תואר שני מחקרי - סמינרים וסדנאות

סמינרים - סמסטר א'
מס' קורס שם קורס מרצים סמ. יום שעות חדר ש"ס הערה
1411731801 Information Technology Law פרופ' בירנהק מיכאל דן
א' ג 19:00-16:00 305 4 ש"ס
1411521201 זכויות בנכס הזולת פרופ' זלצמן נינה
א' ד 17:00-14:00 305 4 ש"ס
1411725001 הליברליזם של השגשוג פרופ' מאוטנר מנחם
א' ב 19:00-16:00 303 4 ש"ס
סמינרים - סמסטר ב'
מס' קורס שם קורס מרצים סמ. יום שעות חדר ש"ס הערה
1411691401 דתיות והמדינה הליברלית פרופ' מאוטנר מנחם
ב' ב 19:00-16:00 303 4 ש"ס
1411709401 תובענות ייצוגיות ומכשירים אחרים לאכיפה פרטית ד"ר לביא שי נ.
ב' ה 17:00-14:00 207 4 ש"ס
1411717501 דיני אנרגיה ד"ר שור דוד
ב' ג 17:00-14:00 017-מרכז 4 ש"ס
1411717701 משפט ואוכל ד"ר תירוש יופי
ב' ב 21:00-18:00 017-מרכז 4 ש"ס
סמינרים שנתיים
מס' קורס שם קורס מרצים סמ. יום שעות חדר ש"ס הערה
1411726601 סוגיות בדיני ביטוח פרופ' אברהם רונן
אב ד 16:00-14:00 202 4 ש"ס
1411724701 מדינת הלאום ורב תרבותיות פרופ' בנבג'י יצחק
אב א 18:00-16:00 305 4 ש"ס
1411683301 הגבלים עסקיים פרופ' גילה דיויד
א' ב 18:00-16:00 207 4 ש"ס
1411576001 חוק התשוקה: משפט, חברה ומיניות פרופ' גרוס אייל
אב ב 20:00-18:00 103 4 ש"ס
1411732001 משפט עברי, הלכה ודת במדינת ישראל ד"ר ווזנר שי
אב ד 18:00-16:00 21 - א. צגלה 4 ש"ס
1411699801 זכויות אדם ואנשים עם מוגבלות-היבטים ביקורתיים פרופ' זיו נטע
אב ג 18:00-16:00 303 4 ש"ס
1411656801 עוולות מסחריות ד"ר חורי אמיר
אב א 20:00-18:00 103 4 ש"ס
9411725101 סמינר מתקדם במשפט וכלכלה פרופ' טבח אברהם
אב 4 ש"ס הסמינר מבוטל-28.8.16
1411730701 International Humanitarian Law ד"ר ליבליך אליאב
א' ה 18:00-16:00 305 4 ש"ס עדכון שעות הוראה-15.9.16
1411725401 משפט ונורמות חברתיות פרופ' קלמנט אלון
אב ד 20:00-18:00 202 4 ש"ס
1411710401 סוגיות מתקדמות בדיני חברות וניירות ערך פרופ' קמר אהוד
אב ג 18:00-16:00 202 4 ש"ס
1411705001 קפיטליזם פרופ' קרייטנר רועי
אב ב 20:00-18:00 305 4 ש"ס
סדנאות
מס' קורס שם קורס מרצים סמ. יום שעות חדר ש"ס הערה
1411730801 ניתוח כלכלי של המשפט - סדנת פירון אפשטיין ושות' פרופ' אברהם רונן
א' ד 18:00-16:00 103 3 ש"ס שינוי חדר-6.11.16
1411700501 Information Technology Law - Meitar Liquornik Geva Leshem Ta פרופ' בירנהק מיכאל דן
פרופ' יעקב אסף
א' ב 20:00-18:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411710801 International Law Workshop פרופ' גרוס אייל
ד"ר ליבליך אליאב
א' ב 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411725601 משפט והיסטוריה-סדנת יגאל ארנון ושות' פרופ' קרייטנר רועי
ד"ר שור דוד
א' ד 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411717801 משפט עברי - סדנה פרופ' אדרעי אריה
ד"ר ווזנר שי
ד"ר מוניקנדם יפעת
ב' ב 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס שינוי חדר-14.5
1411731201 Private Law Theory - HFN Workshop פרופ' דגן חנוך
פרופ' קרייטנר רועי
ב' ד 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411731501 Law and Economics - Gornitzky & Co. Workshop ד"ר לביא שי נ.
פרופ' טבח אברהם
ב' ב 20:00-18:00 202 3 ש"ס
1411692301 משפט, סביבה ואנרגיה - סדנה פרופ' רוזן-צבי יששכר
ד"ר שור דוד
ב' ד 18:00-16:00 303 3 ש"ס
1411654330 תיאוריות במשפט: סדנת קריאה פרופ' פישר טליה
א' ה 12:00-10:00 306 3 ש"ס לתואר מחקרי בלבד
1411675930 קולוקוויום דוקטורנטים פרופ' מונדלק גיא
אב ד 14:00-12:00 017-מרכז 2 ש"ס אחת לשבועיים
1411595930 סדנת תזה ד"ר שמיר הילה
אב ג 14:00-12:00 305 4 ש"ס לתואר מחקרי בלבד