תואר שני עיוני - מסלול מסחרי

שיעורים
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס ליבה/בחירה הערה
1411705130 הפסיכולוגיה של קבלת החלטות למשפטנים ד"ר גלברד מנחם
א' ג 18:00-16:00 102 - אולם מירון 2 ש"ס ליבה
1411676230 מיסוי מקרקעין פרופ' הדרי יצחק
א' ו 13:15-11:45 203 2 ש"ס בחירה
1411695630 אכיפה פרטית בשוק ההון - תובענות ייצוגיות ונגזרות מר מנור עמית
א' ו 11:30-10:00 203 2 ש"ס בחירה
1411726230 מימון חברות ד"ר נוה אופיר
א' ג 21:30-20:00 204 2 ש"ס ליבה
1411662330 דיני בוררות ד"ר קלינג גבריאל
א' ו 13:15-11:45 301 2 ש"ס בחירה שינוי חדר-1.12.16
1411709033 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' בלאו עינבל
א' ג 20:00-18:00 204 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709034 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' בלאו עינבל
א' ג 20:00-18:00 204 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709037 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' מארק מאיה
א' ג 20:00-18:00 206 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709038 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' מארק מאיה
א' ג 20:00-18:00 206 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709031 כלים לעריכת דין אפקטיבית מר קידר שי
א' ג 20:00-18:00 203 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709032 כלים לעריכת דין אפקטיבית מר קידר שי
א' ג 20:00-18:00 203 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411696430 ליטיגציה תאגידית ד"ר ארידור - בר-אילן יעל
ב' ג 18:00-16:00 204 2 ש"ס בחירה
1411721230 תכנון מס וסוגיות מיסוי עכשוויות מר בן רובי אלדר
ב' ג 18:00-16:00 301 2 ש"ס ליבה
1411719730 רגולציה של שוק ההון ד"ר גבע איל
ב' ג 21:30-20:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס בחירה
1411720730 דיני סעדים ד"ר עספור נאהל
ב' ו 11:30-10:00 102 - אולם מירון 2 ש"ס ליבה שינוי חדר-2.4.17
9411718730 דיני ניירות ערך והנפקות מר ערן עודד
ב' 2 ש"ס בחירה מבוטל-26.12.16
1411721830 משפט פלילי ורגולציה כלכלית ד"ר קידרון איתן
ב' ג 18:00-16:00 102 - אולם מירון 2 ש"ס בחירה
1411708730 חקירת עדים בבית המשפט עו"ד רובינשטיין ענבל
ב' ג 21:30-20:00 301 2 ש"ס בחירה
1411673530 מימון פרוייקטים - היבטים משפטיים מר רוה יהודה
ב' ג 21:30-20:00 206 2 ש"ס בחירה
סמינרים
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס ליבה/בחירה הערה
1411546630 גישות תיאורטיות למשפט פרופ' קרייטנר רועי
ד"ר ברוידא-בהט יעל
ב' ג 20:00-18:00 105 - אולם הופיין 2 ש"ס סמינר חובה
1411717330 סמינר מתקדם במשפט מסחרי שופטת סורוקר איריס
אב ג 20:00-18:00 205 6 ש"ס סמינר חובה לא למתחילים בתשע"ז
1411717331 סמינר מתקדם במשפט מסחרי פרופ' קמר אהוד
אב ג 20:00-18:00 303 6 ש"ס סמינר חובה לא למתחילים בתשע"ז