תואר ראשון -שנה א1

מס' קורס שם קורס מרצים סמ. יום שעות חדר ש"ס הערה
1411910101 דיני חוזים פרופ' דגן חנוך
א' א 12:00-10:00 204 4 ש"ס
פרופ' דגן חנוך
א' ד 12:00-10:00 204
1411910102 דיני חוזים פרופ' מאוטנר מנחם
א' א 12:00-10:00 203 4 ש"ס
פרופ' מאוטנר מנחם
א' ד 12:00-10:00 203
1411910103 דיני חוזים פרופ' קרייטנר רועי
א' א 12:00-10:00 206 4 ש"ס
פרופ' קרייטנר רועי
א' ד 12:00-10:00 206
1411910201 משפט חוקתי פרופ' גרוס אייל
א' ב 12:00-10:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס
פרופ' גרוס אייל
א' ה 12:00-10:00 105 - אולם הופיין
1411910301 משפט ישראלי פרופ' חריס רון
א' א 14:00-12:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס
פרופ' חריס רון
א' ד 14:00-12:00 105 - אולם הופיין
1411910401 דיני נזיקין ד"ר שור דוד
א' ב 14:00-12:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס
ד"ר שור דוד
א' ה 14:00-12:00 105 - אולם הופיין
1411910501 פוליטיקה, כלכלה, חברה פרופ' ז'וזה ברונר
א' ד 10:00-08:00 105 - אולם הופיין 2 ש"ס
1411910601 מיומנויות כתיבה גב' בלאו עינבל
א' ב 10:00-08:00 202 1 ש"ס אחת לשבועיים
1411910602 מיומנויות כתיבה גב' בלאו עינבל
א' ב 10:00-08:00 202 1 ש"ס אחת לשבועיים
1411910603 מיומנויות כתיבה גב' דיסקין טליה
א' ב 10:00-08:00 207 1 ש"ס אחת לשבועיים
1411910604 מיומנויות כתיבה גב' דיסקין טליה
א' ב 10:00-08:00 207 1 ש"ס אחת לשבועיים
1411910605 מיומנויות כתיבה מר קידר שי
א' ב 10:00-08:00 103 1 ש"ס אחת לשבועיים
1411910606 מיומנויות כתיבה מר קידר שי
א' ב 10:00-08:00 103 1 ש"ס אחת לשבועיים
1411910701 חקיקה ורגולציה פרופ' זיו נטע
ב' א 12:00-10:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס
פרופ' זיו נטע
ב' ד 12:00-10:00 105 - אולם הופיין
1411910801 מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי ד"ר קופר לוי
ד"ר שלאימה לינא
ב' ב 12:00-10:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס שינוי שעת השיעור-29.3.17
ד"ר קופר לוי
ד"ר שלאימה לינא
ב' ה 14:00-12:00 105 - אולם הופיין
1411910901 דיני עונשין ד"ר אוחנה דניאל
ב' א 10:00-08:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס
ד"ר אוחנה דניאל
ב' ד 10:00-08:00 105 - אולם הופיין
1411911001 פרוצדורה פרופ' פישר טליה
ב' א 14:00-12:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס
פרופ' פישר טליה
ב' ד 14:00-12:00 105 - אולם הופיין
1411911101 תיאוריה משפטית פרופ' לביא שי
ב' ב 10:00-08:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס
פרופ' לביא שי
ב' ה 12:00-10:00 105 - אולם הופיין
14119009 שיעורי השלמה - שנה א' 1 פרופ' קרייטנר רועי
אב ב 18:00-16:00 105 - אולם הופיין
פרופ' קרייטנר רועי
אב ד 18:00-16:00 105 - אולם הופיין
9999 תגבור בכתיבה משפטית-סטודנטים ערבים-א1 גב' עאלימי-קבהא נסרין
א' ד 15:30-14:00 103
גב' עאלימי-קבהא נסרין
ב' ב 16:00-14:00 205
1411733201 המדינה והשוק פרופ' פישר טליה
א' ד 18:00-16:00 303 2 ש"ס קורס חובה לשנה ב' בתכנית משפטים-מדעי הרוח