תואר שני עיוני - מסלול ציבורי

שיעורים
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס ליבה/בחירה הערה
1411651230 הקניין הרוחני ותעשיית התרופות מר בנד טל
א' ו 09:45-08:15 203 2 ש"ס ליבה
1411719630 תפקיד המשפט בהסדרת הקניין המשפחתי ד"ר ברוידא-בהט יעל
א' ג 18:00-16:00 204 2 ש"ס ליבה
1411583030 מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט:סוגייה בצדק פרופ' גבתון דן
א' ג 18:00-16:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס בחירה
1411705130 הפסיכולוגיה של קבלת החלטות למשפטנים ד"ר גלברד מנחם
א' ג 18:00-16:00 102 - אולם מירון 2 ש"ס ליבה
1411719930 הגנה על בעלי- חיים במשפט מר וולפסון יוסף
א' ג 21:30-20:00 203 2 ש"ס בחירה
1411720530 ילדים במשפט הישראלי קאדי איאד זחאלקה
א' ג 17:45-16:15 206 2 ש"ס בחירה שינוי בשעות ההוראה ובמבחנים-29.8.16
1411687230 מבוא לדיני התכנון והבנייה עו"ד מנוח רמי
א' ג 21:30-20:00 206 2 ש"ס בחירה
1411720630 שילוב בין משפחה לעבודה ד"ר מצנר-חרותי יפעת
א' ו 11:30-10:00 301 2 ש"ס בחירה שינוי חדר-9.11.16
1411709033 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' בלאו עינבל
א' ג 20:00-18:00 204 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709034 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' בלאו עינבל
א' ג 20:00-18:00 204 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709037 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' מארק מאיה
א' ג 20:00-18:00 206 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709038 כלים לעריכת דין אפקטיבית גב' מארק מאיה
א' ג 20:00-18:00 206 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709031 כלים לעריכת דין אפקטיבית מר קידר שי
א' ג 20:00-18:00 203 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411709032 כלים לעריכת דין אפקטיבית מר קידר שי
א' ג 20:00-18:00 203 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411705630 היבטים משפטיים בפעילותו של שירות הביטחון הכללי מר בכר אלי
ב' ו 09:45-08:15 203 2 ש"ס ליבה
1411721230 תכנון מס וסוגיות מיסוי עכשוויות מר בן רובי אלדר
ב' ג 18:00-16:00 301 2 ש"ס ליבה
1411719730 רגולציה של שוק ההון ד"ר גבע איל
ב' ג 21:30-20:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס בחירה
9411714830 דיני מכרזים ד"ר דקל עומר
ב' 2 ש"ס ליבה הקורס מבוטל-18.8.16
1411714630 סוגיות נבחרות בתחום משפט העבודה הקיבוצי והפרטי מר יפת דורון
ב' ו 09:45-08:15 204 2 ש"ס בחירה
1411715730 היבטים חוקתיים של ההליך הפלילי ד"ר פורת אסף
ב' ג 18:00-16:00 206 2 ש"ס בחירה
1411708730 חקירת עדים בבית המשפט עו"ד רובינשטיין ענבל
ב' ג 21:30-20:00 301 2 ש"ס בחירה
1411731030 תיקון הרשעות שווא בישראל ובעולם גב' רוזנברג רובינס רתם
ב' ו 11:30-10:00 204 2 ש"ס בחירה
סמינרים
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס ליבה/בחירה הערה
1411546630 גישות תיאורטיות למשפט פרופ' קרייטנר רועי
ד"ר ברוידא-בהט יעל
ב' ג 20:00-18:00 105 - אולם הופיין 2 ש"ס סמינר חובה
1411717130 סמינר מתקדם במשפט ציבורי פרופ' מרגליות יורם
אב ג 20:00-18:00 103 6 ש"ס סמינר חובה לא למתחילים בתשע"ז