תואר שני עיוני - מסלול מסחרי

שיעורים
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס ליבה/בחירה הערה
1411721730 דיני אגודות שיתופיות גב' אבירם-וואש אפרת
מר קוכמן דוד
א' ו 11:30-10:00 203 2 ש"ס בחירה
1411696430 ליטיגציה תאגידית ד"ר ארידור - בר-אילן יעל
א' ג 18:00-16:00 206 2 ש"ס בחירה
1411676230 מיסוי מקרקעין פרופ' הדרי יצחק
א' ו 13:15-11:45 204 2 ש"ס בחירה
1411745330 קניין רוחני ואתגרי החדשנות פרופ' חורי אמיר
א' ג 18:00-16:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס ליבה
1411695630 אכיפה פרטית בשוק ההון - תובענות ייצוגיות ונגזרות מר מנור עמית
א' ו 09:45-08:15 203 2 ש"ס בחירה
1411726230 מימון חברות ד"ר נוה אופיר
א' ג 21:30-20:00 204 2 ש"ס ליבה
1411662330 דיני בוררות ד"ר קלינג גבריאל
א' ו 13:15-11:45 301 2 ש"ס בחירה שינוי חדר-22.10.18
1411709037 כלים לעריכת דין אפקטיבית ד"ר מארק מאיה
ד"ר זר מיקי
א' ג 20:00-18:00 206 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709038 כלים לעריכת דין אפקטיבית ד"ר מארק מאיה
ד"ר זר מיקי
א' ג 20:00-18:00 206 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709031 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' דגן נטע
א' ג 20:00-18:00 203 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709032 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' דגן נטע
א' ג 20:00-18:00 203 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709033 כלים לעריכת דין אפקטיבית מר חספר אלון
א' ג 20:00-18:00 204 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709034 כלים לעריכת דין אפקטיבית מר חספר אלון
א' ג 20:00-18:00 204 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411745730 משפט וסייבר מר בכר אלי
מר שמיר רון
ב' ג 21:30-20:00 203 2 ש"ס ליבה
1411705830 הסדרה ומשטור התנהגות עובדים במקום העבודה ד"ר גולן טל
ב' ו 09:45-08:15 204 2 ש"ס בחירה
1411741030 רגולציה ופיקוח על שוק ההון ד"ר ז'בוטינסקי הדר
ב' ו 11:30-10:00 203 2 ש"ס ליבה
1411745830 דיני צרכנות השופט יריב עמית
ב' ג 21:30-20:00 301 2 ש"ס בחירה שינוי חדר-6.3.19
1411721830 משפט פלילי ורגולציה כלכלית ד"ר קידרון איתן
ב' ג 18:00-16:00 209 - אולם קפלון 2 ש"ס ליבה
1411708730 חקירת עדים בבית המשפט עו"ד רובינשטיין ענבל
ב' ו 13:15-11:45 301 2 ש"ס בחירה
1411673530 מימון פרוייקטים - היבטים משפטיים מר רוה יהודה
ב' ג 21:30-20:00 206 2 ש"ס בחירה שינוי חדר-25.3.19
סמינרים
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס ליבה/בחירה הערה
1411546630 גישות תיאורטיות למשפט ד"ר ליבליך אליאב
ב' ג 20:00-18:00 105 - אולם הופיין 2 ש"ס סמינר חובה
1411717330 סמינר מתקדם במשפט מסחרי פרופ' חנס שרון
אב ג 20:00-18:00 21 - א. צגלה 6 ש"ס סמינר חובה לא למתחילים בתשע"ט
1411717331 סמינר מתקדם במשפט מסחרי פרופ' קמר אהוד
אב ג 20:00-18:00 205 6 ש"ס סמינר חובה לא למתחילים בתשע"ט