התכנית הבינתחומית באמנויות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
רשימת השיעורים
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
אלא אם כן מדובר בשיפור ציון
 • קורס ליבה של התכנית הבינתחומית באמנויות
 • א' 0810.6007.01 החיים כיצירת אמנות: עיצוב עצמי והעצמי המעוצב ד"ר איתי שניר
  שיעור ב 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
 • סמינר מתודולוגי
 • ב' 0810.5109.01 קריאות ביניים: סמינר מתודולוגי למחקר בינתחומי באמנויות ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר ד 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  סמינריונים של התכנית הבינתחומית באמנויות.
  א' 0810.5110.01 דימויים חזותיים ונרטיבים על סליחה וטינה בתרבות העולם דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ה 10:00 14:00 4
  ב' 0810.5105.01 האם ניתן ללמוד מתמונות? ד"ר ברוך בליך
  סמינר ג 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  א' 0810.5088.01 אדם-מכונה: רובוטים, סייבורגים ומכונות חושבות ד"ר יעל אילת ון-אסן
  סמינר ב 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0810.5094.01 ברבור שחור: אירועי קיצון וייצוגם באמנויות ד"ר אייל דותן
  סמינר ד 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0810.5096.01 על יציתיות באמנות ובמדע ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ד 10:00 14:00 4
  ב' 0810.5107.01 צו האופנה: הפוליטיקה של הלבוש בתרבות חזותית ד"ר מיכל קרייסברג
  סמינר ב 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0810.5108.01 מהו צילום עכשיו? ד"ר אהד זהבי
  סמינר ב 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0810.5076.01 ארכיאולוגיה של החושים ד"ר רועי ברנד
  סמינר ג 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0810.5104.01 מה יפה? מהפסיכיאטריה עד קלוד קהון ודיימיאן הירסט דר' אלפנדרי עידית
  סמינר א 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  א' 0810.5067.01 אמנות המקרי ד"ר אייל דותן
  סמינר ד 16:00 18:00 02 קיקואין 2
  סמינריון מחלקתי של התכנית הבינתחומית.
  ב' 0810.5106.01 אמנות גבוהה מול ולצד אמנות פופולרית ד"ר ברוך בליך
  סמינר ד 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  סמינריונים של החוגים
  סמינריונים מהחוג לתולדות האמנות
  א' 0821.5165.01 הביאנלות הגלובליות של אסיה ומעבר: לאתגר את אירופה ד"ר אילת זהר
  סמינר ד 14:00 18:00 4
  א' 0821.5090.01 על ענקים ושאר יצורים: mirabilia באמנות ימי הביניים פרופ' פינקוס אסף
  סמינר ב 08:00 12:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.5498.01 ארמונות, רובוטים ואגדות: אמנות ופרפורמנס בחצרות אסלאמיות ד"ר אריה קפיטיקין
  סמינר ג 12:00 16:00 4
  א' 0821.5677.01 תיאוריות ומתודות בתולדות האמנות ד"ר מיימון ורד
  סמינר ב 12:00 16:00 4
  א' 0821.5680.01 דמיון צילומי ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 14:00 18:00 4
  ב' 0821.5685.01 אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומי ד"ר דקל טל
  סמינר ה 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5025.01 בגן נעול: נזירות כפטרוניות, צופות ויוצרות ד"ר ברטל רננה
  סמינר ה 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5944.01 עיר ללא חומות: לחיות וליצור ברשת אורבנית ד"ר צ'ולקמן תמר
  סמינר ג 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5656.01 לצלם את ההיסטוריה הישראלית ד"ר שבי אורלי
  סמינר ג 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.5151.01 המיתוס של רפאל והמצאת הסגנון(ות) ברנסנס האיטלקי ד"ר ספי הנדלר
  סמינר ה 10:00 14:00 4
  א' 0821.5213.01 אמנות מהדלתא: מגע בין תרבויות בעת העתיקה ד"ר ניב אלון
  סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5745.01 אמנות, אי-וודאות, ומחשבת החירות ד"ר לוריא-חיון עדי
  סמינר א 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  שעורים מביה"ס למוזיקה
 • נדרש רקע במוזיקה וידיעת תווים
 • הקורסים מופיעים ברשימת הקורסים של ביה"ס למוזיקה
  סמינריונים מהחוג לקולנוע וטלויזיה
  א' 0851.9054.01 סרטי יומנים ותיעוד עצמי : הפואטיקה של חי היומיום ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 14:00 20:00 4
  ב' 0851.9046.01 גבולות הקולנוע הדוקומנטרי ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 16:00 4
  א' 0851.9074.01 מבני מתח בקולנוע ובמציאות מדומה פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 16:00 20:00 4
  ב' 0851.9039.01 שוטטות קןלנועית -ערים, נדודים ומסעות פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.9070.01 תיאוריות קוגנטיביות קולנועיות ד"ר רז גל
  סמינר א 10:00 14:00 4
  א' 0851.9047.01 קולנוע ישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומי פרופ' אבישר אילן
  סמינר ג 14:00 18:00 4
  ב' 0851.9020.01 ייצוגי השואה בקולנוע:האסטתיקה של הייצוג והפוליטיקה של הזיכרו פרופ' אבישר אילן
  סמינר ג 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.9822.01 זיכרון גורלי: זמן וטראומה פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 4
  ב' 0851.9052.01 חזרות במדיה - רימייקים, סרטי המשך וסדרות פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.9839.01 פנומנולוגיה וקולנוע:קריאה מודרכת ד"ר חגין בועז
  סמינר ג 18:00 20:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.9894.01 אמפתיה והיטמעות בקולנוע ובמדיה דיגיטלית ד"ר רז גל
  סמינר א 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.9886.01 פמינזם וקוויר כאן ועכשיו פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.9899.01 המסה הקולנועית ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ג 10:00 16:00 02 קיקואין 4
  ב' 0851.9826.01 חשיבה אופציונאלית וקולנוע נרטיבי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9902.01 הקולנוע האילם והמצאת החיים המודרניים ד"ר לוין אורי
  סמינר ג 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  סמינריונים מהחוג לאמנות התאטרון
  א' 0811.5171.01 תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידי ד"ר הררי דרור
  סמינר ה 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.1904.01 ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפט ד"ר חן אלון
  סמינר ה 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0811.5005.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ה 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  א' 0811.5007.01 הסטוריה והסטוגרפיה ד"ר להבי שרון
  סמינר ג 10:00 14:00 4
  ב' 0811.4048.01 אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקום ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0811.5008.01 "תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת". ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  סמינריונים מהתכנית ללימודי נשים ומגדר
  ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית ד"ר פדבה גלעד
  שיעור ג 10:00 12:00 002 רוזנברג
  ב' 0607.5400.01 נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר ד"ר גבע שרון
  שיעור ה 10:00 12:00 278 גילמן
  ב' 0607.5428.01 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל ד"ר משעלי יעל
  שיעור ה 18:00 20:00 280 גילמן
  ב' 0607.5430.01 מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי ד"ר משעלי יעל
  שיעור ג 18:00 20:00 280 גילמן
  ב' 0607.5321.01 מגדר ורגשות ד"ר להד כנרת
  סמינר ב 14:00 18:00 301 ווב
  א' 0607.5313.01 משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחה ד"ר להד כנרת
  סמינר ה 16:00 20:00 280 גילמן
  א' 0607.5405.01 תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים ד"ר להד כנרת
  סמינר ב 14:00 18:00 211 רוזנברג
  א' 0607.5318.01 תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת ד"ר תגריד יחיא-יונס
  סמינר ד 16:00 20:00 מקוון -
  א' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 10:00 12:00 001 ווב
  שיעורים מביה"ס לאדריכלות
  א' 0881.6041.01 ערים חכמות - עבר הווה ועתיד ד"ר אפרת ליברטל
  סמינר ג 09:00 13:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0881.6049.01 האובייקט והמרחב בעידן הדיגיטלי פרופ' נוימן ערן
  סמינר ד 15:00 19:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה 4
  ב' 0881.6011.01 פוליטיקה של תיכנון ופיתוח עירוני ד"ר מרגלית טליה
  סמינר ג 08:00 12:00 ג206 מכסיקו 4