תואר שני עיוני - מסלול פלילי

שיעורים
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס ליבה/בחירה הערה
1411738330 יישוב סכסוכים וניהול סיכונים במשפט שופ' אבניאלי דפנה
א' ג 18:00-16:00 203 2 ש"ס ליבה
1411687330 עבירות צווארון לבן גב' אלף אביה
א' ג 18:00-16:00 301 2 ש"ס ליבה שינוי חדר-23.10.18
1411745430 יחסי כנסת-בג"ץ: דיאלוג או מונולוג גב' יוסף בל עילית
א' ג 21:30-20:00 206 2 ש"ס ליבה
1411745530 זכויות הילד בראי המשפט מר כלב סאני
א' ו 11:30-10:00 204 2 ש"ס בחירה
1411738530 גבולות המשפט הפלילי: בין הלכה למעשה ד"ר קרמר יונתן
א' ו 09:45-08:15 206 2 ש"ס ליבה
1411745630 משפט חוקתי - מבט השוואתי השופט ריבלין אליעזר
א' ו 09:45-08:15 100 - אולם קגן 2 ש"ס ליבה
1411707030 בין מדעים ומשפט: המשפט המדעי והמדע המשפטי פרופ' שוהם שלמה ג
א' ו 11:30-10:00 209 - אולם קפלון 2 ש"ס ליבה
1411709037 כלים לעריכת דין אפקטיבית ד"ר מארק מאיה
ד"ר זר מיקי
א' ג 20:00-18:00 206 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709038 כלים לעריכת דין אפקטיבית ד"ר מארק מאיה
ד"ר זר מיקי
א' ג 20:00-18:00 206 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709031 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' דגן נטע
א' ג 20:00-18:00 203 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709032 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' דגן נטע
א' ג 20:00-18:00 203 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709033 כלים לעריכת דין אפקטיבית מר חספר אלון
א' ג 20:00-18:00 204 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709034 כלים לעריכת דין אפקטיבית מר חספר אלון
א' ג 20:00-18:00 204 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411745730 משפט וסייבר מר בכר אלי
מר שמיר רון
ב' ג 21:30-20:00 203 2 ש"ס ליבה
1411738630 שיפוט ותראפיה בבית המשפט לנוער שופטת בן דוד ניצנה
ב' ו 11:30-10:00 204 2 ש"ס בחירה
1411741030 רגולציה ופיקוח על שוק ההון ד"ר ז'בוטינסקי הדר
ב' ו 11:30-10:00 203 2 ש"ס ליבה
1411721830 משפט פלילי ורגולציה כלכלית ד"ר קידרון איתן
ב' ג 18:00-16:00 209 - אולם קפלון 2 ש"ס ליבה
1411708730 חקירת עדים בבית המשפט עו"ד רובינשטיין ענבל
ב' ו 13:15-11:45 301 2 ש"ס בחירה
1411747030 עבירות נגזרות ד"ר רוזנברג רוני
ב' ו 09:45-08:15 203 2 ש"ס ליבה
1411697330 מדעים פורנזיים פרופ' שוהם שלמה ג
ב' ו 11:30-10:00 209 - אולם קפלון 2 ש"ס ליבה
סמינרים
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס ליבה/בחירה הערה
1411546630 גישות תיאורטיות למשפט ד"ר ליבליך אליאב
ב' ג 20:00-18:00 105 - אולם הופיין 2 ש"ס סמינר חובה
1411719230 סמינר מתקדם במשפט פלילי פרופ' מן קנת
אב ג 20:00-18:00 103 6 ש"ס סמינר חובה לא למתחילים בתשע"ט