קורסי חובה בתכנית משפטים ורוח

מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
משפטים - מדעי הרוח
0677180101 היסטוריות ישראליות פרופ' אורית רוזין
א' ה 16:00-14:00 280 2 ש"ס
1411119001 זיכרון, זהות ומשפט פרופ' בילסקי ליאורה
א' ד 19:00-16:00 201 3 ש"ס משפטים ורוח-קורס חובה לשנה ב'
1411746701 מתודולוגיות וזרמים ד"ר שור דוד
א' ד 18:00-16:00 306 2 ש"ס משפטים ורוח-קורס חובה לשנה ג'