תואר ראשון -שנה א2

סמסטר א
מס' קורס שם קורס מרצים סמ. יום שעות חדר ש"ס הערה
1411910210 משפט חוקתי ד"ר פינטו מיטל
א' א 12:00-10:00 35 אולם כס המשפט 4 ש"ס
ד"ר פינטו מיטל
א' ד 12:00-10:00 35 אולם כס המשפט
1411910310 משפט ישראלי פרופ' חריס רון
א' ב 14:00-12:00 35 אולם כס המשפט 4 ש"ס
פרופ' חריס רון
א' ה 14:00-12:00 35 אולם כס המשפט
1411910410 דיני נזיקין פרופ' דורפמן אביחי
א' ב 12:00-10:00 203 4 ש"ס
פרופ' דורפמן אביחי
א' ה 12:00-10:00 203
1411910411 דיני נזיקין פרופ' הראל אלון
א' ב 12:00-10:00 204 4 ש"ס
פרופ' הראל אלון
א' ה 12:00-10:00 204
1411910412 דיני נזיקין ד"ר שור דוד
א' ב 12:00-10:00 206 4 ש"ס
ד"ר שור דוד
א' ה 12:00-10:00 206
1411910910 דיני עונשין ד"ר אוחנה דניאל
א' א 10:00-08:00 35 אולם כס המשפט 4 ש"ס
ד"ר אוחנה דניאל
א' ד 10:00-08:00 35 אולם כס המשפט
1411910510 פוליטיקה, כלכלה, חברה ד"ר קריכלי כץ תמר
א' א 14:00-12:00 35 אולם כס המשפט 2 ש"ס
1411910610 מיומנויות כתיבה ד"ר דיסקין טליה
א' ד 14:00-12:00 303 1 ש"ס אחת לשבועיים
1411910611 מיומנויות כתיבה ד"ר דיסקין טליה
א' ד 14:00-12:00 303 1 ש"ס אחת לשבועיים
1411910612 מיומנויות כתיבה גב' דגן נטע
א' ד 14:00-12:00 202 1 ש"ס אחת לשבועיים
1411910613 מיומנויות כתיבה גב' דגן נטע
א' ד 14:00-12:00 202 1 ש"ס אחת לשבועיים
1411910614 מיומנויות כתיבה מר לרגמן דן
א' ד 14:00-12:00 304 1 ש"ס אחת לשבועיים
1411910615 מיומנויות כתיבה מר לרגמן דן
א' ד 14:00-12:00 304 1 ש"ס אחת לשבועיים
14119910 שיעורי השלמה - שנה א' 2 אב ב 18:00-16:00 35 אולם כס המשפט
אב ד 18:00-16:00 35 אולם כס המשפט
סמסטר ב
מס' קורס שם קורס מרצים סמ. יום שעות חדר ש"ס הערה
1411911220 מבוא למשפט עברי ד"ר ווזנר שי
ב' ב 10:00-08:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס
ד"ר ווזנר שי
ב' ה 10:00-08:00 105 - אולם הופיין
1411910110 דיני חוזים פרופ' דגן חנוך
ב' ב 12:00-10:00 35 אולם כס המשפט 4 ש"ס
פרופ' דגן חנוך
ב' ה 12:00-10:00 35 אולם כס המשפט
1411910710 חקיקה ורגולציה ד"ר לוסטיג דורין
ב' ב 14:00-12:00 35 אולם כס המשפט 4 ש"ס
ד"ר לוסטיג דורין
ב' ה 14:00-12:00 35 אולם כס המשפט
1411910820 מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי ד"ר קופר לוי
ב' ה 10:00-08:00 35 אולם כס המשפט 4 ש"ס
מר אבו פול ריאד
ב' ב 10:00-08:00 35 אולם כס המשפט
1411911010 פרוצדורה פרופ' פישר טליה
ב' א 12:00-10:00 35 אולם כס המשפט 4 ש"ס
פרופ' פישר טליה
ב' ד 12:00-10:00 35 אולם כס המשפט
1411911110 תיאוריה משפטית פרופ' בנבג'י יצחק
ב' א 14:00-12:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס שינוי חדר-27.2.19
פרופ' בנבג'י יצחק
ב' ד 14:00-12:00 105 - אולם הופיין שינוי חדר-27.2.19
14119910 שיעורי השלמה - שנה א' 2 אב ב 18:00-16:00 35 אולם כס המשפט
אב ד 18:00-16:00 35 אולם כס המשפט