החוג לתולדות האמנות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי התואר הראשון
----------------------------------------------------
שיעורים פנוראמיים
א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים פרופ' פינקוס אסף
ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור א 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.1902.01 אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית ד"ר ספי הנדלר
ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעור א 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
שיעורי ליבה (מבוא)
**אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
אלא אם כן מדובר בשיפור ציון
תלמיד שלמד את הקורס מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19
0821150901 והשיג בו ציון חיובי, לא יוכל להירשם לקורס
0809156901 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19
תלמיד שלמד את הקורס מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות
שיעור חתך, 0821100901 והשיג בו ציון חיובי, לא יוכל להירשם
לקורס 0821135101 מבוא לאמנות העולם העתיק: מיתולוגיות
של העולם העתיק: אמנות ואלוהויות
א' 0671.1091.01 מבוא לאמנות בדרום-מערב אסיה: 3,500 - 500 לפני הספירה ד"ר עדו קוך
שיעור ד 10:00 12:00 מקוון -
א' 0821.1432.01 מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנס ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעור ד 16:00 18:00 2
א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובלית קלאסית:מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייני ד"ר אילת זהר
שיעור ג 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
א' 0821.1312.01 מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקה ד"ר שלום גילי
שיעור ג 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
א' 0821.1351.01 מבוא לאמנות העולם העתיק:מיתולוגיות של העולם העתיק:אמנות ואלו ד"ר ניב אלון
שיעור ג 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
א' 0821.1528.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרד ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0809.1569.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה- 19 ד"ר מאיר תמר
שיעור ה 16:00 18:00 2
ב' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
שיעור ה 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.1314.01 מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי ד"ר ברטל רננה
שיעור ב 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.1431.01 מבוא לאמנות הרנסנס:אמנות חדשה מציאות ישנה:משחק הראליזם ברנסנ ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעור ד 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
ב' 0821.1722.01 מבוא לאמנות גלובלית מודרנית ועכשווית:תרבות חזותית,קולוניאלית ד"ר אילת זהר
שיעור ג 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
 • *המלצה לתנאי קדם לשיעור: מבוא לאמנות גלובלית קלאסית
 • ב' 0821.1306.01 מבוא לאמנות ימי הביניים:דמויי פולחן:אמנות ימה"ב,משלהי העת הע פרופ' פינקוס אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.1430.01 מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו:האמנות האיטלקית ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.1341.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 14:00 16:00 201 דן-דוד 2
  ב' 0821.1131.01 מבוא לאמנות העולם העתיק: יוון ורומא ד"ר ניב אלון
  שיעור ב 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  תרגיל בשפת האמנות ( 2 קבוצות מקבילות)
  א' 0821.1710.01 שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוח ד"ר שדה נאוה
  תרגיל ב 12:00 14:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0821.1710.02 שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוח ד"ר ארונוב איגור
  תרגיל ד 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  תרגיל ביסודות הכתיבה האקדמית (2 קבוצות מקבילות)
  א' 0821.1711.01 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר אפעל לאוטנשלגר עדי
  תרגיל ב 16:00 18:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0821.1711.02 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר ברטל רננה
  תרגיל ב 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  תרגילי קריאה העת העתיקה***
 • *אחת לשבועיים לסירוגין
 • א' 0821.1801.01 תרגיל קריאה / העת העתיקה גב' גליה אנג'ל
  תרגיל ב 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 1
  א' 0821.1801.02 תרגיל קריאה / העת העתיקה גב' גליה אנג'ל
  תרגיל ב 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 1
  תרגילי קריאה/ העת החדשה***
 • *אחת לשבועיים לסירוגין
 • ב' 0821.1802.03 תרגיל קריאה העת החדשה גב' שהירה יתים
  תרגיל א 12:00 14:00 213 מכסיקו 1
  ב' 0821.1802.04 תרגיל קריאה העת החדשה גב' שהירה יתים
  תרגיל א 12:00 14:00 213 מכסיקו 1
  שיעורי בחירה
  א' 0811.1613.01 מוזיאון ותיאטרון בין הממשי לוירטואלי: ד"ר להבי שרון
  ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 16:00 18:00 200 מכסיקו 2
 • *שיעור ייעודי למסלול מקצועות האמנות חד חוגי ודו חוגי
 • ב' 0811.3423.01 תכניה וקטלוג בעידן דיגיטלי: ד"ר להבי שרון
  ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 16:00 18:00 ג206 מכסיקו 2
 • *שיעור ייעודי למסלול מקצועות האמנות חד חוגי בלבד
 • א' 0821.6587.01 מסדנת המאייר:דימויים ויוצרים בכתבי יד מאוירים של ימי הביניים ד"ר ברטל רננה
  שיעור ב 14:00 16:00 200 מכסיקו 2
 • *שיעור ייעודי למסלול מקצועות האמנות ועל בסיס מקום פנוי
 • *לכל תלמידי התואר הראשון. דרישת קדם:
 • *מבוא לימ"ב: 0821131401 או 0821130601 או 0821131201
 • א' 0821.6804.01 חומר ומחשבה-סדנה מעשית בציור גב' אפרת גל נור
  סדנה ג 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  ג 12:00 14:00 212 מכסיקו 0
 • *סדנה ייעודית לתלמידי מסלול מקצועות האמנות. הסדנה תתקיים
 • *במחצית השנייה של הסמסטר, במשך 4 ש"ס
 • א' 0821.6787.01 ממהפכה למהפכה:אמנות הנצחה ואמנות מחאה במרחב הציבורי המצרי דר' קרן צדפי
  שיעור ג 16:00 18:00 2
  א' 0821.6983.01 זמן הקתדרלות: טקס, פולחן וקדושים בגותיקה הצרפתית. ד"ר שלום גילי
  שיעור ב 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  א' 0821.6396.01 כתת אמנית: פורטרטים, דמויות וזהויות טרנסגרסיביות גב' רונה יפמן
  שיעור ד 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
 • *שיעור למסלול המצטיינים, מסלול מקצועות האמנות חד חוגי
 • *ועל בסיס מקום פנוי לתלמידי המסלול החד חוגי הרגיל
 • א' 0821.6683.01 Postwar: Art After the A-Bomb, 1945-1968 ד"ר רייצ'ל פרי
  שיעור א 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
 • *קורס אקדמי בשפה האנגלית
 • א' 0821.6474.01 Made to be Seen: צילום וגזע באמריקה ד"ר איילת כרמי
  שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0821.6886.01 מסעות ועולי רגל באמנות ימה"ב פרופ' פינקוס אסף
  שיעור ג 18:00 20:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0821.6659.01 גופניות ומיניות ביצירתו של פיטר פול רובנס ד"ר שרה בנינגה
  שיעור ה 10:00 12:00 2
  א' 0821.6184.01 בצל האפרטהייד ולאחר נפילתו: אמנות וצילום בדרום אפריקה ד"ר סוניה נרונסקי לאדן
  שיעור ד 14:00 16:00 2
  א' 0809.9001.01 הרומן של פובל: סאטירה בינתחומית ד"ר ברטל רננה
  גב' בייזר הדר
  שיעור א 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
  שיעור ה 14:00 16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
  א' 0671.2524.01 גני פאר בעולם הקדום ד"ר לנגוט דפנה
  שיעור א 14:00 16:00 מקוון -
  א' 0809.6000.01 כוחו של המרחב האוצרותי ד"ר מאיר תמר
  שיעור ה 10:00 12:00 200 מכסיקו 2
 • *שיעור ייעודי לתלמידי מסלול מקצועות האמנות
 • *ועל בסיס מקום פנוי לתלמידי כל המסלולים
 • ב' 0821.6311.01 לאצור את לאונרדו:אתגרים באוסף הציור האיטלקי של הלובר ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ה 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
 • *שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים ומקצועות האמנות
 • *דרישת קדם: קורס 0821143201 או 08211431 או 0821143001
 • ב' 0821.6040.01 אוריינטליזם,קולוניאליזם וארכיטקטורה:קהיר כנרטיב בתקופה המודר דר' קרן צדפי
  שיעור ג 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0821.6803.01 סטודיו חומרים וטכניקות גב' אפרת גל נור
  סדנה ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
 • *סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים
 • ב' 0821.6144.01 ציור נוף בדיו: תאוריה ופרקטיקה ד"ר אילת זהר
  שיעור ד 14:00 16:00 200 מכסיקו 2
 • *שיעור ייעודי למסלול מקצועות האמנות ועל בסיס
 • *מקום פנוי לכל תלמידי התואר הראשון
 • ב' 0821.6498.01 הקוביה הלבנה ואקטיביזם קהילתי ד"ר רונה סלע
  שיעור ב 09:00 13:00 4
 • *סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים במוזיאון תל אביב
 • ב' 0821.6159.01 בין הלוקלי לגלובלי: אקספוזיציות של אמנות בעידן הגלובלי ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור ד 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
 • *סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים בלבד
 • ב' 0821.6523.01 שורשי השנאה: גזע והאחר המפלצתי בימי הביניים ד"ר עינת קלפטר
  שיעור ד 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.6750.01 טרה סנטה: מוטיבים פאגניים וזהות לאומית באמנות ישראלית עכשווי ד"ר שדה נאוה
  שיעור ה 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.6749.01 לחם ושעשועים: יצרים ואשליות באמנות העולם הרומי ד"ר שדה נאוה
  שיעור ה 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.6984.01 אדום, כחול, צהוב: צבעים באמנות ד"ר שלום גילי
  שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0821.6148.01 אמנות, חירות ולחם: סוריאליזם במצרים דר' קרן צדפי
  שיעור ה 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0821.6784.01 שנים-עשר הסנסיי: מאסטרים ואמנים מובילים ביפן, 1950-2020 ד"ר אילת זהר
  שיעור ג 18:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.6891.01 תקשורת חזותית באמנות מצרים והמזרח הקדום ד"ר שירלי בן-דור אבין
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
 • *שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים
 • ב' 0671.1238.01 טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ו פרופ' אמיר גילן
  שיעור א 14:00 16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
  ב' 0687.2464.01 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן ד"ר רז גרינברג
  שיעור א 12:00 14:00 305 גילמן
  ב' 0626.2682.01 Visual History of the United States ד"ר איילת כרמי
  שיעור ד 14:00 16:00 205 רוזנברג
  סמינרים מתודולוגיים (פרו"ס) 2 קבוצות מקבילות
  א' 0821.2187.01 אמנות ותאוריה ד"ר לוריא-חיון עדי
  פרו"ס א 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.2187.02 אמנות ותאוריה ד"ר ברטל רננה
  פרו"ס ה 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  סמינרים
  א' 0821.3749.01 סוגיות באמנות המאה העשרים ד"ר לוריא-חיון עדי
  סמינר ד 16:00 20:00 4
  א' 0821.3395.01 אמנות וזהות: סוגיות הזהות באמנות מודרנית ופוסט-מודרנית ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 12:00 16:00 4
  א' 0821.3945.01 הערות שוליים חזותיות:בין טקסט ותמונה באמנות הרנסנס והבארוק ד"ר צ'ולקמן תמר
  סמינר ג 16:00 20:00 4
  ב' 0821.3800.01 מקדתרלת נוטרדאם למוזיאון הלובר - סמינר יישומי ד"ר ספי הנדלר
  ד"ר שלום גילי
  סמינר ד 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
 • *סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים בלבד
 • *תנאי קדם לסמינר הייעודי: 08211312 ו-08211430
 • ב' 0821.3802.01 פרקטיקות של צפייה: מאחורי הקלעים של החללים המוזיאליים בישראל ד"ר שבי אורלי
  סמינר ד 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
 • *סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים ומסלול מקצועות האמנו
 • ב' 0821.3245.01 זהב על הים האדריאטי: פסיפסים בהשתנות פרופ' פינקוס אסף
  סמינר ב 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3163.01 היסטוריה פוטנציאלית של הצילום ביפן ד"ר אילת זהר
  סמינר ב 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3141.01 אמנות ואלימות בעולם העתיק ד"ר ניב אלון
  סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  לימודי התואר השני
  ----------------------------------------------------