%u05D1%u05D9%u05D4"%u05E1 %u05DC%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05E7%u05D4 - %u05EA%u05D5%u05D0%u05E8 %u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF - %u05E7%u05D5%u05E8%u05E1%u05D9 %u05D7%u05D5%u05D1%u05D4 - %u05EA%u05E9%u05E4"%u05D1

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
רשימת שעורי החובה לתואר ראשון
המגמה האינסטרומנטלית
שנה א'
אב 0842.0000.00 שיעור אישי בכלי שיעור 2
אב 0842.1412.01 מבוא ליסודות המוזיקה מר רוזנקרנץ עדי
שו"ת ב 19:00 21:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
אב 0842.1206.01 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
שו"ת ב 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
אב 0842.1206.02 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
שו"ת ב 17:00 19:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • יש לבחור באחת הקבוצות לעיל
 • אב 9842.1206.03 Fundamentals of Musical Styles and Forms I שו"ת 4
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 14:00 15:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 14:00 15:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 16:00 17:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 16:00 17:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 15:00 16:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
  אב 0845.1005.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 15:00 16:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • אב 0842.1400.03 Ear training I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 12:00 13:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 9842.1001.02 Academic writing 2
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • ב' 0842.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' בלושטיין מירי
  שו"ת ה 17:00 19:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 9842.1826.01 תולדות המוזיקה I שיעור 2
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • על תלמידי שנה א' להרשם לקורס תולדות המוזיקה II
 • ב' 9842.1827.01 **תולדות המוזיקה I שיעור 2
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • על תלמידי שנה א' להרשם לקורס תולדות המוזיקה II
 • א' 9842.1828.01 Music History I - Part 1 שיעור
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • ב' 9842.1829.01 Music History I - Part 2 שיעור
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר שו אי אן
  סדנה א 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר שו אי אן
  סדנה ד 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי סדנה 2
  אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי סדנה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' צרי הלל
  סדנה ג 16:00 18:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
 • לקשתנים בלבד
 • אב 0842.1300.02 מוזיקה קאמרית גב' ויידמן ורה
  סדנה ג 16:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • לקשתנים בלבד
 • אב 0842.1015.01 האזנה א' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
 • לכלי תזמורת בלבד
 • שיעורים מיוחדים למחלקה לפסנתר
  אב 0842.1333.01 Music for Keyboard Instruments until 1750 פרופ' גורין אלכסנדר
  שיעור ג 16:00 18:00 015 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.1203.01 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1203.02 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה ד 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
 • בקבוצה זו הקורס יתקיים בשפה האנגלית
 • ב' 0842.1303.01 מוזיקה קאמרית ב-4 ידיים/2 פסנתרים פרופ' ארז ארנון
  מר אדמוני יובל
  סדנה ג 14:00 15:00 016 ביה"ס למוזיקה 1
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה
  אב 0842.1287.01 סדנת כלי נשיפה מעץ מר כרמל דוד
  סדנה ג 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1187.01 סדנת כלי נשיפה ממתכת מר ראמי ערן
  סדנה ג 14:00 16:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 4
 • כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה בטבלת המגמה
 • שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
  אב 0842.1220.01 סדנת כלי הקשה מר יריב תומר
  סדנה ב 09:00 12:00 4
  שנה ב'
  אב 0842.0000.0 שיעור אישי בכלי שיעור 2
  אב 0842.2206.01 יסודות המרקם והצורה II ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.02 יסודות המרקם והצורה II ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ה 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.03 Fundamentals of Musical Styles and Forms II ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 08:00 10:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 13:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 13:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 17:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 17:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 17:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 17:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 18:00 19:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
  אב 0845.2005.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 18:00 19:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 9842.2400.03 Ear training II תרגיל 2
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • א' 0842.2826.01 תולדות המוזיקה II ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.2827.01 תולדות המוזיקה II ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.2828.01 The History of Music II ד"ר גזית עופר
  שיעור א 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.2829.01 The History of Music II ד"ר גזית עופר
  שיעור א 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר שו אי אן
  סדנה א 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר שו אי אן
  סדנה ד 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי סדנה 2
  אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי סדנה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים למחלקה לפסנתר
  אב 0842.1404.02 הרמוניה ליד המקלדת ד"ר יצחקי עפרה
  תרגיל ג 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
 • יש לשים לב לדרישות קדם בסילבוס הקורס
 • אב 0842.2210.01 ספרות הפסנתר II ד"ר זמל דרור
  שו"ת א 18:00 20:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • על התלמיד ללמוד את הקורס המוצע בשנה הנוכחית
 • אב 9842.3210.01 ספרות הפסנתר III שו"ת 4
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"ב
 • אב 9842.4210.01 ספרות הפסנתר במאה העשרים IV שו"ת 4
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"ב
 • הקורסים ספרות הפסנתר II-III-IV מתקיימים לסרוגין
 • אב 0842.2211.01 ליווי כלי פרופ' ארז ארנון
  שו"ת ג 16:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1203.01 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1203.02 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה ד 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
 • בקבוצה זו הקורס יתקיים בשפה האנגלית
 • שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה
  אב 0842.1287.01 סדנת כלי נשיפה מעץ מר כרמל דוד
  סדנה ג 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1187.01 סדנת כלי נשיפה ממתכת מר ראמי ערן
  סדנה ג 14:00 16:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 4
 • כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
 • שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
  אב 0842.1220.01 סדנת כלי הקשה מר יריב תומר
  סדנה ב 09:00 12:00 4
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  שנה ג'
  אב 0842.0000.00 שיעור אישי בכלי שיעור 2
  אב 9845.2109.01 המוזיקה במאה ה 20 שיעור
 • קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים פעם בשנתיים.
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 9845.2109.02 Music in the 20th Century שיעור 4
 • יועבר בשפה האנגלית. לשנה ג' או ד'; אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0845.3103.02 Israeli Art Music ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • יועבר בשפה האנגלית.לשנה ג' או ד'.אחת לשנתיים.
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
 • ניתן להמיר קורס זה בקורסי בחירה בהיקף 6 ש"ס
 • אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר שו אי אן
  סדנה א 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר שו אי אן
  סדנה ד 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי סדנה 2
  אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי סדנה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.3300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים המחלקה לפסנתר
  אב 0842.2210.01 ספרות הפסנתר II ד"ר זמל דרור
  שו"ת א 18:00 20:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • על התלמיד ללמוד את הקורס המוצע בשנה הנוכחית
 • אב 9842.3210.01 ספרות הפסנתר III שו"ת 4
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 9842.4210.01 ספרות הפסנתר במאה העשרים IV שו"ת 4
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • הקורסים ספרות הפסנתר II-III-IV מתקיימים לסרוגין
 • אב 0842.2211.01 ליווי כלי פרופ' ארז ארנון
  שו"ת ג 16:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3224.01 ליווי ווקאלי מר דויטש דן
  שו"ת ג 14:00 16:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4
 • בשנת תשפ"ב הקורס מיועד לפסנתרנים בלבד
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • אב 0842.1203.01 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1203.02 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה ד 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
 • בקבוצה זו הקורס יתקיים בשפה האנגלית
 • אב 9842.3205.01 מתודיקה של הוראת הפסנתר א' ד"ר טל מיכל
  שו"ת ד 14:00 16:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס לא מתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 0842.3231.01 פרקטיקום בהוראת הפסנתר ד"ר טל מיכל
  תרגיל 2
  שיעורים מיוחדים לכלי קשת
  אב 0842.3258.01 מתודיקה של הוראת הכינור והויולה דר' לבנון לילך
  שו"ת ד 12:00 14:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה מעץ
  אב 0842.1287.01 סדנת כלי נשיפה מעץ מר כרמל דוד
  סדנה ג 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3107.01 מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץ גב' רון רותי
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה ממתכת
  אב 0842.1187.01 סדנת כלי נשיפה ממתכת מר ראמי ערן
  סדנה ג 14:00 16:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 4
 • כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
 • שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
  אב 0842.1220.01 סדנת כלי הקשה מר יריב תומר
  סדנה ב 09:00 12:00 4
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  שנה ד'
  אב 0842.0000.00 שעור אישי בכלי שיעור 2
  אב 9845.2109.01 המוזיקה במאה ה 20 שיעור
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים אחת לשנתיים
 • אב 9845.2109.02 Music in the 20th Century שיעור 4
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • יועבר באנגלית. לשנה ג' או ד'; אחת לשנתיים
 • אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים אחת לשנתיים
 • אב 0845.3103.02 Israeli Art Music ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • יועבר באנגלית. לשנה ג' או ד'. אחת לשנתיים
 • אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר שו אי אן
  סדנה א 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר שו אי אן
  סדנה ד 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי סדנה 2
  אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי סדנה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.4300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים המחלקה לפסנתר
  אב 0842.4205.01 מתודיקה של הוראת הפסנתר ב' ד"ר טל מיכל
  שיעור ד 16:00 18:00 030 ביה"ס למוזיקה
  אב 0842.3231.01 פרקטיקום בהוראת הפסנתר ד"ר טל מיכל
  תרגיל 2
  אב 0842.2210.01 ספרות הפסנתר II ד"ר זמל דרור
  שו"ת א 18:00 20:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • על התלמיד לקחת את הקורס המוצע בשנה הנוכחית
 • אב 9842.3210.01 ספרות הפסנתר III שו"ת 4
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 9842.4210.01 ספרות הפסנתר במאה העשרים IV שו"ת 4
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • הקורסים ספרות הפסנתר II-III-IV מתקיימים לסרוגין
 • אב 0842.1203.01 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1203.02 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה ד 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
 • בקבוצה זו הקורס יתקיים בשפה האנגלית
 • שיעורים מיוחדים לכלי קשת
  אב 0842.3258.01 מתודיקה של הוראת הכינור והויולה דר' לבנון לילך
  שו"ת ד 12:00 14:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה מעץ
  אב 0842.1287.01 סדנת כלי נשיפה מעץ מר כרמל דוד
  סדנה ג 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3107.01 מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץ גב' רון רותי
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה ממתכת
  אב 0842.1187.01 סדנת כלי נשיפה ממתכת מר ראמי ערן
  סדנה ג 14:00 16:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 4
 • כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
 • שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
  אב 0842.1220.01 סדנת כלי הקשה מר יריב תומר
  סדנה ב 09:00 12:00 4
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  המסלול לזמרה ואנסמבל האופרה
  שנה א'
  אב 0842.7 זמרה - שעור אישי שיעור 2
  אב 0842.1382.01 הדרכה ברפרטואר ווקאלי הדרכה אישית 1
  אב 0842.1412.01 מבוא ליסודות המוזיקה מר רוזנקרנץ עדי
  שו"ת ב 19:00 21:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 14:00 15:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 14:00 15:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 16:00 17:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 16:00 17:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • אב 0842.1400.03 Ear training I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 12:00 13:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1206.01 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1206.02 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 17:00 19:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • יש לבחור באחת הקבוצות לעיל
 • ב' 0842.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' בלושטיין מירי
  שו"ת ה 17:00 19:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 9842.1001.02 Academic writing 2
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • א' 9842.1826.01 תולדות המוזיקה I שיעור 2
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • ב' 9842.1827.01 **תולדות המוזיקה I שיעור 2
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • א' 9842.1828.01 Music History I - Part 1 שיעור
 • הקורס יועבר באנגלית
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • ב' 9842.1829.01 Music History I - Part 2 שיעור
 • הקורס יועבר באנגלית
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית ישתתפו במקהלה האורטורית
 • אב 0842.1387.01 היגוי א' גב' גלזר דנה
  שו"ת ג 09:00 10:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1015.01 האזנה א' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ב'
  אב 0842.9999.9 זמרה - שעור אישי שיעור 2
  אב 0842.2382.01 הדרכה ברפרטואר ווקאלי הדרכה אישית 1
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 17:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 17:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 13:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 13:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 17:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 17:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 18:00 19:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
  אב 0845.2005.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 18:00 19:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.2206.01 יסודות המרקם והצורה II ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.02 יסודות המרקם והצורה II ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ה 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.03 Fundamentals of Musical Styles and Forms II ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 08:00 10:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0842.2826.01 תולדות המוזיקה II ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.2827.01 תולדות המוזיקה II ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.2828.01 The History of Music II ד"ר גזית עופר
  שיעור א 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.2829.01 The History of Music II ד"ר גזית עופר
  שיעור א 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2387.01 היגוי ב' גב' אפרתי ענת
  שו"ת ה 09:00 10:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית ישתתפו במקהלה האורטורית
 • 0842.09 שפה זרה נוספת לזמרים 0
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ג'
  אב 0842.9 זמרה - שיעור אישי שיעור 2
  אב 0842.3382.01 הדרכה ברפרטואר ווקאלי הדרכה אישית 1
  אב 9845.2109.01 המוזיקה במאה ה 20 שיעור
 • קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנ"הל תשפ"ב
 • אב 9845.2109.02 Music in the 20th Century שיעור 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ג' או ד'; מתקיים אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים אחת לשנתיים
 • אב 0845.3103.02 Israeli Art Music ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • יועבר באגלית.לשנה ג' או ד'. מתקיים אחת לשנתיים
 • אב 0842.3372.01 כיתת האופרה פרופ' רחום תמר
  מר שו אי אן
  שו"ת ד 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3333.33 אנסמבל האופרה פרופ' רוסטורף-זמיר שרון
  מר שו אי אן
  שו"ת א 14:00 18:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 0
 • ההשתתפות באנסמבל האופרה מותנת באודיציות
 • הפעילות באנסמבל אינה נכללת במניין השעות לתואר
 • אב 0842.3389.01 כיתת ליד - שנה ג' מר דויטש דן
  שו"ת ג 14:00 16:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3224.01 ליווי ווקאלי מר דויטש דן
  שו"ת ג 14:00 16:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4
 • בשנת תשפ"ב הקורס מיועד לפסנתרנים בלבד
 • מתקיים במקביל לקורס כיתת ליד לזמרים
 • א' 0842.3374.01 משחק מר טיראן אלון
  סדנה ה 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.3378.01 תנועה לזמרים מר טפרברג ארי
  סדנה א 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3387.01 היגוי ג' גב' נזרי סופי
  שו"ת ב 17:00 18:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.4314.01 השיר הארצישראלי האמנותי מר כהן שמעון
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ב 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית ישתתפו במקהלה האורטורית
 • אב 0842.10 שפה זרה נוספת לזמרים שיעור 0
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ד'
  אב 0842.000 זמרה - שיעור אישי שיעור 2
  אב 0842.4382.01 הדרכה ברפרטואר ווקאלי הדרכה אישית 1
  אב 0842.3372.01 כיתת האופרה פרופ' רחום תמר
  מר שו אי אן
  שו"ת ד 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3333.33 אנסמבל האופרה פרופ' רוסטורף-זמיר שרון
  מר שו אי אן
  שו"ת א 14:00 18:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 0
 • ההשתתפות באנסמבל האופרה מותנית באודיציות
 • הפעילות באנסמבל אינה נכללת במניין השעות לתואר
 • אב 9845.2109.01 המוזיקה במאה ה 20 שיעור
 • קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 9845.2109.02 Music in the 20th Century שיעור 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ג' או ד'; מתקיים אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנים ג' או ד' המתקיים אחת לשנתיים
 • אב 0845.3103.02 Israeli Art Music ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • יועבר באנגלית.לשנה ג' או ד'. מתקיים אחת לשנתיים
 • אב 0842.4389.01 כיתת ליד - שנה ד' מר דויטש דן
  שו"ת ג 14:00 16:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה
  אב 0842.3388.01 אורטוריה - רפרטואר סולו ווקאלי פרופ' רוסטורף-זמיר שרון
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ב 14:00 16:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס מתקיים אחת לשנתיים
 • א' 0842.3374.01 משחק מר טיראן אלון
  סדנה ה 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.3378.01 תנועה לזמרים מר טפרברג ארי
  סדנה א 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.4387.01 היגוי ד' גב' נזרי סופי
  שו"ת ב 16:00 17:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.10 שפה זרה נוספת לזמרים שיעור 0
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  המגמה לקומפוזיציה ולניצוח
  שנה א'
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ב 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0843.1505.01 הרמוניה I מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה I מר יוהס דן
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 14:00 16:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1523.01 תורת הכלים מר שרון ישראל
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' בלושטיין מירי
  שו"ת ב 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 9842.1826.01 תולדות המוזיקה I שיעור 2
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • ב' 9842.1827.01 **תולדות המוזיקה I שיעור 2
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • א' 9842.1828.01 Music History I - Part 1 שיעור
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • ב' 9842.1829.01 Music History I - Part 2 שיעור
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  ב' 0843.1507.01 יסודות תורת הצליל ומבוא למחשב גב' פארי הדס
  שו"ת ב 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס מתקיים אחת לשנתיים
 • אב 0842.1015.01 האזנה א' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים לקומפוזיציה
  אב 0843.3333.33 קולקוויום מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0843.1513.01 אולפן הקלטות - הלכה למעשה מר אשל רפאל
  שו"ת ה 16:00 18:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4
 • יש לשים לב כי מועדי המפגשים ישתנו במהלך סמסטר ב'. ראו בסיל
 • שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
  אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
  שו"ת א 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  אב 0843.1290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 10:00 12:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1387.01 היגוי א' גב' גלזר דנה
  שו"ת ג 09:00 10:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  שנה ב'
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0843.2505.01 הרמוניה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1404.01 הרמוניה ליד המקלדת ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 15:00 17:00 013 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.2515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה II ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 08:00 10:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0843.2516.01 קונטרפונקט בסגנון באך I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 08:00 10:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים II מר סרוסי ראובן
  שו"ת ד 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 9845.2109.01 המוזיקה במאה ה 20 שיעור
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 9845.2109.02 Music in the 20th Century שיעור 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'; מתקיים אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים אחת לשנתיים
 • אב 0845.3103.02 Israeli Art Music ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'. מתקיים אחת לשנתיים
 • אב 0843.2555.01 תיזמור I מר שרון ישראל
  שו"ת ה 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2545.01 קריאת פרטיטורה I ד"ר גלפרין איגור
  שו"ת ג 09:00 10:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.2826.01 תולדות המוזיקה II ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.2827.01 תולדות המוזיקה II ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
  אב 0843.2571.01 שיעור אישי בקומפוזיציה שיעור 1
  אב 0843.2324.01 הלחנה נתמכת טכנולוגיה גב' פארי הדס
  שו"ת ב 12:00 14:00 מ019 מרכז מחשבים ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
  שו"ת א 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3333.33 קולקוויום מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
  אב 0843.2541.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת ב 12:00 14:00 4
  אב 0843.2541.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת ה 11:00 14:00 017 ביה"ס למוזיקה
  אב 0843.2541.02 ניצוח תזמורת מתקדמים מר תלמי יואב
  שו"ת ב 12:00 17:00 2
  אב 0843.2541.02 ניצוח תזמורת מתקדמים מר תלמי יואב
  שו"ת ה 16:00 18:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 10:00 12:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  אב 0843.2290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
  אב 0843.2394.01 ניצוח מקהלה מתקדמים מר בורשבסקי רונן
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
  שו"ת א 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2387.01 היגוי ב' גב' אפרתי ענת
  שו"ת ה 09:00 10:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  שנה ג'
  אב 0843.3500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' III ד"ר יצחקי עפרה
  תרגיל ג 11:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.3500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' III ד"ר יצחקי עפרה
  תרגיל ה 09:00 10:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה יתקיימו פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.3407.01 הרמוניה III ד"ר רום אורי
  שו"ת א 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3516.01 קונטרפונקט בסגנון באך II ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 10:00 12:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים III ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 9845.2109.01 המוזיקה במאה ה 20 שיעור
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 9845.2109.02 Music in the 20th Century שיעור 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'; אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים אחת לשנתיים
 • אב 0845.3103.02 Israeli Art Music ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • יועבר באנגלית.לשנה ב' או ג'. אחת לשנתיים
 • אב 0843.3555.01 תיזמור II מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ג 14:00 16:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3545.01 קריאת פרטיטורה II ד"ר גלפרין איגור
  שו"ת ג 08:00 09:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
 • חלוקה לפי רמות ע"פ קביעת המורה
 • א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
  אב 0843.3571.01 שיעור אישי בקומפוזיציה שיעור 1
  אב 0843.3333.33 קולקוויום מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 10:00 12:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
  אב 0843.3540.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת ב 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3540.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.3290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  אב 0843.3290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
  אב 0843.3395.01 ניצוח מקהלה מתקדמים מר בורשבסקי רונן
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3387.01 היגוי ג' גב' נזרי סופי
  שו"ת ב 17:00 18:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0843.3392.01 נוכחות במקהלה הקאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
  אב 0843.3392.01 נוכחות במקהלה הקאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
 • לתלמידי ניצוח מקהלה שאינם משתתפים באופן פעיל במקהלה הקאמרי
 • שנה ד'
  אב 0842.4407.01 הרמוניה IV מר סרוסי ראובן
  שו"ת ד 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.4516.01 קונטרפונקט בסגנון באך III ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 14:00 16:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
  אב 0843.4571.01 שעור אישי בקומפוזיציה שיעור 2
  אב 0843.3333.33 קולקוויום מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
  אב 0843.4540.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת ב 10:00 12:00
  אב 0843.4540.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.4290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  אב 0843.4290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
  אב 0843.4395.01 ניצוח מקהלה מתקדמים מר בורשבסקי רונן
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0843.4391.01 נוכחות במקהלה הקאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
  אב 0843.4391.01 נוכחות במקהלה הקאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
 • לתלמידי ניצוח מקהלה שאינם משתתפים באופן פעיל במהקהלה הקאמר
 • המגמה למוזיקולוגיה ע"ש סמואל רובין
  תואר ראשון במסלול דו-חוגי - שיעורי חובה
  שנה א'
  אב 0842.1412.01 מבוא ליסודות המוזיקה מר רוזנקרנץ עדי
  שו"ת ב 19:00 21:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' בלושטיין מירי
  שו"ת ב 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.1001.01 תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 015 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0845.1002.01 תולדות המוזיקה-בארוק פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 015 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 14:00 15:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 14:00 15:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 16:00 17:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 16:00 17:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ב 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • אב 0842.1206.01 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1206.02 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 17:00 19:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1505.01 הרמוניה I מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • ב' 0845.1006.01 מבוא לניתוח מוזיקאלי א' ד"ר גזית עופר
  שו"ת ד 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה I מר יוהס דן
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס זה מיועד לתלמידים הלומדים הרמוניה בלבד
 • אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ב'
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ד 10:00 12:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ה 10:00 12:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 9845.2109.01 המוזיקה במאה ה 20 שיעור
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 9845.2109.02 Music in the 20th Century שיעור 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'; אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 17:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 13:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 13:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 17:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 17:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 18:00 19:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
  אב 0845.2005.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 18:00 19:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.2206.01 יסודות המרקם והצורה II ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.02 יסודות המרקם והצורה II ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ה 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2505.01 הרמוניה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0843.2516.01 קונטרפונקט בסגנון באך I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 08:00 10:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1008.01 מוזיקולוגיות פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ד 16:00 18:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס מתקיים אחת לשנתיים
 • אב 9845.2002.01 מוזיקה חברה ותרבות אודיטורית שיעור 4
 • הקורס מתקיים אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 9845.1004.01 קריאת פרטיטורה תרגיל 2
 • הקורס מתקיים אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ג'
  אב 9845.2109.01 המוזיקה במאה ה 20 שיעור
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנ"הל תשפ"ב
 • אב 9845.2109.02 Music in the 20th Century שיעור 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'; מתקיים אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנ"הל תשפ"ב
 • אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 9845.2109.01 המוזיקה במאה ה 20 שיעור
  המגמה למוזיקולוגיה ע"ש סמואל רובין
  תואר ראשון במסלול חד-חוגי - שיעורי חובה
  שנה א'
  א' 0843.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' בלושטיין מירי
  שו"ת ב 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ב 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0843.1505.01 הרמוניה I מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה I מר יוהס דן
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 14:00 16:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1523.01 תורת הכלים מר שרון ישראל
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0845.1006.01 מבוא לניתוח מוזיקאלי א' ד"ר גזית עופר
  שו"ת ד 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.1001.01 תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 015 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0845.1002.01 תולדות המוזיקה-בארוק פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 015 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ב'
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 18:00 19:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
  אב 0845.2005.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 18:00 19:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0843.2505.01 הרמוניה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.2515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה II ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 08:00 10:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0843.2516.01 קונטרפונקט בסגנון באך I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 08:00 10:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים II מר סרוסי ראובן
  שו"ת ד 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2555.01 תיזמור I מר שרון ישראל
  שו"ת ה 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
  שו"ת א 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2545.01 קריאת פרטיטורה I ד"ר גלפרין איגור
  שו"ת ג 09:00 10:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ד 10:00 12:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ה 10:00 12:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 9845.2109.01 המוזיקה במאה ה 20 שיעור
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 9845.2109.02 Music in the 20th Century שיעור 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'; אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנ"הל תשפ"ב
 • אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים אחת לשנתיים
 • אב 0843.3333.33 קולקוויום מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
  שנה ג'
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 10:00 12:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2545.01 קריאת פרטיטורה I ד"ר גלפרין איגור
  שו"ת ג 09:00 10:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 9845.2109.01 המוזיקה במאה ה 20 שיעור
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 9845.2109.02 Music in the 20th Century שיעור 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'; מתקיים אחת לשנתיים
 • הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
 • אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים אחת לשנתיים
 • אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0