החוג לתולדות האמנות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
----------------------------------------------------
סמינרים
א' 0821.5165.01 הביאנלות הגלובליות של אסיה ומעבר: לאתגר את אירופה ד"ר אילת זהר
סמינר ד 14:00 18:00 4
א' 0821.5151.01 המיתוס של רפאל והמצאת הסגנון(ות) ברנסנס האיטלקי ד"ר ספי הנדלר
סמינר ה 10:00 14:00 4
א' 0821.5090.01 על ענקים ושאר יצורים: mirabilia באמנות ימי הביניים פרופ' פינקוס אסף
סמינר ב 08:00 12:00 200 מכסיקו 4
א' 0821.5498.01 ארמונות, רובוטים ואגדות: אמנות ופרפורמנס בחצרות אסלאמיות ד"ר אריה קפיטיקין
סמינר ג 12:00 16:00 4
א' 0821.5677.01 תיאוריות ומתודות בתולדות האמנות ד"ר מיימון ורד
סמינר ב 12:00 16:00 4
א' 0821.5680.01 דמיון צילומי ד"ר מיימון ורד
סמינר ה 14:00 18:00 4
א' 0821.5213.01 אמנות מהדלתא: מגע בין תרבויות בעת העתיקה ד"ר ניב אלון
סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5685.01 אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומי ד"ר דקל טל
סמינר ה 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5745.01 אמנות, אי-וודאות, ומחשבת החירות ד"ר לוריא-חיון עדי
סמינר א 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5025.01 בגן נעול: נזירות כפטרוניות, צופות ויוצרות ד"ר ברטל רננה
סמינר ה 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5944.01 עיר ללא חומות: לחיות וליצור ברשת אורבנית ד"ר צ'ולקמן תמר
סמינר ג 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5656.01 לצלם את ההיסטוריה הישראלית ד"ר שבי אורלי
סמינר ג 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5431.01 פיסול ואדריכלות בזמן הפרלרים (parler): סמינר מחקרי בינלאומי פרופ' פינקוס אסף
סמינר א 08:00 12:00 א206 מכסיקו 4
ב' 0809.5000.01 רישום כדרך מחשבה ד"ר מאיר תמר
סמינר ב 10:00 14:00 02 קיקואין 4
----שורות לשימוש חופשי - לא לאינטרנט ----