אשכול בחירה - היסטוריה

סמסטר א
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411733501 משפט, ספרות וחברה בעולם העתיק ד"ר חסן רחל
א' ד 16:00-14:00 304 2 ש"ס
סמסטר ב
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411741801 משפטי שואה - בין הוכחה להכחשה עו"ד לויתן רחל
ב' ד 16:00-14:00 203 2 ש"ס
1411741901 הלכה והיסטוריה בעת החדשה ד"ר קופר לוי
ב' ה 16:00-14:00 203 2 ש"ס
1411746301 משפט והיסטוריה - סדנה פרופ' חריס רון
ד"ר שור דוד
ב' ב 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס שינוי סדנה לעברית-13.9.18