תואר שני עיוני - מסלול ציבורי

שיעורים
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס ליבה/בחירה הערה
1411721730 דיני אגודות שיתופיות גב' אבירם-וואש אפרת
מר קוכמן דוד
א' ו 11:30-10:00 203 2 ש"ס בחירה
1411738330 יישוב סכסוכים וניהול סיכונים במשפט שופ' אבניאלי דפנה
א' ג 18:00-16:00 203 2 ש"ס ליבה
1411651230 הקניין הרוחני ותעשיית התרופות מר בנד טל
א' ו 09:45-08:15 204 2 ש"ס בחירה
1411745430 יחסי כנסת-בג"ץ: דיאלוג או מונולוג גב' יוסף בל עילית
א' ג 21:30-20:00 206 2 ש"ס ליבה
1411745530 זכויות הילד בראי המשפט מר כלב סאני
א' ו 11:30-10:00 204 2 ש"ס בחירה
1411686530 אפליה בתעסוקה פרופ' מונדלק גיא
א' ג 21:30-20:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס ליבה
1411738830 דיני ספורט מר סלע עמנואל
א' ו 09:45-08:15 103 2 ש"ס בחירה
1411738530 גבולות המשפט הפלילי: בין הלכה למעשה ד"ר קרמר יונתן
א' ו 09:45-08:15 206 2 ש"ס ליבה
1411745630 משפט חוקתי - מבט השוואתי השופט ריבלין אליעזר
א' ו 09:45-08:15 100 - אולם קגן 2 ש"ס ליבה
1411709037 כלים לעריכת דין אפקטיבית ד"ר מארק מאיה
ד"ר זר מיקי
א' ג 20:00-18:00 206 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709038 כלים לעריכת דין אפקטיבית ד"ר מארק מאיה
ד"ר זר מיקי
א' ג 20:00-18:00 206 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709031 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' דגן נטע
א' ג 20:00-18:00 203 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709032 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' דגן נטע
א' ג 20:00-18:00 203 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709033 כלים לעריכת דין אפקטיבית מר חספר אלון
א' ג 20:00-18:00 204 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709034 כלים לעריכת דין אפקטיבית מר חספר אלון
א' ג 20:00-18:00 204 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411745730 משפט וסייבר מר בכר אלי
מר שמיר רון
ב' ג 21:30-20:00 203 2 ש"ס ליבה
1411738630 שיפוט ותראפיה בבית המשפט לנוער שופטת בן דוד ניצנה
ב' ו 11:30-10:00 204 2 ש"ס בחירה
1411719630 תפקיד המשפט בהסדרת הקניין המשפחתי ד"ר ברוידא-בהט יעל
ב' ג 21:30-20:00 204 2 ש"ס בחירה
1411583030 מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט:סוגייה בצדק פרופ' גבתון דן
ב' ג 18:00-16:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס ליבה
1411705830 הסדרה ומשטור התנהגות עובדים במקום העבודה ד"ר גולן טל
ב' ו 09:45-08:15 204 2 ש"ס בחירה
1411726130 משפחות ממושפטות בעידן הגלובליות המוגבלת פרופ' הקר דפנה
ב' ג 18:00-16:00 301 2 ש"ס ליבה
1411738730 אסדרת תקשורת ואינטרנט ד"ר וינר אסף
ב' ג 18:00-16:00 204 2 ש"ס בחירה
9411714630 סוגיות נבחרות בתחום משפט העבודה הקיבוצי מר יפת דורון
ב' 2 ש"ס בחירה הקורס מבוטל-25.12.18
1411745830 דיני צרכנות השופט יריב עמית
ב' ג 21:30-20:00 301 2 ש"ס בחירה שינוי חדר-6.3.19
1411708730 חקירת עדים בבית המשפט עו"ד רובינשטיין ענבל
ב' ו 13:15-11:45 301 2 ש"ס בחירה
סמינרים
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס ליבה/בחירה הערה
1411546630 גישות תיאורטיות למשפט ד"ר ליבליך אליאב
ב' ג 20:00-18:00 105 - אולם הופיין 2 ש"ס סמינר חובה
1411717130 סמינר מתקדם במשפט ציבורי ד"ר אגמון-גונן מיכל
אב ג 20:00-18:00 207 6 ש"ס סמינר חובה לא למתחילים בתשע"ט