אשכול בחירה - לימודי סביבה

מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411931401 דיני סביבה ד"ר שור דוד
א' ב 12:00-10:00 202 4 ש"ס שינוי חדר-5.11.19
1411719901 הגנה על בעלי חיים במשפט בחסות קרן קולר-מנמון מר וולפסון יוסף
א' ד 18:00-16:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס
1411687201 מבוא לדיני התכנון והבנייה עו"ד מנוח רמי
א' א 16:00-14:00 203 2 ש"ס
1411752050 Animal Rights Jurisprudence-The coller-Menmon Chair Adv. Wise Steve
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411752250 “The End of Nature”: Law, Science and the Environment on a Prof. Braverman Irus
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית