohn ד"ר זמל דרור
  שיעור ב 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • פתוח למי שסיים את הקורס יסודות המרקם והצורה ב', או קורס שק
 • אב 0842.4555.01 הנחיית קונצרטים פרופ' לב תומר
  מורים שונים
  שיעור ב 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
  א' 0845.4124.01 כתיבה מחקרית פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שו"ת ד 14:00 16:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
 • באישור המרצה בלבד
 • אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה מותנית באודיציות
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.3221.01 פרקטיקום בליווי מורים שונים
  תרגיל 4
 • לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
 • אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
 • פרט לפסנתרנים
 • הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
 • אב 0842.1263.01 ויולה משנה לכנרים דר' לבנון לילך
  הדרכה אישית
 • באישור המורה האישי לכינור. קביעת מועד השיעור בתאום אישי
 • א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
 • למעט תלמידי מוזיקולוגיה
 • ההשתפות בקורס מותנית באישור המורה