החוג לתולדות האמנות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי התואר הראשון
----------------------------------------------------
שיעורים פנוראמיים
א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים ד"ר ברטל רננה
ד"ר שלום גילי
שיעור א 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1902.01 אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית ד"ר ספי הנדלר
ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעור א 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
שיעורי ליבה (מבוא)
**אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
אלא אם כן מדובר בשיפור ציון
תלמיד שלמד את הקורס מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19
0821150901 והשיג בו ציון חיובי, לא יוכל להירשם לקורס
0809156901 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19
א' 0671.1091.01 מבוא לאמנות בדרום-מערב אסיה: 3,500 - 500 לפני הספירה ד"ר עדו קוך
שיעור ב 10:00 12:00 א206 מכסיקו
א' 0821.1432.01 מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנס ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובלית קלאסית:מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייני ד"ר אילת זהר
שיעור ג 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
א' 0821.1312.01 מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקה ד"ר שלום גילי
שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
א' 0821.1005.01 מבוא לאמנות העולם העתיק: אמנות יוון ד"ר שדה נאוה
שיעור ה 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
א' 0821.1528.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרד ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור א 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
ב' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
שיעור ה 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.1314.01 מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי ד"ר ברטל רננה
שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.1622.01 מבוא לאמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
שיעור ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • *תנאי קדם: מבוא לאמנות מודרנית האוונגרד
 • ב' 0821.1431.01 מבוא לאמנות הרנסנס:אמנות חדשה מציאות ישנה:משחק הראליזם ברנסנ ד"ר צ'ולקמן תמר
  שיעור ד 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0821.1722.01 מבוא לאמנות גלובלית מודרנית ועכשווית:תרבות חזותית,קולוניאלית ד"ר אילת זהר
  שיעור ג 14:00 16:00 01 קיקואין 2
 • *המלצה לתנאי קדם לשיעור: מבוא לאמנות גלובלית קלאסית
 • ב' 0821.1306.01 מבוא לאמנות ימי הביניים:דמויי פולחן:אמנות ימה"ב,משלהי העת הע פרופ' פינקוס אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.1430.01 מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו:האמנות האיטלקית ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.1341.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור ה 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0809.1569.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה- 19 ד"ר מאיר תמר
  שיעור א 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  תרגיל בשפת האמנות ( 2 קבוצות מקבילות)
  א' 0821.1710.01 שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוח גב' אפרת אהרון
  תרגיל א 12:00 14:00 200 מכסיקו 1
  ב' 0821.1710.02 שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוח ד"ר ארונוב איגור
  תרגיל ד 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  תרגיל ביסודות הכתיבה האקדמית (2 קבוצות מקבילות)
  א' 0821.1711.01 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר אפעל לאוטנשלגר עדי
  תרגיל ג 12:00 14:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0821.1711.02 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר ברטל רננה
  תרגיל א 14:00 16:00 200 מכסיקו 2
  תרגילי קריאה העת העתיקה***
 • *אחת לשבועיים לסירוגין
 • א' 0821.1801.01 תרגיל קריאה / העת העתיקה גב' הלל פישר בירנהולץ
  תרגיל ב 08:00 10:00 200 מכסיקו 1
  א' 0821.1801.02 תרגיל קריאה / העת העתיקה גב' הלל פישר בירנהולץ
  תרגיל ב 08:00 10:00 200 מכסיקו 1
  תרגילי קריאה/ העת החדשה***
 • *אחת לשבועיים לסירוגין
 • ב' 0821.1802.03 תרגיל קריאה העת החדשה מר עילי פירילאס
  תרגיל ה 10:00 12:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0821.1802.04 תרגיל קריאה העת החדשה מר עילי פירילאס
  תרגיל ה 10:00 12:00 120 מכסיקו 1
  שיעורי בחירה
  א' 0811.1613.01 מוזיאון ותיאטרון בין הממשי לוירטואלי: ד"ר להבי שרון
  ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ד 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
 • *ייעודי למסלול מקצועות האמנות ועל בסיס מקום פנוי לכולם
 • ב' 0811.3423.01 תכניה וקטלוג בעידן דיגיטלי: ד"ר להבי שרון
  ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
 • *ייעודי למסלול מקצועות האמנות ועל בסיס מקום פנוי לכולם
 • א' 0821.6133.01 The Disasters of War: Regarding the Pain ot the Others, From ד"ר רייצ'ל פרי
  שיעור ג 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
 • *קורס אקדמי בשפה האנגלית
 • א' 0821.6988.01 לפרק את הפריק: מקרה המבחן של מוזיאון העובר (זמנית) דירה ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 10:00 12:00 200 מכסיקו 2
 • *דרישת קדם: קורס 0821143201 או 08211431 או 0821143001
 • א' 0821.6025.01 הרנסנס הגרמני ד"ר שרה בנינגה
  שיעור ה 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  א' 0821.6742.01 תולדות האמנות הפלסטינית מראשית המאה ה-20 ועד היום ד"ר רונה סלע
  שיעור ג 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0821.6543.01 הקתדרלות הגדולות: מבט ליצירות המופת של הגותיקה הצרפתית ד"ר שלום גילי
  שיעור ד 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  א' 0821.6150.01 ארוס והפוליס: מגדר ומחשבה אפלטונית באמנות הארכאית והקלאסית ד"ר שדה נאוה
  שיעור ה 14:00 16:00 02 קיקואין 2
  א' 0821.6778.01 מפרימיטיביזם לאוואנגארד: אמנות אפריקה במבט מערבי ד"ר סוניה נרונסקי-ליידן
  שיעור ה 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 10:00 12:00 223 (אולם ברגר) גילמן
  א' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
  שיעור ד 10:00 12:00 278 גילמן 0
  א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר דקל טל
  שיעור ה 14:00 16:00 282 גילמן
  ב' 0821.6987.01 אספנית פורצת גבולות: איזבלה סטיוארט גארדנר וארמון הרנסנס בבו ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ה 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
 • *שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים ומקצועות האמנות
 • *דרישת קדם: קורס 0821143201 או 08211431 או 0821143001
 • ב' 0821.6803.01 סטודיו חומרים וטכניקות גב' אפרת גל נור
  סדנה ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
 • *סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים
 • ב' 0821.6587.01 מסדנת המאייר:דימויים ויוצרים בכתבי יד מאוירים של ימי הביניים ד"ר ברטל רננה
  שיעור א 12:00 14:00 200 מכסיקו 2
 • *שיעור ייעודי למסלול מקצועות האמנות ועל בסיס מקום פנוי
 • *לכל תלמידי התואר הראשון. דרישת קדם:
 • *מבוא לימ"ב: 0821131401 או 0821130601 או 0821131201
 • ב' 0821.6070.01 צילום קולוניאלי ופוסט קולוניאלי ד"ר אילת זהר
  שיעור ד 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0821.6839.01 כתת אמן:הפורטרט הצילומי כמרחב של אנונימיות ואינטימיות:צלם.מצ מר שי איגנץ
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
 • *כתת אמן למסלול המצטיינים, מסלול מקצועות האמנות חד חוגי
 • *ועל בסיס מקום פנוי לתלמידי המסלול החד חוגי הרגיל
 • ב' 0821.6841.01 סינדרום ירושלים: ייצוגי העיר באמנות ואדריכלות ד"ר לוטם פינצ'ובר
  שיעור ג 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0821.6812.01 קלאסיציזם או אוונגארד: האמנות הרומית מאוגוסטוס עד אוגוסטינוס ד"ר אהוד פתחי
  שיעור ד 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0821.6846.01 זהירות, מהפכה! זהירות, מהפכה! נשים, מגדר ואמנות פמיניסטית בא ד"ר דקל טל
  שיעור ה 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.6385.01 הרנסנס העוסמאני: פוליטיקה, אמנות ואדריכלות ד"ר רק גיא
  שיעור א 16:00 18:00 02 קיקואין 2
  ב' 0821.6945.01 זכרון המלחמה וטראומת התבוסה בתרבות חזותית ביפן 1945-2020 ד"ר אילת זהר
  שיעור ג 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.6845.01 מעבדת מחקר-אמניות בישראל, המקרה של הדוויג גרוסמן להמן ד"ר דקל טל
  שיעור ה 14:00 16:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0821.6796.01 הרס הדימוי: משמעויות, צורות ושימושים של איקונוקלזם ד"ר עינת קלפטר
  שיעור ד 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.6943.01 צורה, אידיאל וגוף: אמנות פלסטית ותיאוריה של האמנות במאה ה-17 ד"ר אפעל לאוטנשלגר עדי
  שיעור ג 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0821.6498.01 הקוביה הלבנה ואקטיביזם קהילתי ד"ר רונה סלע
  שיעור ד 09:00 13:00 4
 • *סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים במוזיאון תל אביב
 • ב' 0821.6159.01 בין הלוקלי לגלובלי: תערוכות בינלאומיות של אמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
  שיעור ב 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
 • *סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים בלבד
 • ב' 0809.6001.01 זהות, תרבות ופוליטיקה במוזיאון המודרני ד"ר מאיר תמר
  שיעור ב 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0671.1238.01 טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ו פרופ' אמיר גילן
  שיעור א 14:00 16:00 220 גילמן 0
  ב' 0687.2464.01 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן ד"ר רז גרינברג
  שיעור א 12:00 14:00 281 גילמן
  סמינרים מתודולוגיים (פרו"ס) 2 קבוצות מקבילות
  א' 0821.2187.01 אמנות ותאוריה ד"ר לוריא-חיון עדי
  פרו"ס א 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.2187.02 אמנות ותאוריה ד"ר ברטל רננה
  פרו"ס ד 08:00 12:00 200 מכסיקו 4
  סמינרים
  א' 0821.3491.01 פוסטקולוניאליזם ודה-קולוניאליזם:אמנות ותאוריה באסיה ומעבר למ ד"ר אילת זהר
  סמינר ב 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0821.3121.01 אמנות האוונגרד: מהפכות אסתטיות והשלכותיהן ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.3684.01 חוד לי חידה - אמנות האמבלמה בעת החדשה המוקדמת ד"ר צ'ולקמן תמר
  סמינר ג 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.3055.01 ארכיונים וארכיוני-נגד (counter-archives) באמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3941.01 ייצוג וייצוג-נגד:דמות האישה "האוריינטלית" במזרח התיכון המודr דר' קרן צדפי
  סמינר ג 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0621.2427.01 מקומות ומסעות בארץ הקודש בימי הביניים ד"ר נעמה כהן-הנגבי
  ד"ר ברטל רננה
  סמינר ג 08:00 12:00 320 ע"ש אלקוב גילמן
  ב' 0821.3800.01 מקדתרלת נוטרדאם למוזיאון הלובר - סמינר יישומי ד"ר ספי הנדלר
  ד"ר שלום גילי
  סמינר ד 16:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
 • *סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים בלבד
 • *תנאי קדם לסמינר הייעודי: 08211312 ו-08211430
 • ב' 0821.3802.01 פרקטיקות של צפייה: מאחורי הקלעים של החללים המוזיאליים בישראל ד"ר שבי אורלי
  סמינר ד 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
 • *סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים ומסלול מקצועות האמנו