אשכול בחירה - לימודי סביבה

מס' קורס שם קורס מרצים סמ. יום שעות חדר ש"ס הערה
1411717501 דיני אנרגיה ד"ר שור דוד
ב' ג 17:00-14:00 017-מרכז 4 ש"ס
1411692301 משפט, סביבה ואנרגיה - סדנה פרופ' רוזן-צבי יששכר
ד"ר שור דוד
ב' ד 18:00-16:00 303 3 ש"ס