%u05D1%u05D9%u05D4"%u05E1 %u05DC%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05E7%u05D4 - %u05EA%u05D5%u05D0%u05E8 %u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF - %u05E7%u05D5%u05E8%u05E1%u05D9 %u05D1%u05D7%u05D9%u05E8%u05D4 - %u05EA%u05E9%u05E4"%u05D1

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורי בחירה - תואר ראשון (שנתונים ג' ד' יכולים לבחור
גם משיעורי הבחירה של תואר שני)
 • אין להירשם לקורס בחירה שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
 • שיעורי בחירה
  א' 0845.4141.01 Digitalization in Music ד"ר גזית עופר
  שיעור א 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.3337.01 Introduction to organ playing פרופ' גורין אלכסנדר
  סדנה ג 14:00 16:00 015 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • נדרשת שליטה טובה בכלי מקלדת. סטודנטים שפסנתר זה לא מקצוע ר
 • א' 0842.2462.01 Paris: City of lights פרופ' קופר קריסטינה
  שיעור א 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0842.2460.01 New York:The Music Metropolis פרופ' קופר קריסטינה
  שיעור א 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0845.2161.01 עולמות האופרה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ה 14:00 16:00 015 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.4513.01 אמנות העיבוד - עיבודי באך פרופ' גורין אלכסנדר
  שיעור ג 10:00 12:00 015 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2162.01 תולדות המוזיקה הערבית ד"ר שעאר נביל
  שיעור ה 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2163.01 יסודות המוזיקה הערבית ד"ר שעאר נביל
  שיעור ה 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0843.5381.01 הסטוריה מוזיקלית ופוליטית של מלחינות גב' פארי הדס
  שיעור ב 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0845.2164.01 מערכת השמע תפיסה ופסיכופיזיקה גב' מימון נטע
  שיעור ב 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.2461.01 The Piano Music of Johannes Brahms פרופ' זוהר אסף
  שיעור א 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0845.2166.01 מוזיקה פופולרית ד"ר גזית עופר
  שיעור א 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0842.5435.01 מבוא לטעמי המקרא ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 14:00 16:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.3437.01 לווי, עבוד ותזמור- עקרונות יסוד במוזיקה הפופולארית ד"ר זורמן משה
  סדנה א 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3221.01 פרקטיקום בליווי מורים שונים
  תרגיל 4
 • לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת ועדת ההוראה
 • אב 0842.1299.02 פרקטיקום ברפרטואר תזמורתי מר שו אי אן
  שו"ת ב 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בעברית ובאנגלית במקביל
 • ההרשמה לקורס תתבצעה ע"י המזכירות
 • אב 0842.1263.01 ויולה משנה לכנרים דר' לבנון לילך
  הדרכה אישית
 • באישור המורה האישי לכינור. קביעת מועד השיעור בתאום אישי
 • אב 0842.3454.01 יסודות ניצוח תזמורת למבצעים ד"ר רום אורי
  שו"ת ד 14:00 16:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0842.4543.01 Violin Orchestral Repertoire מר ווילאמסון ארי
  שו"ת ב 16:00 18:00 030 ביה"ס למוזיקה
 • מיועד לכנרים בשנים ג' ד'
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.3275.01 מתודיקה של הוראת הנגינה בצ'לו ד"ר טובי צרי אלה
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה
  ב' 0842.5111.01 מאחורי הקלעים של היצירה המוזיקלית דר' לבנון לילך
  סמינר ג 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
  שיעורי חובה לתואר ראשון הפתוחים גם כשיעורי בחירה
 • ניתן לקחת קורסי בחירה אלו פעם אחת בלבד במהלך התוא
 • אין להירשם לקורס בחירה שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
 • אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 10:00 12:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור המורה
 • אב 0842.3107.01 מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץ גב' רון רותי
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
 • לכלי נשיפה ממתכת בלבד
 • א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
 • ההשתפות בסדנה אינה מיועדת לשנה א' ומותנית באישור המורה
 • אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית מותנית באודיציות
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
 • ההשתתפות בקורס מותנית באישור המורה
 • אב 0842.4314.01 השיר הארצישראלי האמנותי מר כהן שמעון
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ב 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • למעט זמרים
 • אב 0843.1523.01 תורת הכלים מר שרון ישראל
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
 • במגמה הווקאלית לשנים ג', ד' בלבד
 • פרט לפסנתרנים
 • הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
 • אב 0843.1532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 14:00 16:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור ועדת ההוראה בלבד
 • אב 0843.2532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים II מר סרוסי ראובן
  שו"ת ד 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור ועדת ההוראה בלבד
 • אב 0843.1505.01 הרמוניה I מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור ועדת הוראה בלבד
 • אב 0843.2505.01 הרמוניה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור ועדת הוראה בלבד