ביה''ס למוזיקה - תואר ראשון - קורסי בחירה - תשפ''א

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
גם משיעורי הבחירה של תואר שני)
 • אין להירשם לקורס בחירה שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
 • שיעורי בחירה - סמינרים
  ב' 0845.4140.01 מוזיקה, סאונד וטבע ד"ר גזית עופר
  סמינר א 10:00 12:00
  שיעורי בחירה
  א' 0842.1338.01 Organ Music in the Romantic Period פרופ' גורין אלכסנדר
  שיעור ג 14:00 16:00 015 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0842.1337.01 מוזיקת בארוק לעוגב פרופ' גורין אלכסנדר
  שיעור ג 14:00 16:00 015 ביה"ס למוזיקה
  א' 0842.3465.01 Jewish Composers פרופ' קופר קריסטינה
  שיעור א 12:00 14:00 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0842.3547.01 Vienna a City of Music: 1827-1945 פרופ' קופר קריסטינה
  שיעור א 12:00 14:00 033 ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • א' 0845.4150.01 Free Jazz ד"ר גזית עופר
  שיעור א 10:00 12:00
 • הקורס יועבר באנגלית
 • אב 0842.3221.01 פרקטיקום בליווי מורים שונים
  תרגיל 4
 • לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת ועדת ההוראה
 • אב 0842.1299.01 פרקטיקום ברפרטואר תזמורתי מר תלמי יואב
  מר שו אי אן
  שו"ת ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1299.02 פרקטיקום ברפרטואר תזמורתי מר שו אי אן
  שו"ת ב 12:00 14:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בעברית ובאנגלית במקביל
 • ההרשמה לקורס תתבצעה ע"י המזכירות
 • א' 0680.3175.01 תן למוזיקה לדבר ד"ר אריאל זינדר
  מר שלומי פריג'
  סדנה א 14:00 16:00 מקוון -
  א' 0842.1265.01 ויולה משנה לכנרים דר' לבנון לילך
  שיעור ג 16:00 18:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1264.01 ויולה משנה לכנרים דר' לבנון לילך
  שיעור ג 16:00 18:00 031 ביה"ס למוזיקה
 • לתלמידי שנה ב' - ג' - ד' ותואר שני
 • הרשמה באישור המורה האישי לכינור
 • ב' 0842.3454.01 יסודות ניצוח תזמורת למבצעים מר שו אי אן
  שו"ת ד 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה
  א' 0809.9001.01 הרומן של פובל: סאטירה בינתחומית ד"ר ברטל רננה
  גב' בייזר הדר
  שיעור א 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  שיעורי חובה לתואר ראשון הפתוחים גם כשיעורי בחירה
 • ניתן לקחת קורסי בחירה אלו פעם אחת בלבד במהלך התוא
 • אין להירשם לקורס בחירה שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
 • אב 0845.2002.01 מוזיקה חברה ותרבות אודיטורית ד"ר גזית עופר
  שיעור א 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור המורה
 • אב 0842.3107.01 מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץ גב' רון רותי
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
 • לכלי נשיפה ממתכת בלבד
 • א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
 • ההשתפות בסדנה אינה מיועדת לשנה א' ומותנית באישור המורה
 • אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית מותנית באודיציות
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
 • ההשתתפות בקורס מותנית באישור המורה
 • אב 0842.4314.01 השיר הארצישראלי האמנותי מר כהן שמעון
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ב 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • למעט זמרים
 • אב 0843.1523.01 תורת הכלים מר שרון ישראל
  שיעור ה 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
 • במגמה הווקאלית לשנים ג', ד' בלבד
 • פרט לפסנתרנים
 • הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
 • אב 0843.1532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 14:00 16:00 4
 • באישור ועדת ההוראה בלבד
 • אב 0843.2532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים II מר סרוסי ראובן
  שו"ת ד 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור ועדת ההוראה בלבד