תואר שני עיוני - מסלול פלילי

שיעורים
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס עיוני / מעשי ליבה/בחירה הערה
1411672630 עבריינות הצווארון הלבן ד"ר גור-אריה חמדה
א' ג 18:45-17:15 204 2 ש"ס ליבה
1411669030 פשעים נגד הפטריארכיה: הפלות, ניאוף והומוסקסואליות ד"ר טריגר צבי חיים
א' ו 09:45-08:15 100 2 ש"ס בחירה שינוי חדר-14.11.11
1411680330 הליכי החקיקה מר כהן רן
א' ג 20:30-19:00 203 2 ש"ס בחירה
1411680230 אמנות, חוק ופשע ד"ר לוריא דורון
א' ג 16:45-15:15 203 2 ש"ס בחירה
1411688730 הליך המעצר - היבטים עיוניים ומעשיים ד"ר רוסו דותן
א' ג 16:45-15:15 204 2 ש"ס בחירה
1411690930 תיאוריות של המשפט הפלילי וגבולותיו גב' שניבוים גליה
א' ו 11:30-10:00 204 2 ש"ס ליבה
1411681430 המשפט הבינלאומי של זכויות אדם ד"ר שיינדורף רועי
א' ג 20:30-19:00 206 2 ש"ס בחירה
1411679630 אתיקה ומשפט בעבודת ארגוני מודיעין מר ביטון רפאל
ב' ו 13:15-11:45 203 2 ש"ס בחירה
1411689530 הפסיכולוגיה והמשפט ד"ר גלברד מנחם
ב' ג 20:30-19:00 203 2 ש"ס בחירה
1411677230 דיני זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי ד"ר וקסלמן גלעד
ב' ו 11:30-10:00 101 2 ש"ס ליבה שינוי חדר-22.3.12
1411697630 סוגיות במחשבה פלילית ד"ר לייסט אלקנה
ב' ו 11:30-10:00 204 2 ש"ס ליבה
1411697330 מדעים פורנזיים פרופ' שוהם שלמה ג
ב' ו 09:45-08:15 102 2 ש"ס בחירה
1411542330 קרימינולוגיה פרופ' שוהם שלמה ג
ב' ג 18:45-17:15 102 2 ש"ס ליבה
1411546530 דיני קטינים ונוער בסיכון - הגנה, טיפול וענישה שופטת שפירא תחיה
ב' ג 16:45-15:15 203 2 ש"ס בחירה
1411704030 הדין המשמעתי בשירות המדינה מר תלרז יוסף
ב' ו 13:15-11:45 206 2 ש"ס בחירה
סמינרים
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס עיוני / מעשי ליבה/בחירה הערה
1411698935 את מי ואת מה מייצג הסנגור הפלילי? עו"ד הרמלין איתי
א' ג 20:30-19:00 303 3 ש"ס מעשי שינוי חדר-2.11.11
1411701930 סוגיות בדיני עונשין במשפט הישראלי ובמשפט העברי ד"ר ווזנר שי
א' 3 ש"ס עיוני הקורס מבוטל-27.10.11
1411546630 גישות תיאורטיות למשפט גב' ילין-מור קרן
א' ו 13:15-11:45 105 2 ש"ס סמינר חובה
1411702130 היבטים תיאורטיים של דיני הראיות וכללי ההוכחה ד"ר פונדיק עמית
א' ג 20:30-19:00 306 3 ש"ס עיוני
1411570330 משפט, ביו-אתיקה ומדיניות ציבורית פרופ' שפירא עמוס
א' 3 ש"ס עיוני הקורס מבוטל-26.10.11
1411684330 סיכון ומסוכנות: היבטים קרימינולוגיים ומשפטיים ד"ר אוחנה דניאל
ב' ו 09:45-08:15 103 3 ש"ס עיוני
1411684430 דיני אינטרנט: היבטים פליליים ואזרחיים ד"ר אורג אלעד
ב' ו 13:15-11:45 103 3 ש"ס עיוני
1411702435 עבירות ביטחון גב' בן-ארי גינזברג
ב' ג 20:30-19:00 305 3 ש"ס מעשי
1411704130 תורת האיזונים החוקתית בהשתקפותה בענפי משפט שונים שופטת פרוקצ'יה אילה
ב' 3 ש"ס עיוני הסמינר מבוטל-1.3.12
1411700235 אמת ושקר בהליך הפלילי ד"ר קפלן-הגלר עדנה
ב' ו 09:45-08:15 303 3 ש"ס מעשי
1411702635 אכיפה כלכלית גב' רימון דניאל
ב' ג 20:30-19:00 207 3 ש"ס מעשי