ביה''ס למוזיקה - תואר ראשון - קורסי חובה - תשפ''א

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
אב 0842.0000.00 שיעור אישי בכלי שיעור 2
אב 0842.1412.01 מבוא ליסודות המוזיקה מר רוזנקרנץ עדי
שו"ת ב 19:00 21:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
אב 0842.1206.01 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
שו"ת ב 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
אב 0842.1206.02 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
שו"ת ב 17:00 19:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • יש לבחור באחת הקבוצות לעיל
 • אב 0842.1206.03 Fundamentals of Musical Styles and Forms I מר שרון ישראל
  שו"ת ה 12:00 14:00 4
 • הקורס יועבר באנגלית ומיועד לתלמידי חו"ל בלבד
 • אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 14:00 15:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 14:00 15:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 16:00 17:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 16:00 17:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • אב 9842.1400.03 Ear training I תרגיל 2
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"א
 • ב' 0842.1001.02 Academic writing פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שו"ת ד 14:00 16:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר באנגלית ומיועד לתלמידי חו"ל בלבד
 • א' 0842.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' בלושטיין מירי
  שו"ת ה 17:00 19:00 2
  א' 0842.1826.01 תולדות המוזיקה I ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 10:00 12:00 2
  ב' 0842.1827.01 תולדות המוזיקה I ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 10:00 12:00 2
  א' 0842.1828.01 Music History I - Part 1 ד"ר גזית עופר
  שיעור א 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0842.1829.01 Music History I - Part 2 ד"ר גזית עופר
  שיעור א 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר תלמי יואב
  מר שו אי אן
  סדנה א 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר תלמי יואב
  מר שו אי אן
  סדנה ד 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי סדנה 2
  אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי סדנה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' צרי הלל
  סדנה ג 16:00 18:00 2
 • לקשתנים בלבד
 • אב 0842.1300.02 מוזיקה קאמרית גב' ויידמן ורה
  סדנה ג 16:00 18:00 2
 • לקשתנים בלבד
 • אב 0842.1015.01 האזנה א' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
 • לכלי תזמורת בלבד
 • שיעורים מיוחדים למחלקה לפסנתר
  אב 0842.1333.01 Music for Keyboard Instruments until 1750 פרופ' גורין אלכסנדר
  שיעור ג 16:00 18:00 015 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.1203.01 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0842.1303.01 מוזיקה קאמרית ב-4 ידיים/2 פסנתרים פרופ' ארז ארנון
  מר אדמוני יובל
  סדנה ג 14:00 15:00 016 ביה"ס למוזיקה 1
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה
  אב 0842.1287.01 סדנת כלי נשיפה מעץ מר כרמל דוד
  סדנה ג 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1187.01 סדנת כלי נשיפה ממתכת מר סלטקין מיכאל
  סדנה ג 16:00 18:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 4
 • כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה בטבלת המגמה
 • שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
  אב 0842.1220.01 סדנת כלי הקשה מר יריב תומר
  סדנה 4
  שנה ב'
  אב 0842.0000.0 שיעור אישי בכלי שיעור 2
  אב 0842.2206.01 יסודות המרקם והצורה II ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.02 יסודות המרקם והצורה II ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ה 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 9842.2206.03 Fundamentals of Musical Styles and Forms II שו"ת 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשפ"א
 • אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 13:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 13:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 17:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 17:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 17:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 17:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 18:00 19:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
  אב 0845.2005.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 18:00 19:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.2400.03 Ear training II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 11:00 12:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר באנגלית ומיועד לתלמידי חו"ל בלבד
 • א' 9842.2826.01 תולדות המוזיקה II שיעור 2
  ב' 9842.2827.01 תולדות המוזיקה II שיעור 2
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"א
 • א' 9842.2828.01 The History of Music II שיעור 2
  ב' 9842.2829.01 The History of Music II שיעור 2
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"א
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר תלמי יואב
  מר שו אי אן
  סדנה א 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר תלמי יואב
  מר שו אי אן
  סדנה ד 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי סדנה 2
  אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי סדנה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים למחלקה לפסנתר
  אב 0842.1404.02 הרמוניה ליד המקלדת ד"ר יצחקי עפרה
  תרגיל ג 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
 • יש לשים לב לדרישות קדם בסילבוס הקורס
 • אב 9842.2210.01 ספרות הפסנתר II שו"ת 4
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"א
 • אב 9842.3210.01 ספרות הפסנתר III שו"ת 4
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"א
 • אב 0842.4210.01 ספרות הפסנתר במאה העשרים IV ד"ר זמל דרור
  שו"ת א 18:00 20:00 4
 • הקורסים ספרות הפסנתר II-III-IV מתקיימים לסירוגין בכל שנה
 • על התלמיד ללמוד את הקורס המוצע בשנה הנוכחית.
 • אב 0842.2211.01 ליווי כלי פרופ' ארז ארנון
  שו"ת ג 16:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1203.01 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה
  אב 0842.1287.01 סדנת כלי נשיפה מעץ מר כרמל דוד
  סדנה ג 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1187.01 סדנת כלי נשיפה ממתכת מר סלטקין מיכאל
  סדנה ג 16:00 18:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 4
 • כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
 • שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
  אב 0842.1220.01 סדנת כלי הקשה מר יריב תומר
  סדנה 4
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  שנה ג'
  אב 0842.0000.00 שיעור אישי בכלי שיעור 2
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים פעם בשנתיים.
 • אב 0845.2109.02 Music in the 20th Century ד"ר יצחקי עפרה
  שיעור ה 10:00 12:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • יועבר בשפה האנגלית. לשנה ג' או ד'; פעם בשנתיים
 • אב 9845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל שו"ת 4
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"א
 • קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
 • ניתן להמיר קורס זה בקורסי בחירה בהיקף 6 ש"ס
 • אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר תלמי יואב
  מר שו אי אן
  סדנה א 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר תלמי יואב
  מר שו אי אן
  סדנה ד 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי סדנה 2
  אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי סדנה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.3300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים המחלקה לפסנתר
  אב 9842.2210.01 ספרות הפסנתר II שו"ת 4
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"א
 • אב 9842.3210.01 ספרות הפסנתר III שו"ת 4
 • קורס זה לא יתקיים בתשפ"א
 • אב 0842.4210.01 ספרות הפסנתר במאה העשרים IV ד"ר זמל דרור
  שו"ת א 18:00 20:00 4
 • הקורסים ספרות הפסנתר II-III-IV מתקיימים לסירוגין בכל שנה
 • על התלמיד ללמוד את הקורס המוצע בשנה הנוכחית
 • אב 0842.2211.01 ליווי כלי פרופ' ארז ארנון
  שו"ת ג 16:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס מתקיים פעם בשנתיים. קורס חובה לשנה ב' או ג'
 • אב 0842.3224.01 ליווי ווקאלי מר דויטש דן
  שו"ת ג 14:00 16:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3224.02 ליווי ווקאלי מר דויטש דן
  שו"ת ג 16:00 18:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה
 • בשנת תשפ"א הקורס מיועד לפסנתרנים בלבד
 • מתקיים במקביל לקורס כיתת ליד לזמרים
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • אב 0842.1203.01 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3207.01 מתודיקה של הוראת הפסנתר ד"ר טל מיכל
  שו"ת ד 14:00 16:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3231.01 פרקטיקום בהוראת הפסנתר ד"ר טל מיכל
  תרגיל 2
  שיעורים מיוחדים לכלי קשת
  אב 0842.3258.01 מתודיקה של הוראת הכינור והויולה דר' לבנון לילך
  שו"ת ד 12:00 14:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה מעץ
  אב 0842.1287.01 סדנת כלי נשיפה מעץ מר כרמל דוד
  סדנה ג 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3107.01 מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץ גב' רון רותי
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה ממתכת
  אב 0842.1187.01 סדנת כלי נשיפה ממתכת מר סלטקין מיכאל
  סדנה ג 16:00 18:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 4
 • כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
 • שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
  אב 0842.1220.01 סדנת כלי הקשה מר יריב תומר
  סדנה 4
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  שנה ד'
  אב 0842.0000.00 שעור אישי בכלי שיעור 2
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0845.2109.02 Music in the 20th Century ד"ר יצחקי עפרה
  שיעור ה 10:00 12:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ג' או ד'; פעם בשנתיים
 • אב 9845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל שו"ת 4
 • קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר תלמי יואב
  מר שו אי אן
  סדנה א 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר תלמי יואב
  מר שו אי אן
  סדנה ד 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי סדנה 2
  אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי סדנה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.4300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים המחלקה לפסנתר
  אב 0842.3207.01 מתודיקה של הוראת הפסנתר ד"ר טל מיכל
  שו"ת ד 14:00 16:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3231.01 פרקטיקום בהוראת הפסנתר ד"ר טל מיכל
  תרגיל 2
  אב 9842.2210.01 ספרות הפסנתר II שו"ת 4
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"א
 • אב 9842.3210.01 ספרות הפסנתר III שו"ת 4
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"א
 • אב 0842.4210.01 ספרות הפסנתר במאה העשרים IV ד"ר זמל דרור
  שו"ת א 18:00 20:00 4
 • הקורסים ספרות הפסנתר II-III-IV מתקיימים לסירוגן בכל שנה
 • על התלמיד ללמוד את הקורס המוצע בשנה הנוכחית
 • אב 0842.1203.01 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי קשת
  אב 0842.3258.01 מתודיקה של הוראת הכינור והויולה דר' לבנון לילך
  שו"ת ד 12:00 14:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה מעץ
  אב 0842.1287.01 סדנת כלי נשיפה מעץ מר כרמל דוד
  סדנה ג 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3107.01 מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץ גב' רון רותי
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה ממתכת
  אב 0842.1187.01 סדנת כלי נשיפה ממתכת מר סלטקין מיכאל
  סדנה ג 16:00 18:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 4
 • כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
 • שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
  אב 0842.1220.01 סדנת כלי הקשה מר יריב תומר
  סדנה 4
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  המסלול לזמרה ואנסמבל האופרה
  שנה א'
  אב 0842.7 זמרה - שעור אישי שיעור 2
  אב 0842.1382.01 הדרכה ברפרטואר ווקאלי הדרכה אישית 1
  אב 0842.1412.01 מבוא ליסודות המוזיקה מר רוזנקרנץ עדי
  שו"ת ב 19:00 21:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 14:00 15:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 14:00 15:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 16:00 17:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 16:00 17:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • אב 0842.1206.01 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1206.02 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 17:00 19:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • יש לבחור באחת הקבוצות לעיל
 • א' 0842.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' בלושטיין מירי
  שו"ת ה 17:00 19:00 2
  ב' 0842.1001.02 Academic writing פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שו"ת ד 14:00 16:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר באנגלית ומיועד לתלמידי חו"ל
 • א' 0842.1826.01 תולדות המוזיקה I ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 10:00 12:00 2
  ב' 0842.1827.01 תולדות המוזיקה I ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 10:00 12:00 2
  א' 0842.1828.01 Music History I - Part 1 ד"ר גזית עופר
  שיעור א 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0842.1829.01 Music History I - Part 2 ד"ר גזית עופר
  שיעור א 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית ישתתפו במקהלה האורטורית
 • אב 0842.1387.01 היגוי א' גב' גלזר דנה
  שו"ת ג 09:00 10:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1015.01 האזנה א' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ב'
  אב 0842.9999.9 זמרה - שעור אישי שיעור 2
  אב 0842.2382.01 הדרכה ברפרטואר ווקאלי הדרכה אישית 1
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 17:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 17:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 13:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 13:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 17:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 17:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 18:00 19:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
  אב 0845.2005.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 18:00 19:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.2206.01 יסודות המרקם והצורה II ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.02 יסודות המרקם והצורה II ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ה 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 9842.2826.01 תולדות המוזיקה II שיעור 2
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"א
 • ב' 9842.2827.01 תולדות המוזיקה II שיעור 2
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"א
 • אב 0842.2387.01 היגוי ב' גב' אפרתי ענת
  שו"ת ה 09:00 10:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית ישתתפו במקהלה האורטורית
 • 0842.09 שפה זרה נוספת לזמרים 0
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ג'
  אב 0842.9 זמרה - שיעור אישי שיעור 2
  אב 0842.3382.01 הדרכה ברפרטואר ווקאלי הדרכה אישית 1
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0845.2109.02 Music in the 20th Century ד"ר יצחקי עפרה
  שיעור ה 10:00 12:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ג' או ד'; מתקיים פעם בשנתיים
 • אב 9845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל שו"ת 4
 • לא יתקיים בתשפ"א
 • קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0842.3372.01 כיתת האופרה פרופ' רחום תמר
  מר שו אי אן
  שו"ת ד 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • כיתת האופרה תתקיים בין השעות 14:00-15:30
 • אב 0842.3333.33 אנסמבל האופרה פרופ' רוסטורף-זמיר שרון
  מר שו אי אן
  שו"ת א 14:00 18:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 0
 • ההשתתפות באנסמבל האופרה מותנת באודיציות
 • הפעילות באנסמבל אינה נכללת במניין השעות לתואר
 • אב 0842.3389.01 כיתת ליד - שנה ג' מר דויטש דן
  שו"ת ג 14:00 16:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3224.01 ליווי ווקאלי מר דויטש דן
  שו"ת ג 14:00 16:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 4
 • בשנת תשפ"א הקורס מיועד לפסנתרנים בלבד
 • מתקיים במקביל לקורס כיתת ליד לזמרים
 • אב 0842.3224.02 ליווי ווקאלי מר דויטש דן
  שו"ת ג 16:00 18:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה
 • בשנת תשפ"א הקורס מיועד לפסנתרנים בלבד
 • מתקיים במקביל לקורס כיתת ליד לזמרים
 • א' 0842.3374.01 משחק מר טיראן אלון
  סדנה ה 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.3378.01 תנועה לזמרים מר טפרברג ארי
  סדנה א 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3387.01 היגוי ג' גב' נזרי סופי
  שו"ת ב 17:00 18:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.4314.01 השיר הארצישראלי האמנותי מר כהן שמעון
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ב 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית ישתתפו במקהלה האורטורית
 • אב 0842.10 שפה זרה נוספת לזמרים שיעור 0
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ד'
  אב 0842.000 זמרה - שיעור אישי שיעור 2
  אב 0842.4382.01 הדרכה ברפרטואר ווקאלי הדרכה אישית 1
  אב 0842.3372.01 כיתת האופרה פרופ' רחום תמר
  מר שו אי אן
  שו"ת ד 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • כיתת האופרה תתקיים בין השעות 14:00-15:30
 • אב 0842.3333.33 אנסמבל האופרה פרופ' רוסטורף-זמיר שרון
  מר שו אי אן
  שו"ת א 14:00 18:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 0
 • ההשתתפות באנסמבל האופרה מותנית באודיציות
 • הפעילות באנסמבל אינה נכללת במניין השעות לתואר
 • אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0845.2109.02 Music in the 20th Century ד"ר יצחקי עפרה
  שיעור ה 10:00 12:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ג' או ד'; מתקיים פעם בשנתיים
 • אב 9845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל שו"ת 4
 • לא יתקיים בתשפ"א
 • קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0842.4389.01 כיתת ליד - שנה ד' מר דויטש דן
  שו"ת ג 16:00 18:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה
  אב 0842.3388.01 אורטוריה - רפרטואר סולו ווקאלי פרופ' רוסטורף-זמיר שרון
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ב 14:00 16:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0842.3374.01 משחק מר טיראן אלון
  סדנה ה 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.3378.01 תנועה לזמרים מר טפרברג ארי
  סדנה א 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.4387.01 היגוי ד' גב' נזרי סופי
  שו"ת ב 16:00 17:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.10 שפה זרה נוספת לזמרים שיעור 0
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  המגמה לקומפוזיציה ולניצוח
  שנה א'
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ב 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0843.1505.01 הרמוניה I מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 12:00 14:00 4
  אב 0843.1532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 14:00 16:00 4
  אב 0843.1523.01 תורת הכלים מר שרון ישראל
  שיעור ה 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0843.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' בלושטיין מירי
  שו"ת ב 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.1826.01 תולדות המוזיקה I ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 10:00 12:00 2
  ב' 0842.1827.01 תולדות המוזיקה I ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 10:00 12:00 2
  א' 0842.1828.01 Music History I - Part 1 ד"ר גזית עופר
  שיעור א 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0842.1829.01 Music History I - Part 2 ד"ר גזית עופר
  שיעור א 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  ב' 9843.1507.01 יסודות תורת הצליל ומבוא למחשב שו"ת 2
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"א
 • אב 0842.1015.01 האזנה א' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים לקומפוזיציה
  אב 0843.3333.33 סמינריון מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0843.1513.01 אולפן הקלטות - הלכה למעשה מר אשל רפאל
  שו"ת ה 16:00 18:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4
 • יש לשים לב כי מועדי המפגשים ישתנו במהלך סמסטר ב'. ראו בסיל
 • שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
  אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
  שו"ת א 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  אב 0843.1290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1387.01 היגוי א' גב' גלזר דנה
  שו"ת ג 09:00 10:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  שנה ב'
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0843.2505.01 הרמוניה II ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ה 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1404.01 הרמוניה ליד המקלדת ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 15:00 17:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.2515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה II מר יוהס דן
  שו"ת ד 14:00 16:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0843.2516.01 קונטרפונקט בסגנון באך I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 08:00 10:00 2
  אב 0843.2532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים II מר סרוסי ראובן
  שו"ת ד 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0845.2109.02 Music in the 20th Century ד"ר יצחקי עפרה
  שיעור ה 10:00 12:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'; מתקיים פעם בשנתיים
 • אב 9845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל שו"ת 4
 • לא יתקיים בתשפ"א
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0843.2555.01 תיזמור I מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ד 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2545.01 קריאת פרטיטורה I ד"ר גלפרין איגור
  שו"ת ג 09:00 10:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 9842.2826.01 תולדות המוזיקה II שיעור 2
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"א
 • ב' 9842.2827.01 תולדות המוזיקה II שיעור 2
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"א
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
  אב 0843.2571.01 שיעור אישי בקומפוזיציה שיעור 1
  אב 0843.2324.01 הלחנה נתמכת טכנולוגיה גב' פארי הדס
  שו"ת ב 12:00 14:00 מ019 מרכז מחשבים ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
  שו"ת א 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3333.33 סמינריון מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
  אב 0843.2541.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת ב 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2541.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
  אב 0843.2541.02 ניצוח תזמורת מתקדמים מר תלמי יואב
  שו"ת ב 12:00 14:00 017 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2541.02 ניצוח תזמורת מתקדמים מר תלמי יואב
  שו"ת ה 16:00 18:00 017 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  אב 0843.2290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
  אב 0843.2394.01 ניצוח מקהלה מתקדמים מר בורשבסקי רונן
  שו"ת א 09:00 12:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
  שו"ת א 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2387.01 היגוי ב' גב' אפרתי ענת
  שו"ת ה 09:00 10:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  שנה ג'
  אב 0843.3500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' III ד"ר יצחקי עפרה
  תרגיל ג 11:00 12:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.3500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' III ד"ר יצחקי עפרה
  תרגיל ה 09:00 10:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה יתקיימו פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.3407.01 הרמוניה III ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3516.01 קונטרפונקט בסגנון באך II ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 10:00 12:00 4
  אב 0843.3532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים III מר קלרטג יאיר
  שו"ת ד 14:00 16:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0845.2109.02 Music in the 20th Century ד"ר יצחקי עפרה
  שיעור ה 10:00 12:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'; פעם בשנתיים
 • אב 9845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל שו"ת 4
 • הקורס לא יתקיים בתשפ"א
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0843.3555.01 תיזמור II מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ג 14:00 16:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3545.01 קריאת פרטיטורה II ד"ר גלפרין איגור
  שו"ת ג 08:00 09:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
 • חלוקה לפי רמות ע"פ קביעת המורה
 • א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
  אב 0843.3571.01 שיעור אישי בקומפוזיציה שיעור 1
  אב 0843.3333.33 סמינריון מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
  אב 0843.3540.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת ב 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3540.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.3290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  אב 0843.3290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
  אב 0843.3395.01 ניצוח מקהלה מתקדמים מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 09:00 12:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3387.01 היגוי ג' גב' נזרי סופי
  שו"ת ב 17:00 18:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0843.3392.01 נוכחות במקהלה הקאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
  אב 0843.3392.01 נוכחות במקהלה הקאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
 • לתלמידי ניצוח מקהלה שאינם משתתפים באופן פעיל במקהלה הקאמרי
 • שנה ד'
  אב 0842.4407.01 הרמוניה IV מר סרוסי ראובן
  שו"ת ד 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.4516.01 קונטרפונקט בסגנון באך III ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 14:00 16:00 2
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
  אב 0843.4571.01 שעור אישי בקומפוזיציה שיעור 2
  אב 0843.3333.33 סמינריון מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
  אב 0843.4540.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת ב 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה
  אב 0843.4540.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.4290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  אב 0843.4290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
  אב 0843.4395.01 ניצוח מקהלה מתקדמים מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 09:00 12:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0843.4391.01 נוכחות במקהלה הקאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
  אב 0843.4391.01 נוכחות במקהלה הקאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה
 • לתלמידי ניצוח מקהלה שאינם משתתפים באופן פעיל במהקהלה הקאמר
 • המגמה למוזיקולוגיה ע"ש סמואל רובין
  תואר ראשון במסלול דו-חוגי - שיעורי חובה
  שנה א'
  אב 0842.1412.01 מבוא ליסודות המוזיקה מר רוזנקרנץ עדי
  שו"ת ב 19:00 21:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0843.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' בלושטיין מירי
  שו"ת ב 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.1001.01 תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0845.1002.01 תולדות המוזיקה-בארוק פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 14:00 15:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 14:00 15:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 16:00 17:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 16:00 17:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ב 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • אב 0842.1206.01 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1206.02 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 17:00 19:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1505.01 הרמוניה I מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • ב' 0845.1006.01 מבוא לניתוח מוזיקאלי א' ד"ר גזית עופר
  שו"ת ד 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 12:00 14:00 4
 • קורס זה מיועד לתלמידים הלומדים הרמוניה בלבד
 • אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ב'
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ד 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0845.2109.02 Music in the 20th Century ד"ר יצחקי עפרה
  שיעור ה 10:00 12:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'; פעם בשנתיים
 • אב 9845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל שו"ת 4
 • לא יתקיים בתשפ"א
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 17:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 17:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 18:00 19:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
  אב 0845.2005.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 18:00 19:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 13:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 13:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 17:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 17:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.2206.01 יסודות המרקם והצורה II ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.02 יסודות המרקם והצורה II ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ה 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2505.01 הרמוניה II ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ה 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0843.2516.01 קונטרפונקט בסגנון באך I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 08:00 10:00 2
  אב 0845.1008.01 מוזיקולוגיות פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ד 16:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.2002.01 מוזיקה חברה ותרבות אודיטורית ד"ר גזית עופר
  שיעור א 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.1004.01 קריאת פרטיטורה ד"ר גלפרין איגור
  תרגיל ג 10:00 11:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ג'
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0845.2109.02 Music in the 20th Century ד"ר יצחקי עפרה
  שיעור ה 10:00 12:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'; מתקיים פעם בשנתיים
 • אב 9845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל שו"ת 4
 • לא יתקיים בתשפ"א
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  המגמה למוזיקולוגיה ע"ש סמואל רובין
  תואר ראשון במסלול חד-חוגי - שיעורי חובה
  שנה א'
  ב' 0843.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' בלושטיין מירי
  שו"ת ב 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ב 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0843.1505.01 הרמוניה I מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 12:00 14:00 4
  אב 0843.1532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 14:00 16:00 4
  אב 0843.1523.01 תורת הכלים מר שרון ישראל
  שיעור ה 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0845.1006.01 מבוא לניתוח מוזיקאלי א' ד"ר גזית עופר
  שו"ת ד 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.1001.01 תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0845.1002.01 תולדות המוזיקה-בארוק פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ב'
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0843.2505.01 הרמוניה II ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ה 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.2515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה II מר יוהס דן
  שו"ת ד 14:00 16:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0843.2516.01 קונטרפונקט בסגנון באך I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 08:00 10:00 2
  אב 0843.2532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים II מר סרוסי ראובן
  שו"ת ד 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2555.01 תיזמור I מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ד 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
  שו"ת א 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2545.01 קריאת פרטיטורה I ד"ר גלפרין איגור
  שו"ת ג 09:00 10:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ד 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0845.2109.02 Music in the 20th Century ד"ר יצחקי עפרה
  שיעור ה 10:00 12:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'; פעם בשנתיים
 • אב 9845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל שו"ת 4
 • לא יתקיים בתשפ"א
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0843.3333.33 סמינריון מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
  שנה ג'
  אב 0843.3500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' III ד"ר יצחקי עפרה
  תרגיל ג 11:00 12:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.3500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' III ד"ר יצחקי עפרה
  תרגיל ה 09:00 10:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3407.01 הרמוניה III ד"ר ליבוביץ ניצן
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3516.01 קונטרפונקט בסגנון באך II ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 10:00 12:00 4
  אב 0843.3532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים III מר קלרטג יאיר
  שו"ת ד 14:00 16:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3555.01 תיזמור II מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ג 14:00 16:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3545.01 קריאת פרטיטורה II ד"ר גלפרין איגור
  שו"ת ג 08:00 09:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0845.2109.02 Music in the 20th Century ד"ר יצחקי עפרה
  שיעור ה 10:00 12:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'; מתקיים פעם בשנתיים
 • אב 9845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל שו"ת 4
 • לא יתקיים בתשפ"א
 • קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים פעם בשנתיים
 • אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורי בחירה - תואר ראשון (שנתונים ג' ד' יכולים לבחור