תואר שני עיוני - מסלול ציבורי

שיעורים
מס' קורס שם קורס מרצים סמ. יום שעות חדר ש"ס ליבה/בחירה הערה
1411509001 רפואה משפטית ד"ר קוגל חן
ב' ג 18:00-16:00 301 2 ש"ס
1411738330 יישוב סכסוכים וניהול סיכונים במשפט שופ' אבניאלי דפנה
א' ג 18:00-16:00 203 2 ש"ס ליבה
1411651230 הקניין הרוחני ותעשיית התרופות מר בנד טל
א' ו 09:45-08:15 203 2 ש"ס בחירה
1411705130 הפסיכולוגיה של קבלת החלטות למשפטנים ד"ר גלברד מנחם
א' ג 18:00-16:00 102 - אולם מירון 2 ש"ס ליבה
1411738430 מענישה למינהל סיכונים ד"ר עוז איילת
א' ג 21:30-20:00 203 2 ש"ס ליבה
1411738530 גבולות המשפט הפלילי: בין הלכה למעשה ד"ר קרמר יונתן
א' ו 09:45-08:15 204 2 ש"ס ליבה
1411709037 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' מארק מאיה
א' ג 20:00-18:00 206 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709038 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' מארק מאיה
א' ג 20:00-18:00 206 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709031 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' זר מיקי
א' ג 20:00-18:00 203 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709032 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' זר מיקי
א' ג 20:00-18:00 203 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709033 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' שגיב משואה
א' ג 20:00-18:00 204 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709034 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' שגיב משואה
א' ג 20:00-18:00 204 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411721730 דיני אגודות שיתופיות גב' אבירם-וואש אפרת
מר קוכמן דוד
ב' ו 13:15-11:45 204 2 ש"ס בחירה
1411705630 היבטים משפטיים בפעילותו של שירות הביטחון הכללי מר בכר אלי
ב' ו 09:45-08:15 203 2 ש"ס ליבה
1411738630 שיפוט ותראפיה בבית המשפט לנוער שופטת בן דוד ניצנה
ב' ו 09:45-08:15 103 2 ש"ס בחירה
1411583030 מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט:סוגייה בצדק פרופ' גבתון דן
ב' ג 18:00-16:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס ליבה
1411738730 אסדרת תקשורת ואינטרנט מר וינר אסף
ב' ג 21:30-20:00 301 2 ש"ס בחירה שינוי חדר-7.3.18
1411706230 משפט פלילי בינלאומי פרופ' ותד מוחמד
ב' ג 21:30-20:00 207 2 ש"ס ליבה שינוי חדר-7.3.18
1411714630 סוגיות נבחרות בתחום משפט העבודה הקיבוצי והפרטי מר יפת דורון
ב' ו 09:45-08:15 102 - אולם מירון 2 ש"ס בחירה
1411706430 תובענות ייצוגיות ד"ר לביא שי נ.
ב' ו 09:45-08:15 100 - אולם קגן 2 ש"ס ליבה
1411738830 דיני ספורט מר סלע עמנואל
ב' ג 18:00-16:00 203 2 ש"ס בחירה
1411738930 סוגיות משוות בסדר דין פלילי: ארה"ב וישראל מר סרוגוביץ משה
ב' ג 18:00-16:00 204 2 ש"ס ליבה
1411715730 היבטים חוקתיים של ההליך הפלילי ד"ר פורת אסף
ב' ו 11:30-10:00 204 2 ש"ס בחירה
1411708730 חקירת עדים בבית המשפט עו"ד רובינשטיין ענבל
ב' ו 11:30-10:00 301 2 ש"ס בחירה
סמינרים
מס' קורס שם קורס מרצים סמ. יום שעות חדר ש"ס ליבה/בחירה הערה
1411546630 גישות תיאורטיות למשפט פרופ' קרייטנר רועי
ב' ג 20:00-18:00 105 - אולם הופיין 2 ש"ס סמינר חובה
1411717130 סמינר מתקדם במשפט ציבורי פרופ' מרגליות יורם
אב ג 20:00-18:00 103 6 ש"ס סמינר חובה לא למתחילים בתשע"ח